Analitik Makale Nasıl Yazılır

Üniversite makale nasıl yazılır?

Akademik Makale Nasıl Yazılır?

 1. Makalesini Yazacağınız Çalışmaya Karar Verin. …
 2. Bir Makale Şablonu Oluşturun. …
 3. Literatüre Hakim Olun. …
 4. İlk Önce Makalenin Metodoloji Kısmını Yazın. …
 5. Literatürü Bir Şablona Oturtun. …
 6. Makalenin Sırasıyla Giriş, Sonuçlar, Tartışma ve Özet Bölümlerini Yazın. …
 7. Makalenizdeki referanslarınızı Kontrol Edin.

Makale formatında yazı nasıl yazılır?

Makaleler Microsoft Word programı kullanılarak Times New Roman karakterinde, 1 satır aralıklı olarak ve kenara dayalı şekilde yazılmalıdır. Metin için 12 punto, dipnotlar için 10 punto kullanılmalıdır. Başlık 12 punto kullanılarak, bold karakterlerle ve sayfa ortalanarak yazılmalıdır.

Makale nasıl yazılır aşamaları?

1) MAKALE YAZMAK İÇİN ÖN HAZIRLIK AŞAMASI

 1. 1.1) Çalışma Konusunu Belirleme.
 2. 1.2) Çalışmanızın Amacını Belirleme.
 3. 1.3) Literatür Taraması Yapma.
 4. 1.4) Kaynakları Derleme.
 5. 1.5) Çalışmanızı Özgünleştirmenin Yolları
 6. 2.1) Makale İçin Gerekli Bölümler ve Biçim Kuralları
 7. 2.2) Makale Yazımı İçin Sık Sorulan Sorular.
 8. 2.3) Tavsiyeler.

Analitik yazı ne demek?

Analitik bir makalenin amacını anla. Analitik bir makale, analiz ettiğin şeyle ilgili bir çeşit argüman ya da iddia ortaya koyman gerekeceği anlamına gelir. Çoğu zaman başka bir yazıyı veya filmi analiz etmek zorunda kalacaksın, ancak bir konuyu veya bir fikri analiz etmen de istenebilir.

Lisans öğrencileri makale yazabilir mi?

Cevap: Evet yayınlayabilir.

Makale bölümleri nasıl yazılır?

Bilimsel makaleler; başlık, özet, giriş, yöntem, bulgular, sonuç ve tartışma, kaynakça bölümlerinden oluşur. Metnin özelliğine göre bu bölümlerden bazıları bulunmayabilir veya başlıkla belirtilmeyebilir. Özellikle edebî makalelerde " özet, giriş, yöntem, bulgular, sonuç, tartışma ve kaynakça" bölümleri bulunmayabilir.

Bilimsel bir araştırma makalesinin hazırlanması ve yazımı nasıl olmalıdır?

-Deneysel ayrıntılar tekrarlanmadan, deneyin bir çeşit genel tanımı verilmelidir. -Sonuçların kısa, açık ve basit olarak belirtilmesi önemlidir. -Metinde bitmez tükenmez tekrarlı veriler yerine örnek veriler sunulmalıdır. -Eğer sadece bir veya birkaç bulgu sunulacaksa, metin içinde tarif edilerek ele alınması gerekir.

Bilimsel makale formatı nasıl olmalıdır?

Makale yazımında, Times New Roman yazı karakteri kullanılmalıdır. Karakterler 12 punto büyüklüğünde, satır aralıkları 1,5 nk olmalıdır. Sayfa yapısı tek kolon, yazı sayfanın her iki tarafına yaslanmış şekilde kaydedilmelidir. Ayrıca tüm sayfalara numara verilmelidir.

Bir makalenin giriş kısmı nasıl yazılır?

Makalenin “Giriş” kısmının maksimum 1 (bir) sayfadan oluşmasına özen gösteriniz. “Giriş” kısmının temel amacı, hazırlanan yayınla ilgili, araştırmacıya konu veya problem hakkında ön bilgi sunmaktır. Bu ön bilgiyi sunarken fazla detaylı ve gereksiz cümlelerden kaçınınız.

Basit bir makale nasıl yazılır?

MAKALE YAZIMINDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER Neyi, ne zaman yazacağınız, hangi okumaları yapacağınız vb. durumları dikkate alın. Makale yazarken sade bir dil tercih edin ve ‘ben’ dili kesinlikle kullanmayın. Kişisel görüş değil, kanıtlanmış bilimsel verilere göre tezinizi savunun. Çelişkiye yer vermemeye çalışın.

Makale yazısı nasıl olmalı?

