alıcı kelimesinin eş anlamlısı?

Alıcı, alıcıya yönelik olarak teslim edilen ürün veya hizmetlerin karşılığında ödeme yapan kişi veya kurum olarak tanımlanabilir. Diğer bir deyişle, alıcı, satın alma yapan kişi veya kurumdur. Alıcı ile satıcı arasındaki sözleşmede alıcı, satın alınan ürün veya hizmetlerin karşılığında satıcıya ödeme yapar. Alıcı kelimesinin eş anlamlısı olarak, müşteri, tüketici, satın alan veya satın alıcı gibi kelimeler kullanılabilir.

Alıcının eş anlamlısı nedir?

Alıcı Eş Anlamlısı - Alıcı Kelimesinin Eş Anlamlısı Nedir? | NTV Haber
Müşteri ve kamera, alıcı kelimesinin eş anlamlılarıdır. Bu iki kelime, alıcının aynı anlamını taşır ve her ikisi de, bir ürünü satın alan veya bir hizmeti talep eden kişileri temsil eder. Müşteri, ürünü satın almak veya hizmeti talep etmek için ödeme yapan kişiyi, kamera ise ürünü satın almak veya hizmeti talep etmek için ödeme alan kişiyi temsil eder. Müşteri, alıcının satın almak için ödeme yaptığı bir ürünün sahibi olurken, kamera ise ürünü satın almak için ödeme alan kişidir.

Zor kelimesinin eş anlamlısı nedir?

Zor Kelimesi Eş Anlamlısı Nedir? - Habertürk
Zor kelimesinin eş anlamlısını bulmak için, öncelikle bu kelimenin ne anlama geldiğini anlamalıyız. Zor kelimesi, bir durumun, bir işin veya bir konunun zahmetli veya çok zahmetli olduğu anlamına gelmektedir. Bu kelimenin eş anlamlısı olarak, “Güç” kelimesi kullanılmaktadır. Güç kelimesi, bir durumun, bir işin veya bir konunun zahmetli veya çok zahmetli olduğu anlamına gelmektedir ve bu nedenle, zor kelimesi ile eş anlamlı olarak kullanılmaktadır. Ayrıca, güç kelimesi, başarılması zor olan bir durumu ifade ederken, zorlukların üstesinden gelmek için gerekli olan çaba ve emeği de ifade etmektedir.

Ilan eş anlamlısı ne demek?

Dilimize Arapçadan geçmiş olan izahat, izah kelimesinin çoğuludur. Bu kelime de İlan ile eş anlamlıdır.

Basitin eş eş anlamlısı nedir?

basit kelimesinin eş anlamlısı nedir? (Anlamı ve örnek cümleler)
Türk Dil Kurumu’nun (TDK) verilerine göre, basit kelimesinin eş anlamlı karşılıkları arasında kolay, sıradan ve yalın sözcükler bulunmaktadır. Bu sözcükler, kullanımının kolay olması, basit bir anlam taşıması ve sözcüğün kullanımının sıradan bir şekilde kullanılması nedeniyle öne çıkmaktadır. TDK’nın verileri, bu sözcüklerin kolayca anlaşılır ve kullanımının basit olması nedeniyle öne çıktığını göstermektedir. Ayrıca, bu sözcüklerin yalın ve sade bir anlam taşıması da onların eş anlamlı karşılıkları arasında öne çıkmasını sağlamaktadır.

Galibiyet kelimesinin zıt anlamı nedir?

Galibiyet Zıt Anlamlısı Nedir? Galibiyetin Zıt Anlamı Olan Kelimeler
Yenmek fiilinden türetilen yenilgi sözcüğü, galibiyet kelimesinin tam zıt anlamını ifade eder. Yenilgi, bir kişinin veya takımın başka bir kişi veya takım tarafından mağlup edilmesi anlamına gelir. Bu, bir karşılaşmada diğer tarafın galip gelerek kazanacağı anlamına gelir, ancak kaybeden tarafın yenildiği anlamına da gelir. Yenilgi, galibiyetin tersi olarak kabul edilir ve bu durum, bir karşılaşmada diğer tarafın kazanması durumunda ortaya çıkar. Yenilgi, galibiyetin tamamıyla tersi olarak kabul edilir ve bu durum, bir karşılaşmada diğer tarafın kazanması durumunda ortaya çıkar. Yenilgi, galibiyetin tamamen tersi olarak algılanır ve bu durum, bir karşılaşmada diğer tarafın kazanması durumunda ortaya çıkar. Yenilgi, galibiyetin tamamen zıt anlamını ifade eder ve bu durum, bir karşılaşmada diğer tarafın kazanması durumunda ortaya çıkar.

