Atatürk’ün kişisel özellikleri nelerdir 3. sınıf?

Atatürkün kişisel özellikleri nelerdir?

Atatürk´ün Kişilik Özellikleri

 1. Vatan ve milletine olan düşkünlüğü Vatan ve millet sevgisi Atatürk’ün taşıdığı özelliklerin temel taşıydı. …
 2. İdealistliği. …
 3. Hakikati Arama Gücü …
 4. Yaratıcı Zihniyeti. …
 5. Sabır ve Disiplin Anlayışı …
 6. İleri Görüşlülüğü …
 7. İyi Kalpliliği. …
 8. Açık Sözlülüğü

Atatürkün kişisel özellikleri nelerdir 3 sınıf Türkçe?

Atatürkün kişisel özellikleri

 1. Açık Sözlülüğü …
 2. Vatanseverliği. …
 3. İleri görüşlülüğü …
 4. Mantıklı ve gerçekçi oluşu. …
 5. Sorumluluk sahibi olması …
 6. Zeki ve Çalışkan olması …
 7. Azimli olması …
 8. Çocukları sevmesi.

Atatürk’ün kişilik özellikleri nelerdir maddeler halinde?

 1. Cumhuriyetçilik.
 2. Halkçılık.
 3. Laiklik.
 4. İnkılapçılık.
 5. Milliyetçilik.
 6. Devletçilik.
 7. Bütünleyici İlkeler.

Kişisel özellik ne anlama gelir?

Kişisel özellikler, bireyden bireye farklılık gösteren ve insanın karakterini ön plana çıkaran özelliklerdir.

Atatürk’ün kişisel özelliklerinden biri olan ileri görüşlü olmak ne demek?

3- İleri görüşlü olması: Başta Gençliğe Hitabesi olmak üzere birçok konuşmasında geleceğe atıfta bulunmuştur. Türkiye’nin hem içeriden hem de dış kaynaklı yaşadığı tehlikelere dair isabetli tespitlerde bulunarak ne kadar ileri görüşlü bir şahsiyet olduğunu kanıtlamıştır.

Atatürk vatanı için neler yapmıştır?

Atatürk Devrimler

 1. Saltanatın Kaldırılması (1 Kasım 1922) …
 2. Cumhuriyetin İlanı (29 Ekim 1923) …
 3. Halifeliğin Kaldırılması (3 Mart 1924) …
 4. Medeni Kanunun Kabulü (17 Şubat 1926) …
 5. Tarikatların Kaldırılması, Tekke Ve Zaviyeyerin Kapatılması (30 Kasım 1925) …
 6. Laikliğin Kabulü (1928-1937) …
 7. Kadın Haklarının Tanınması (1930-1933 ve 1934)

Atatürk’ün en sevdiği şey nedir?

Manastır Askeri Lisesi yıllarından kalan bir alışkanlıkla hayatı boyunca en sevdiği yemek kuru fasulye ve pilav olarak kaldı. Tatlıya düşkün değildi ama canı istediğinde çok sevdiği gül reçelini tercih ederdi.

Hangisi kişisel özelliktir?

Kişilik özellik , anne ve babadan doğuştan aldığımız, yani genetik olarak geçen, insanın içinde olan özelliktir. Dürüstlük, çalışkanlık, saygılı olmak, sıcakkanlı olmak örnek olarak verilebilir. Dışardan bakıldığında fark edilemeyen, duugu ve yetenek gibi özelliklere kişisel özellik denir.

Kişisel özellikler nelerdir e ödev?

Kişisel özellikler; bireyin doğuştan genlerinde mevcut olan biyolojik kalıtım veya sosyal kalıtımla sahip olduğu özelliklerdir.Anne ve babadan genetik yolla geçen birçok özellik bireyin duygu dünyasını meydana getirir.

Atatürk’ün ileri görüşlülüğü ne örnekler?

atatürkün-ileri-görüşlülüğü-ne-örnekler

Antep’e gitmekte olan Ali Cenani Bey’e : “… Teşkilatlanın. Milli bir kuvvet meydana getirin, kendinizi savunun, ben istediğiniz silahı veririm” diyerek, alınacak önlemleri belirtmiştir. Atatürk’ün ileri görüşlülüğünün bir diğer örneği ise, İkinci Dünya Savaşı’nın patlak vereceği yönündeki açıklamalarıdır.

Atatürk’ün çok yönlülüğü ne örnekler?

Türk tarih sahnesine adını altın harflerle yazdıran bu lider; başarılı bir asker, örnek bir devlet adamı, bir devlet kurucusu ve inkılâpçılık gibi çok yönlü kişilik özellikleri ile ulusunu bağımsız, saygın ve çağdaş toplumlara yaraşır bir devlete kavuşturmuştur.