– Makale yazarken sade bir dil tercih edin ve ‘ben’ dili kesinlikle kullanmayın. – Kişisel görüş değil, kanıtlanmış bilimsel verilere göre tezinizi savunun. – Çelişkiye yer vermemeye çalışın. – Kaynak güvenilirliğine dikkat edin, güvenmediğiniz kaynakları kullanmayın.

Makale yazmak için neler gereklidir?

Makale yazarken dikkat edilmesi gereken hususlar.

 1. Makalenin Türkçe ve İngilizce Başlığı • Türkçe ve İngilizce Başlık yer almalı …
 2. Makalenin Özeti ve Astract. …
 3. Anahtar Kelimeler / Keywords. …
 4. Giriş …
 5. Tartışma Bölümü …
 6. Sonuç …
 7. Kaynakça. …
 8. Ekler.

6 1 Analitik Yazma ve Değerlendirme Modeli Nedir?

6+1 Analitik Yazma ve Değerlendirme Modeli, 1980’li yıllarda Kuzeybatı Bölgesel Eğitim Laboratuarındaki (NWREL) araştırmacılar tarafından geliştirilmiş- tir. Bu model, hem iyi bir yazıda olması gereken özelliklerin öğretimini, hem de analitik bir değerlendirmeyi birleştiren bir modeldir (Özkara, 2007).

TDK analiz nasıl yazılır?

Yunancadan hem Türkçeye hem de diğer Avrupa dillerine birçok kelime geçmiştir. O kelimelerden biri olan analiz, orijinal dilinde ”analyse” şeklinde yazılır. Bir kimya terimi olan analiz kelimesi, birleşik maddelerin yapısını incelemek anlamına gelir.

Makale analizi ne demek?

Çalışmış olduğunuz makalede yer alan konu hakkında birçok fikir oluşturmanızı ve bu fikirler üzerinde analizi yapılmış olana makalenin, okuyucularına sade ve içeriksel açıdan yoğun bir biçimde aktarımını gerçekleştirip bu bağlamda makalenin en önemli kısımlarını ve tüm detaylarını kısa zamanda okuyuculara …

Kimler akademik makale yayınlayabilir?

Kimler Akademik Makale Yayınlayabilir? Öncelikle şunu söylemekte fayda var: Teknik olarak, herhangi bir insan, herhangi bir akademik dergide yayın yapabilir. Bunun için bir unvan veya statü aranmamaktadır; bu da bilimin herkesin katkısına açık doğasının bir yansımasıdır.

Makale yazmak zor mu?

Makale yazmak zor iştir. Beyniniz yorulur, ruhen iflas etme noktasına gelirsiniz. İyi derecede İngilizce bildiğim halde bir makaleyi yazmak en az 3 ayımı alır. Makalenize ne kadar çok zaman ayırırsanız, o kadar eksiksiz olacaktır ve okuyucu yazdıklarınızdan zevk alacaktır.

Öğretmen akademik makale yazabilir mi?

Bu çerçevede; ev hanımı, öğrenci, işçi, memur, öğretmen, asker, doktor ve diğer tüm mesleklerde çalışan, emekli ya da çalışmayan herkes, makale yazarı olup yazmaya başlayabilir.

Bir makalenin ana bölümleri nelerdir?

başlık sayfası, özet, giriş, gereç ve yöntem, bulgular, tartışma ve kaynaklar bölümlerinden oluşur.

Bilimsel bir yazının ana bölümleri nelerdir?

Bilimsel metinler; bilimsel makale, tarama, değerlendirme yazıları, konferans raporları, toplantı özetleri olarak gruplandırılabilir. Bu metinler; başlık, özet, giriş, asıl metin, sonuç ve tartışma bölümlerinden oluşur.

Makalenin yöntem bölümü nasıl yazılır?

Bilimsel makalede yöntem bölümü nasıl yazılır?

 1. çalışmada kullanılan malzemeleri tanımlamaları
 2. çalışma için malzemelerin nasıl hazırlandığını
 3. araştırma protokolünün tanımlaması
 4. ölçümlerin nasıl yapıldığı
 5. hangi hesaplamaların yapıldığı
 6. verileri analiz etmek için hangi istatistiksel testlerin yapıldığı

Dergi için yazı nasıl yazılır?

Gerekli bilgiler:

 1. Editörün ismi (bilindiği zaman)
 2. Başvurduğunuz deginin ismi.
 3. Yazınızın ismi.
 4. Yazınızın cinsi(İnceleme, araştırma, vaka analizi, vb.)
 5. Başvuru tarihi.
 6. Çalışmanızda cevaplamaya çalıştığınız araştırma sorusu.
 7. Kullanılan metodoloji.

