Aksam uzeri nasil yazilir

Kara yolu nasıl yazılır?

“Kara yolu mu?” yoksa “Karayolu mu?” Nasıl Yazılır? işte sorunun cevabı aşağıdadır. Bu kelime genellikle Karayolu şeklinde yanlış yazılıyor. Doğru kullanımı Kara yolu şeklinde olmalıdır.

TDK Birçok nasıl yazılır?

Türk Dil Kurumu sözlüğü içerisinde yer alan bilgilere göre birçok kelimesinin anlamı “oldukça çok, sayısı belirsiz ve bir hayli” olarak biliniyor. Bu kelimenin doğru yazılı ise “birçok” şeklinde olmalı. Yani birçok birleşik yazılır ayrı şekilde kullanılmaz.

Gül kurusu nasıl yazılır?

işte sorunun cevabı aşağıdadır. Bu kelime genellikle Gül kurusu şeklinde yanlış yazılıyor. Doğru kullanımı Gülkurusu şeklinde olmalıdır.

Hazzetmek TDK ne demek?

hoslanmak, begenmek, tat almak anlamlarina gelen kelime. haz etmek ile hazzetmek arasinda gitti geldi tdk ama dogru olan hazzetmekdir seklinde karar kildi. ornek kullanim "mahallede ondan kimse hazzetmezdi."

Kara yolu hava yolu nasıl yazılır?

Bu kelime genellikle Havayolu şeklinde yanlış yazılıyor. Doğru kullanımı Hava yolu şeklinde olmalıdır.

Karayolu TDK ne demek?

Karayolu, TDK sözlük anlamı olarak kentleri ya da kasabaları birbirine kara yolu ile bağlayan, üzerinden kara taşıtlarının geçtiği bir ana yoldur.

Demir yolu nasıl yazılır TDK?

TDK sitesinde sözlükten arama yapıldığında kelimenin, demir yolu şeklinde yazıldığı ortaya çıkıyor. Sıklıkla kullanılan "demiryolu" yazımı ise imla hatasıdır. Türk Dil Kurumu’na göre kelimenin doğru yazımı "demir yolu"dur.

Bir çok ayrı mı?

Türk dilini korumak ve yaşatmak adına 1932 yılında kurulan Türk Dil Kurumu’nun sözlüklerine ve derlemelerine internet sitesi üzerinden ulaşılabiliyor. TDK sözlüklerine göre "birçok" birleşik yazılıyor. Birçok kelimesinin "bir çok" şeklinde yazılması yanlıştır.

Birçok neden birleşik yazılır?

Türk Dil Kurumu’na göre "Oldukça çok, sayısı belirsiz, bir hayli, müteaddit" anlamına gelen birçok kelimesi ayrı değil bitişik yazılmaktadır. Yani "birçok" kelimesi birleşik yazılır . TDK’nın sitesinde birçok kelimesini arattığımızda yukarı gördüğünüz gibi kelime yan yana yani bitişik yazılıyor.

Aslanağzı bitişik mi ayrı mı?

Bu kelime genellikle Aslan ağzı şeklinde yanlış yazılıyor. Doğru kullanımı Aslanağzı şeklinde olmalıdır.

Ayak üstü nasıl yazılır?

9. Somut olarak yer bildirmeyen alt, üst ve üzeri sözlerinin sona getirilmesiyle kurulan birleşik kelimeler bitişik yazılır: ayakaltı, bilinçaltı, gözaltı (gözetim), şuuraltı; akşamüstü, ayaküstü, bayramüstü, gerçeküstü, ikindiüstü, olağanüstü, öğleüstü, öğleüzeri, suçüstü, yüzüstü; akşamüzeri, ayaküzeri vb. 10.

Yeraltı bitişik mi ayrı mı?

Türkçede birkaç istisna dışında tüm birleşik isimler bitişik yazılır. Yer alt kelimesi de birleşik isim olmasına rağmen, somut olarak bir mekandan bahsedilmediği için ayrı yazılması gerekir. Yer altı kelimesinin içinde yer aldığı tüm isim tamlamaları da birbirinden ayrı yazılmalıdır.