Doktor kelimesinin eş anlamlısı nedir?

Doktor Kelimesi Eş Anlamlısı Nedir? - Habertürk
Tabip ve hekim, doktor kelimesinin eş anlamlılarıdır. Tabip ve hekim, sağlık alanında tıbbi hizmetler sunan kişiler olarak tanımlanır. Tabip, özel kliniklerde veya hastanelerde çalışan, tıbbi hizmetler sunan, tıbbi tavsiyeler verebilen kişidir. Hekim ise, kamu hastanelerinde çalışan, tıbbi hizmetleri sunan, tıbbi tavsiyeler verebilen kişidir. Tabip ve hekim, tıbbi hizmetlerin yanı sıra, hastalara danışmanlık ve öneriler de sunarlar. Bu iki kelime, sağlık alanında kullanılan ve doktor kelimesinin eş anlamı olan kelimelerdir.

Ev Konut eş anlamlı mıdır?

Konut sözcüğünün eş anlamlısı? - konyaegitimsertifika.com
Konut, ev, ikametgah ve mesken kelimelerinin eş anlamlı olduğu söylenebilir. Bunların hepsi, bir kişinin yaşamak için kullandığı, evin çatısı altında sıcak bir konaklama alanı anlamına gelir. Konut, evin daha genel bir terimidir ve çoğu zaman, evin çatısı altında yaşayan insanların konakladığı evi ifade eder. İkametgah, evin daha küçük bir ölçekteki bir versiyonudur ve çoğu zaman, kişinin kısa süreliğine kalacağı bir yere işaret eder. Mesken ise, çoğu zaman, evin kalıcı bir yerleşim alanı olarak kullanılan, daha geniş bir alanı ifade eder. Bu üç kelimenin tümü, bir kişinin yaşamak için kullandığı evi tanımlamak için kullanılabilir ve eş anlamlı olarak kullanılabilir.

Eşek kelimesinin eş anlamlısı nedir?

eşek kelimesinin eş anlamlısı nedir? (Anlamı ve örnek cümleler)
Pek çok kişinin, eşek kelimesinin bir eş anlamı olduğunu bilmediği söylenebilir. Türk Dil Kurumu’nun verdiğine göre, eşek kelimesinin eş anlamlısı ‘merkep’ olarak bilinmektedir. Eşek ile merkep kelimeleri aynı anlamı ifade etmektedirler ve aralarında okunuş ve yazılış farklılıkları bulunmaktadır. Ancak, bu kelimeler cümle içerisinde kullanılarak aynı anlamı ifade edebilmektedir.

Özlemin eş anlamlısı ne demek?

Özlem Eş Anlamlısı Nedir? Özlem Kelimesinin Eş Anlamlısı Olan Sözcük Ve TDK Anlamı - Örnekler - Son Dakika Eğitim Haberleri
Özlem, insanların arzuladığı, özlediği veya kaçınılmaz olarak uzaklaştıkları bir şeye duydukları özlemi ifade eden bir kelimedir. Özlem, aynı zamanda hasret olarak da adlandırılır ve bu kelime, insanların bir şeyi ya da biriyle birlikte olmak istedikleri anlamına gelir. Hasret, insanların özlem duydukları şeyleri ya da kişileri arzuladıkları, fakat bunların ulaşılması ya da birlikte olunmasının imkansız olduğu anlamına gelir. Hasret, aynı zamanda insanların kalplerindeki özlemi ifade eden bir kelimedir. Hasret, insanların arzuladıkları şeyleri ya da kişileri arzu ettikleri, ancak bunların ulaşılması ya da birlikte olunmasının imkansız olduğu anlamına gelir. Hasret, insanların arzuladıkları şeyleri ya da kişileri arzu ettikleri ve ulaşılamayacağının bilincinde oldukları anlamına da gelir. Hasret, insanların arzuladıkları şeyleri ya da kişileri özlem duydukları ve bunların ulaşılmasının imkansız olduğu anlamına da gelir.

