FAQ

Alaka kelimesinin eş anlamlısı?

Ilgi alaka eş anlamlı mı zıt anlamlı mı?

İlgi kelimesinin eş anlamlısı olan kelime "Alaka"dır. Alaka kelimesi dilimize Arapçadan geçmiştir. ‘İlgi’ ve ‘alaka’ kelimeleri birbirlerinin yerine kullanılabilmektedir. Eş anlamlı kelimeler oldukları için birbirlerinin yerine kullanılırken cümlede anlam bozukluğuna sebep olmamaktadır.

Vasıta kelimesinin eş anlamı nedir?

Vasıta kelimesinin eş anlamı olan sözcükler taşıt ve araçtır. Bu kelimeler günlük hayatta birbirinin yerine kullanılabilir.

Alakalı eş anlamlısı nedir?

ALAKA EŞ ANLAMLISI Yani alakanın eş anlamlısı ilgidir. Bu iki kelime birbiri yerine rahatlıkla kullanılabilmektedir. İlgi kelimesi Türkçe kökenlidir.

Ne alaka yerine ne kullanılır?

Bu nedenle Alaka kelimesi yerine İlgi kelimesinin kullanılması doğru kabul edilir.

Sen kelimesinin eş anlamı nedir?

Farsçada şans ve uğur anlamına gelen baht sözcüğünden türetilen bahtiyar mutlu ve tasasız demektir. ”Bugün hiç olmadığım kadar bahtiyar hissediyorum.” Mesut da hem mutlu hem de şen sözcükleriyle eş anlamlıdır.

Boy eş sesli bir kelime midir?

Sesteş kelimeler, yazılışları ve söylenişleri aynı olup anlamları ve görevleri bakımından birbirleriyle ilişkisi bulunmayan sözcüklerdir. Her dilde olduğu gibi Türkçede de çok eski devirlerden beri sesteş kelimelere rastlanmaktadır: boy, dal, don, ög, tüy, yaş, yüz gibi.

Un kelimesinin eş anlamı nedir?

Ünlü, herkes tarafından bilinen, meşhur anlamına gelir.

Ağır kelimesinin eş anlamı nedir?

AĞIR KELİMESİNİN EŞ ANLAMLISI Ağır kelimesinin eş anlamlısından biri ahestedir. Bunun yanı sıra vahim, okkalı, yavaş, çok, fazla gibi kelimelerde ağır kelimesinin yerine kullanılabilir.

Ne alaka kelimesi?

alakası yok demenin bi şekli. yeni jenerasyonun, yarım ağızla karşısındakinin dediğini aşağılama yöntemi.

Ilgi ve alaka aynı şey mi?

İlgi sözcüğü Türk Dil Kurumuna göre ‘alaka’ eş anlamlısı üzerinden ele alınmaktadır. Aynı zamanda ilişki ve dikkat gibi farklı kelimeler üzerinden de değerlendirilebilmektedir. Tek başına veya cümle içerisinde bu anlamları üzerinden kelimeleri ortak şekilde kullanmak mümkündür.

Maybe you are interested in:

abiler günü ne zaman?

Related searches

  1. Dizenin eş anlamlısı
  2. Kelime eş anlamlısı
  3. Kolay eş anlamlısı
  4. Mısra eş anlamlısı
  5. Demek eş Anlamlısı
  6. İstek eş anlamlısı
  7. Duygu eş anlamlısı
  8. Barış eş anlamlısı

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Back to top button