Yeraltı kaynakları nasıl yazılır TDK?

Türk Dil Kurumu’na göre ”yer altı” ayrı yazılır. Kelimenin cümle içerisinde doğru kullanımını aşağıdan görebilirsiniz. Burada yer altında bulunan hazine olduğunu söylüyorlar.

Yer altı Magarasi nasil yazilir?

Yer altı kelimesi, TDK’ye göre ayrı yazılan cümleler arasındadır. Yazımı karıştırılan ayrı sözcüklerin başında gelen yer altı kelimesi, doğru olarak ”yer altı” biçiminde yazılmalıdır.

Hazzeder ne demek?

1. Hoşlanmak; haz duymak: arabesk müzikten hiç hazzetmiyorum.

Hazzetmemek ne demek TDK?

hoşlanmamak, içi almamak * , negatif duygu yükü ile dolmak durumu.

Bahşet ne demek?

Bahşetmek kelimesi karşılıksız vermek ya da sunmak anlamları ile kullanılmaktadır.

Hava yolu yolu nasıl yazılır?

Havayolu kelimesinin yanlış yazımında genellikle hava yolu şeklinde hata yapılmaktadır. Hava yolu kelimesinin en doğru şekilde yazımı ”havayolu” olarak karşımıza çıkıyor.

Deniz yolu kara yolu nasıl yazılır?

Bu kelime genellikle Denizyolu şeklinde yanlış yazılıyor. Doğru kullanımı Deniz yolu şeklinde olmalıdır.

Hava yolu cümle içinde nasıl yazılır?

Merak edilen kelime gruplarından biri olarak hava yolu gelmektedir. Bu sözcük grubunun doğru şekilde yazılışı ise, ‘Hava yolu’ şeklinde ayrı yazılmasıdır. Yazım kurallarına riayet etmek suretiyle tek başına veya cümle içerisinde bu şekilde kullanmak mümkün.

Karayolu anlamı nedir?

2) Karayolu: Trafik için, kamunun yararlanmasına açık olan arazi şeridi, köprüler ve alanlardır.

Karayolu neden bitişik yazılır?

Karayolu kelimesi yolun karadan olduğunu belirtmek için kullanıldığından bitişik yazımı uygun görülmektedir.

Otoyol TDK nasıl yazılır?

Türk Dil Kurumu’na göre Otoyol kelimesinin anlamı: Hızlı bir trafik akımı sağlamak amacıyla yapılan, çok şeritli, çift yönlü, geniş yol, otoban.

Demir yolu neden ayrı mı yazılır?

Tren, tramvay ve metro gibi ulaşım araçlarının güzergahları doğrultusunda hareket ettiği yola demir yolu denir. Türkçede birleşik kelimelerin birçoğu bitişik yazılsa da bazı kelimeler için istisna söz konusudur. Demir yolu sözcüğü de diğer birleşik kelimelerden farklı olarak ayrı yazılır.

Çörek otu nasıl yazılır?

“Çörek otu mu?” yoksa “Çörekotu mu?” Nasıl Yazılır? işte sorunun cevabı aşağıdadır. Bu kelime genellikle Çörekotu şeklinde yanlış yazılıyor. Doğru kullanımı Çörek otu şeklinde olmalıdır.

Anayola nasıl yazılır?

işte sorunun cevabı aşağıdadır. Bu kelime genellikle Anayol şeklinde yanlış yazılıyor. Doğru kullanımı Ana yol şeklinde olmalıdır.

Çok mu nasıl yazılır TDK?

sorusu yine gündeme geldi. Türk Dil Kurumu’na göre iki kelime de anlamını yitirip başka bir ismin yerine kullanılırsa sözcük bitişik yazılır. Birleşme esnasında kelimelerden hiçbiri anlam değişikliğine uğramamışsa bu sözcükler ayrı yazılır.

Bir cok mu?

Bu kelimenin “birçok, bir çok” olarak yazıldığı sorgulanır. Bu kelimenin doğru kullanımı birçok şeklinde olmalıdır.

Bir kaç ayrı mı yazılır?