Bolun eş anlamlısı ne demek?

Bölüm Eş Anlamlısı - Bölüm Kelimesinin Eş Anlamlısı Nedir? | NTV Haber
Bolluk, bir nesnenin ya da özelliğin çokluğunu anlatmak için kullanılan bir sözcüktür. İki sözcük arasındaki benzerlik, bir nesnenin ya da özelliğin çoklukla ifade edilmesi konusunda kullanılabilecek bir terim olarak ortaya çıkmaktadır. Dolayısıyla, bol kelimesinin eş anlamlısı olarak çok sözcüğü kullanılabilmektedir. Bu iki sözcük arasındaki benzerlik, bir nesnenin ya da özelliğin fazlalığını ifade etmek amacıyla kullanılabilmektedir. Örneğin, bir evin bol mobilyalı olması, bu evin çok mobilyalı olduğunu ima etmektedir. Aynı şekilde, bir arabanın bol donanımlı olması da bu arabanın çok donanımlı olduğunu vurgulamaktadır.

Şahit eş anlamlısı ne demek?

Şahit Kelimesinin Eş Anlamlısı Nedir? Şahidin Eş Anlamlısı - Son Dakika Flaş Haberler
Tanık; Türk Dil Kurumu tarafından şahit kelimesinin eş anlamlısı olarak kullanılmaktadır. Tanık, bir olayın ya da durumun gerçekliğini doğrulamak için çağrılan bir kişi olarak tanımlanır. Bu kişi, gerçekleri doğrulamak için, olayın ya da durumun gerçekliğini gösteren kanıtlar sağlamakla yükümlüdür. Tanık, olayın ya da durumun gerçekliğini doğrulamak için çağrılan kişi olarak, olayın ya da durumun gerçekliğini desteklemek için, olayın ya da durumun olup olmadığını doğrulamak için, olayın ya da durumun gerçekliğini kanıtlamak için görevlendirilmiştir. Tanık, olayın ya da durumun gerçekliğini doğrulamak için, olayın ya da durumun gerçekliğini kanıtlayan belgeler, tanıkların ifadeleri, bilgiler veya diğer kanıtların incelenmesi gibi çeşitli yöntemleri kullanır.

Kadın kelimesinin zıt anlamı nedir?

Kadın Zıt Anlamlısı Nedir? Kadının Zıt Anlamı Olan Kelimeler
Erkek, Kadın’ın zıt anlamı olarak, 12. yüzyıldan beri yaygın olarak kullanılan eski Türkçe sözcük olarak bilinir. Bu sözcük, erkeklerin fiziksel, psikolojik ve sosyal özelliklerini anlatmak için kullanılır. Erkeklerin kadınlardan farklı özellikleri arasında, fiziksel güç ve girişimciliği, daha katı toplumsal kurallara uyma eğilimi, daha açık konuşma tarzı ve daha kaba davranışları yer alır. Bu nedenle, kadın kelimesinin zıt anlamı olarak erkek sözcüğünün kullanılması, insanların kadın ve erkek arasındaki farklılıkları anlamalarına yardımcı olmaktadır. Ben hala doğru erkeği bulmak için bekliyorum, çünkü bana özellikle bir erkek arkadaşının ne gibi özellikleri olması gerektiğini biliyorum.

Eksiksiz zıt anlamlısı nedir?

Eksik zıt anlamlısı nedir? Eksik kelimesinin karşıt anlamlıları nelerdir? - Pratik Bilgiler
Bu bağlamda, fazla, bütün ve tam sözcüklerinin tümü, en genel anlamda, tamamen eksik olmayan anlamına gelmektedir. Bunların tamamı, kusursuzluk, mükemmellik veya tamamlanmışlık kavramlarını temsil etmektedir. Dolayısıyla, bu sözcüklerin tam tersi, eksikliğin, kusurlu olmanın veya tamamlanmamış olmanın anlamına gelmektedir.