Atatürk’ü kim seçti?

Cumhuriyet’in ilan edilmesinden hemen sonra yapılan seçimlere 333 milletvekilinin 158’i katıldı. TBMM Başkanı Mustafa Kemal Paşa 1. turda katılanların oy birliğiyle kurucu Cumhurbaşkanı seçildi.

Atatürk’ün liderlik Özellikleri Nelerdir e ödev?

Atatürk’ün Liderli Özellikleri:

 1. İleri Görüşlülüğü: Varsayımlarda bulunarak ileriye yönelik tahmin yürütmüştür.
 2. Vatan Sevgisi: Vatanına olan sevgisi ve düşkünlüğü büyüktür.
 3. Sabırlı olması: …
 4. Vazgeçmemesi: …
 5. Disiplinli olması: …
 6. Teşkilatçı olması: …
 7. Atatürk’ün Kişilik Özellikleri:

Atatürk nasıl bir liderdi 3 sınıf?

Atatürk aynı zamanda açık sözlü, planlı ve programlı çalışan, bol bol kitap okuyan, başka ülkelerin kültürlerini araştıran, bilime önem veren, gerçekçi ve mantıklı kişilik özelliklerine sahipti. Tüm bu kişilik özellikleri ile Mustafa Kemal Atatürk dünyanın en büyük önderlerinden biridir.

Atatürk’ün sayesinde neyi kazandık?

atatürkün-sayesinde-neyi-kazandık

19 Mayıs 1919’da Mustafa Kemal Atatürk’ün Samsun’a çıkmasıyla, lideriyle kucaklaşan Anadolu, Atatürk’ün önderliğinde Kurtuluş Savaşı’nı başlattı. Daha sonra 27 Aralık 1919’da Ankara’ya giden Mustafa Kemal Atatürk, 23 Nisan 1920 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi’ni (TBMM) kurdu.

Atatürk ne getirdi?

Atatürk’ün gerçekleştirmiş olduğu en önemli devrimlerden birisi, Arap alfabesinin kaldırılması ve Latin alfabesinin kabul edilmesi olmuştur. 3 Kasım 1928 tarihinde, yeni Türk Alfabesi kabul edilmiştir. Kıyafet devrimi ile birlikte, kadınlar çarşaf giymekten vazgeçerek, modern kadın elbiseleri giymeye başladılar.

Atatürk’ün ilk görev yaptığı yer nere?

Mustafa Kemal İstanbul Harp Akademisi’nden mezun olduktan sonra ilk görev yeri olan Şam’a gitti ve 5. orduya katıldı. Böylece Mustafa Kemal’in askerlik macerası başlamış oldu. Burada kurmay yüzbaşı olarak görev aldı ve çok önemli başarılara imza attı.

Atatürk Kimdir Kısaca 2 sınıf?

Atatürk 1881’de Selanik’te doğdu. Babası Ali Rıza Efendi ve annesi ise Zübeyde Hanım’dır. Aynı zamanda Makbule isminde bir de kız kardeşi vardır. Mustafa Kemal Atatürk farklı okullarda okuyarak çok önemli bir asker olmuş ve ülkenin kurtuluşu için liderlik yapmıştır.

Atatürk’ün hedefleri nelerdir?

Atatürk İlkeleri; Cumhuriyetçilik, Milliyetçilik, Halkçılık, Devletçilik, Laiklik ve İnkılâpçılık olarak tanımlanmaktadır. Bu temel İlkeler esas alınmak kaydıyla, durumsal olarak, gelişmeye açık olmak üzere, Çağdaş Uygarlık seviyesinin üzerine çıkmak, Hedef olarak verilmiştir.

Mustafa Kemal’in ilk aşkının adı nedir?

Mustafa Kemal Atatürk’ün İlk Aşkı Manastırlı Eleni isimli roman bu süreç sonunda doğdu. Romanda Mustafa Kemal ile 18 yaşındayken Manastır’da aşık olduğu Eleni arasında yaşananlar anlatılıyor.

Maybe you are interested in:

akli ilimler nelerdir?

Related searches

 1. atatürk ün kişisel özellikleri 3. sınıf ödev
 2. 3.sınıf hayat bilgisi atatürk’ün kişisel özellikleri etkinlik
 3. atatürk’ün kişilik özellikleri 8. sınıf
 4. atatürk’ün özellikleri
 5. 3. sınıf atatürk’ün hayatı konu anlatımı
 6. 3.sınıf atatürkün hayatı özet pdf
 7. atatürk’ün kişilik özelliklerine 3 örnek veriniz
 8. atatürk’ün kişisel özellikleri eodev

Leave a Comment