80 nasıl yazılır

80 nasıl okunur Türkçe?

70’ten 80’e Kadar İngilizce Sayılar

SAYIİNGİLİZCE YAZILIŞITÜRKÇE OKUNUŞU
77seventy sevensevınti sevın
78seventy eightsevınti eyt
79seventy ninesevınti nayn
80eightyeyti

Yüzde 25 nasıl yazılır?

Yüzde ve binde işaretleri yazılırken sayılarla işaret arasında boşluk bırakılmaz: %25, ‰50 vb.

60 yazısı nasıl yazılır?

" atmış " yazımı yanlıştır. 60 sayısı "ALTMIŞ" diye L harfiyle yazılır. Hatırlamada kolaylık: 6 sayısının ilk üç harfi (alt) ile 60 sayısının ilk 3 harfi aynıdır.

80 nasıl okunur?

İngilizce’de Sayılar

SayıSayma SayısıSıra Sayısı
70seventyseventieth
80eightyeightieth
90ninetyninetieth
100one hundredhundredth

Seksen nasıl okunur?

1’den 100’e Kadar İngilizce Sayılar ve Türkçe Okunuşları

Sayma Sayısı (Cardinal Number)Sayma Sayısı İngilizce YazımıSıra Sayısı Türkçe Karşılığı
81Eighty-oneseksen birinci
82Eighty-twoseksen ikinci
83Eighty-threeseksen üçüncü
84Eighty-fourseksen dördüncü

17.00 da nasıl yazılır TDK?

NOT: Saat gösterilirken dakika bölümünün ikisi de sıfırlı ise (13.00 gibi) gelen ek saate uygun yazılır: 16.00’da, 17.00’de.

25 nasıl yazılır?

Temel Sayılar ve Sıralama Sayıları Tablosu

SembolSayıSıra
22yirmi ikiyirmi ikinci
23yirmi üçyirmi üçüncü
24yirmi dörtyirmi dördüncü
25yirmi beşyirmi beşinci

Yüzde ifadesi nasıl yazılır?

Yüzde işareti (%) veya bölü yüz işareti, herhangi bir sayıyı veya oranı 100’ün kesri olarak belirtmek için kullanılan semboldür. "Yüzde" olarak telaffuz edilirse sayının önüne (ör. %47), "bölü yüz" olarak telaffuz edilirse sayının arkasına getirilir (ör. 47%).

Yüz binde 2 nasıl yazılır?

yüzde 20 demektir. dilerseniz 0,020 de olur.

Atmış mı yoksa altmış mı?

işte sorunun cevabı aşağıdadır. Bu kelime genellikle Atmış şeklinde yanlış yazılıyor. Doğru kullanımı Altmış şeklinde olmalıdır.

Atmış beş mi altmış beş mi?

Türk Dil Kurumu’na göre ”altmış” olarak yazılmaktadır. Günümüzde genellikle ”atmış” olarak hatalı yazılır.

6 sı nasıl yazılır?

Bu kelime genellikle 6ncı şeklinde yanlış yazılıyor. Doğru kullanımı 6’ncı şeklinde olmalıdır.

10 000 000 nasıl okunur?

10.000.000 (on milyon), 9.999.999’u takip eden ve 10.000.001’den önce gelen doğal sayıdır.

80 ingilizce nasıl yazılır?

80-89 arası

SayıİngilizcesiOkunuşu
80Eightyeyti
81Eighty oneeyti van
82Eighty twoeyti tu
83Eighty threeeyti tıri

Almanca sayılar nasıl okunur?

Almanca Sayılar 100’e Kadar

 1. eins (ayns)
 2. zwei (svay)
 3. drei (dray)
 4. vier (fiır)
 5. fünf (fünf)
 6. sechs (zeks)
 7. sieben (zibın)
 8. acht (aht)

Maybe you are interested in:

niyet mektubu nasıl yazılır

Related searches

 1. Yüzde 80 nasıl yazılır
 2. İngilizce 80 nasıl yazılır
 3. Yüz bin rakamla nasıl yazılır
 4. Hiçbir nasıl yazılır
 5. Sayılar nasıl yazılır
 6. Birçok nasıl YAZILIR
 7. 5 inci nasıl yazılır
 8. 1000 TL nasıl yazılır

Leave a Comment