Donun zıt anlamı nedir?

Zıt Anlamlı Kelimeler Tablosu - YouTube
Donuk kelimesi TDK’de canlılığı olmayan, fersiz bir anlamda karşımıza çıkar. Anlam bakımından ise bu açıklamaya ters gelen sözcük olarak parlak kelimesi denk gelmektedir. Parlaklık, çoğu zaman canlılığın bir göstergesidir ve parlak ışıklar altında, görüntü daha canlı ve güzel görünür. Parlaklık, çoğu zaman, canlılık ve güzelliğin bir ölçüsüdür ve donukluk ise tam tersi olarak, canlılık ve güzelliğin olmamasını ifade eder.

Irmak kelimesinin eş anlamlısı nedir?

Irmak Kelimesinin Eş Anlamlısı Nedir? Irmağın Eş Anlamlısı - Son Dakika Flaş Haberler
TDK’ya göre, ‘Irmak’ kelimesinin eş anlamlısı olarak ‘nehir’ öne çıkıyor. TDK’nın tanımlarına göre, ‘Irmak’ ve ‘nehir’ arasındaki fark, ‘Irmak’ın büyük boyutlara sahip olmasından kaynaklanıyor. ‘Irmak’, çoğu zaman geniş ve uzun boyutlarda olabilir, ancak ‘nehir’ler daha küçük ve kısa olabilir. Ayrıca, ‘Irmak’ların genellikle daha yoğun akışlara sahip olduğu ve bazı durumlarda su seviyelerinin daha düşük olduğu da belirtiliyor. Özet olarak, ‘Irmak’ kelimesinin eş anlamlısı, TDK tarafından ‘nehir’ olarak tanımlanıyor.

Hakim kelimesinin eş anlamlısı nedir?

hakim kelimesinin eş anlamlısı nedir? (Anlamı ve örnek cümleler)
Yargıç, Hakim kelimesinin eş anlamlısıdır ve bu iki sözcük aynı anlama gelmektedir. Yargıç, bir mahkeme salonunda hakim olarak çalışan kişidir. Yargıç, kararlarını verirken kişilerin haklarını ve yasaları korumaya çalışır. Yargıç, bir konudaki taraflar arasındaki uyuşmazlıkları çözmek için tarafların her iki tarafın da kanıtlarını değerlendirir ve sonuçta en adil kararı verir. Yargıç, yargılama süreci boyunca tarafların haklarını ve yasaları korumaya çalışır ve tarafların haklarının korunmasını sağlamak için adil ve tarafsız kararlar verir.

Ensiz eş anlamlısı nedir?

ensiz kelimesinin eş anlamlısı nedir? (Anlamı ve örnek cümleler)
Ensiz olarak nitelendirilebilecek olan genişliklerinin az veya yetersiz olduğu, mikro olanların ise elverişsiz ve sınırlı olması gibi durumların bulunduğu bir ortamda, herhangi bir çözümün uygulanması oldukça zorlaşmaktadır. Bu tür durumların çözümü için, ensiz eş anlamlısının aranması gerekmektedir. Ensizlik, genişliğin az veya yetersiz olmasından kaynaklanan bir durum olduğundan, bu durumu ortadan kaldırmak için uygun eş anlamlıların bulunması gerekmektedir. Bu nedenle, ensiz eş anlamlısının aranması, bu tür durumların çözümünde oldukça önemlidir.

Giysi kelimesinin eş anlamlısı nedir?

Giysi Kelimesi Eş Anlamlısı Nedir? - Habertürk
Kıyafet, Giysi kelimesinin eş anlamlısıdır ve genellikle ikileme olarak ”kılık” sözcüğüyle birlikte kullanılır. Kıyafet, insanların üzerlerinde giydikleri her türlü elbise, ayakkabı, aksesuar ve takımları ifade eder. Kıyafet, kişinin kimliğini, statüsünü, tarzını, yaşam tarzını ve kişisel tercihlerini ifade eder. Kıyafet, insanların davranışlarını ve tutumlarını da etkileyebilir. Kıyafet, insanların kendilerini güvenli ve rahat hissetmelerini sağlayan önemli bir göstergedir.

Leave a Comment