Bilimsel makale nedir nasıl yazılır?

Bilimsel makale, bilimsel yazım kuralları temel alınarak, özgün araştırma sonuçlarının açıklandığı, yazılmış ve basılmış bir rapordur. Giriş, yöntemler, sonuç ve tartışma bölümlerini içerir. Bilimsel makale akademik konuları içerir. Kullanılan kaynakların gösterilmesi zorunludur.

Bilgilendirici makale nasıl yazılır?

Bilgilendirici Makale: Bilgilendirici makale, yazarın kişisel bir duygu ya da düşüncesi olmadan sadece gerçekleri veya nesnel argümanları açıkladığı bir metindir. Tek amacı bilgi vermektir. Çeşitli kaynaklardan ulaştığınız bilgileri dahil etmeli fakat bu bilgileri incelemeden bırakmalısınız.

Bilimsel yazı nasıl yazılır?

Bilimsel yazının biçimi; yalın, mantığa uygun, dengeli olmalıdır. Bilimsel yazı yazılması sırasında kullanılan terimlerde bir örneklik sağlanması çok önemlidir. Aynı kavramı yansıtmak için, yazının her yerinde aynı terim kullanılmalıdır. Bilgilerin sunuluş biçiminde de bir örneklik korunmalıdır.

Bilimsel makalenin özet kısmında neler olmalı?

Bilimsel makale özeti temel olarak;

 1. Çalışmanızın genel amacını ve araştırdığınız araştırma konusunun problem(ler)ini.
 2. Çalışmanın temel planını
 3. Analizinizin sonucunda bulunduğunuz başlıca bulguları veya eğilimleri.
 4. Araştırmanıza yapmış olduğunuz yorumlarınızı ve ortaya koyduğunuz sonuçlarınızın kısa bir özetini.

Bilimsel bir makale kaç sayfa olmalıdır?

5- Akademik Hassasiyetler’e gönderilen yazıların metin, dipnotlar/son notlar, kaynaklar ve tablolar/şekiller de dahil olmak üzere 35 sayfayı geçmemelidir. 6- Başlıklar 11 punto büyüklüğünde, koyu ve ortalanarak yazılmalıdır. Yazar adı ise başlık altında bulunmalı ve ortalanmalıdır.

Ödev giriş bölümü nasıl yazılır?

Giriş Bölümünüze hipotezinizi, savunduğunuz düşünceyi yazarak başlayabilirsiniz. Giriş bölümüne başlarken konuyu daha en başından dallandırıp budaklandırmayın. Cümleler kısa, net ve basit tutulmalıdır. Bu konuyu neden seçtiğinizi belirtin.

Makalede giriş ne kadar olmalı?

Bilimsel makalede giriş bölümünün aşırı uzun olmasından kaçının. 500-1000 kelime içeren bir giriş bölümü ideal uzunluktadır diyebiliriz. Ancak bilimsel makaleyi göndermeyi düşündüğünüz derginin yönergelerini ve geçmiş sayılarını kontrol etmek daha doğru olacaktır.

Giriş bölümü nasıl yazılır örnek?

Örneğin, giriş bölümünde yer alan tüm başlıklar 1.1., 1.2 şeklinde sıralı olarak numaralandırılır. … Konunun daha iyi anlaşılması için bir örnek üzerinden gidilmiştir:

 1. Bu tez hangi problemi çözmek için yapılıyor? …
 2. Bu tezin konusu ne? …
 3. Bu tez neyi amaçlıyor? …
 4. Bu tezin araştırma soruları neler? …
 5. Tezin önemi nedir?

Makale nasıl yazılır nedir?

Makale, herhangi bir konuda, bir görüşü, bir düşünceyi savunmak ve kanıtlamak için yazılan yazılara denir. Gazete ve dergilerde yayımlanır. Bir gerçeği açıklamak, bir konuda görüş ve düşünceler öne sürmek ya da bir tezi savunmak, desteklemek için yazılan yazılara da "makale" denir.

Kaliteli makale nasıl yazilir?

Başlık

 1. Makale içeriği ile uyumlu olmalıdır.
 2. Açıklayıcı olmalıdır. …
 3. Basit ve kısa olmalıdır. …
 4. İlgi çekici ve merak uyandırıcı olmalıdır.
 5. Dil bilgisi hatası içermemelidir.
 6. Makalenin gönderilmesi planlanan derginin okur kitlesine hitap etmelidir.
 7. Makalenin sonuçlarını değil, konusunu yansıtmalıdır.

Özgün bir makale nasıl yazılır?