Türk Dil Kurumu’nun sözlüğü içerisinde yer alan bilgilere göre birkaç kelimesinin anlamı “çok olmayan, az sayıda olan” olarak belirtiliyor. Yani birkaç kelimesi birleşik şekilde yazılıyor. Bu kelimenin “bir kaç” şeklinde yazılması yanlış kullanım olarak biliniyor.

Başvurmak neden bitişik yazılır?

c) Anlamca kaynaşmış bileşik eylemlerden, tam kaynaşmış olanlar bitişik; yarı kaynaşmış ve deyimleşmiş olanlar ayrı yazılır: Tam kaynaşmışlar: Başvurmak, elvermek, öngörmek…

Birçok cümlesi nasıl yazılır?

Günlük hayatımızda dilimizden düşürmediğimiz kelimelerden birisi olan birçok birleşik olarak yazılmalıdır.

Bir çok nasıl yapılır?

Çok fazla kişinin bazı anlarda araştırdığı bu sorunun cevabı ile ilgili tüm bilgilere haberimizden sahip olabilirsiniz. BİRÇOK BİTİŞİK Mİ, AYRIK MI YAZILIR? Oldukça çok, sayısı belirsiz, bir hayli, müteaddit anlamına gelmektedir. Çoğu kişinin kararsız kaldığı bu kelime birleşik yazılır.

TDK ana sayfa nasıl yazılır?

TDK sitesinde sözlükten arama yapıldığında kelimenin, "Ana sayfa" şeklinde yazıldığı ortaya çıkıyor. Yani Türk Dil Kurumu’na göre kelimenin doğru yazımı "Ana sayfa"dır. Dolayısıyla TDK sitesinde sözlükten arama yaptığımızda anasayfa kelimesi sözlükte bulunmamaktadır.

Birleşik kelimeler nasıl yazılır?

Ses düşmesine uğrayan birleşik kelimeler bitişik yazılır:

 1. kaynana (< kayın ana),
 2. kaynata (< kayın ata),
 3. nasıl (< ne asıl),
 4. niçin (< ne için),
 5. pazartesi (< pazar ertesi),
 6. sütlaç (< sütlü aş),
 7. birbiri (< biri biri).

Emlak gelen ekler nasıl yazılır TDK?

Eğer tekili de Türkçede kullanılan Arapça kökenli çoğul anlamlı bir söze bir belirtme eki geliyorsa, o ek tekiline nasıl geliyorsa o şekilde okunur. Emlak (Mülkler) Mülkler – e ➡️ Emlake Eflak (Felekler) Felekler – e ➡️ Eflake "Eflake ser çekmek" deyimi de var.

Siyah zeytin nasıl yazılır 2022 TDK?

TDK’ya Göre Siyah Zeytin Kelimesinin Doğru Yazılışı Nedir? Siyah kelimesi sadece aldığı ekler ile bitişik yazılır: Örneğin: Siyahlı Kadın – Siyahlık. Kelimenin Siyahzeytin şeklinde yazılması ise yanlıştır. Çünkü Türkçede hem nicelik hem de nitelik sıfatları isimlerden ayrı yazılır.

Siyah ve yeşil zeytin nasıl yazılır?

‘renk adlarıyla kurulan bitki, hayvan veya hastalık adları bitişik yazılır. Kuralı yer almaktadır. Bu kuraldan hareketle yeşilzeytin ve siyahzeytin de birleşik yazılmalıdır.

TDK yeşil biber nasıl yazılır?

TDK’ya göre yeşilbiber, kırmızıbiber bitişik; sivri biber ayrı yazılıyor.

Ayak üstü sohbet nasıl yazılır?

Türk Dil Kurumu’na göre ”ayaküstü” birleşik yazılır.

Maybe you are interested in:

adres nasil yazilir

Related searches

 1. Konukevi nasıl yazılır
 2. Hiçbir nasıl yazılır
 3. Birçok nasıl YAZILIR
 4. Öğle üzeri Nasıl yazılır
 5. Olağanüstü nasıl yazılır
 6. Önsöz nasıl yazılır
 7. Ayaküstü nasıl Yazılır
 8. Sıra dışı nasıl yazılır

Leave a Comment