Özgün makale yazma konusunda ilerlediğimiz yöntemler şu şekildedir;

 1. Özgün makale başlığının belirlenmesi.
 2. Makale başlığı ile ilgili geniş bir literatür çalışmasının yapılması
 3. Rakiplerinizin incelenmesi.
 4. Makalenin özgün ve seo kurallarına uygun bir şekilde yazılması
 5. Makalenin özgünlük testinden geçmesi.

Makale hangi konularda yazılır?

Makaleler seçilen konuya göre uzun ya da kısa olabilir. Makale her konuda yazılabilir. Makalenin yazılacağı konu güncel olabileceği gibi, felsefî, bilimsel, sanatsal da olabilir. Ancak edebi makale sanatla ilgili konuları işler.

Makale yazar adı nasıl yazılır?

Yazar adları, önce soyadı daha sonra adın ilk harfi büyük olarak yazılır. Birden çok yazarı olan makalelerde ilk yazar soyadı ve adından sonra, diğer yazarlar ad soyadı sırasına göre belirtilir. Yazarı belli olmayan makalelerde, makale başlığı yazar adı yerine, yayın tarihinin önüne yazılır.

Makale okurken nelere dikkat edilmeli?

Akademik Çalışmaları Okurken ve Değerlendirirken Nelere Dikkat Etmek Gerekir? – Evrim Ağacı … Bir Makale Nasıl Değerlendirilir?

 1. Hangi sorulara yanıt veriyor?
 2. Makalenin ana fikri ne?
 3. Bu sonucu destekleyen deliller nelerdir?
 4. Veri gerçekten sonuçları destekliyor mu?
 5. Kanıtların kalitesi nedir?
 6. Sonuçlar neden önemlidir?

Bir makalenin konusu nasıl bulunur?

Makale konusu bulmak için 10 etkili öneri şunlardır:

 1. Olup bitene duyarsız kalmayın.
 2. Trend ve güncel konuları araştırın.
 3. Deneyimlerinizden yararlanarak konu seçin.
 4. Konu seçimini sakin ve dinlenmiş bir ruh halindeyken yapın.
 5. Yanınızda daima not kağıdı ve kalem taşıyın.
 6. Araştırmacı ve eleştirel olun.

Hayes ve Flower modeli nedir?

Yazma sürecindeki işlemleri ve süreçleri ayrıntılı olarak belirleyen ilk modeldir. Yazı üretim sürecindeki zihinsel işlemleri ve süreçleri açıklayan, bu süreçte karşılaşılan sorunları çözmeyi amaçlayan bir model olarak kabul edilmektedir. Hayes ve Flower’ın yazma modeli, birbirine bağlı üç bileşenden oluşmaktadır.

4 1 Planlı Yazma ve Değerlendirme Modeli Nedir?

4+1 Planlı Yazma ve Değerlendirme Modeli Bu anlayıĢla yönetilen yazılı anlatım çalıĢmalarında öğrencilerin yazma becerileri geliĢecek ve zamanla öğrenciler, öğretmenlerinin güdümünden kurtularak, kendi kendilerine yazabilme becerisini kazanacaklardır.

Planlı Yazma ve Değerlendirme modelini kim buldu?

Gruplarda yer alan öğrencilerin yazılı anlatım çalışmalarını değerlendirmek için Karatay (2013) tarafından geliştirilen 4+1 Planlı Yazma ve Değerlendirme Ölçeği (PYDÖ) kullanılmıştır.

TDK nasıl yazılır?

Türk Dil Kurumu’nun resmi sitesi olan tdk.gov.tr’de görülmektedir ki kurum kendisinden bahsettiğinde "TDK’ya" değil "TDK’ye", "TDK’nın" değil "TDK’nin" şeklinde ince çekim eki getirmektedir. Dolayısıyla TDK kısaltmasını Te-De-Ke diye okumak gerekir. Zaten Türk alfabesinin gereği de odur.

TDK Türkçe Sözlük RIS ne demek?

Ad sözcük, Ad halinde sokak anlamına gelir. Riş kelimesi tarihte bilinen ilk kez Türk Dil Kurumu, TDK (1940 – ~) eserinde yer almıştır.

Inşaa mi inşa mi?

yanlış olarak "inşaa etmek" şeklinde kullanılır.

Maybe you are interested in:

Standart Sapma Nasıl Hesaplanır

Related searches

 1. Analitik makale nedir
 2. Analitik makale örnekleri
 3. Makale Örnekleri
 4. Analiz Örnekleri
 5. Analiz Nasıl yapılır
 6. Analiz Ne Demek
 7. wikiHow
 8. Google Akademik

Leave a Comment