FAQ

Çehrenin eş anlamlısı nedir?

Çehrenin eş anlamı nedir?

Yani çehrenin eş anlamlısı yüz kelimesidir.

Doruk eş sesli mi?

Yüksek ve ulvi anlamına gelen şahika, doruk ile eş anlamlıdır.

Dar ve geniş eş anlamlı mıdır?

Dar kelimesinin karşıtı olan geniş, içine çok fazla eşya konabilen mekan ya da bol giysi anlamına gelir. Bu sözcüğün fiili ”genişlemek” ve ”geniş olmak” şeklinde yazılır. Geniş sözcüğü mecazi anlamda insanlar için kullanılır. Rahatına ve keyfine düşkün kişiler için ”geniş insan” denir.

Yürek kelimesinin eş anlamı nedir?

Kalp, “yürek, hayat merkezi sayılan organ, duygu ve teessür merkezi olan gönül, bir şeyin ortası, merkezi, kalp hastalığı, sevgi, gönül olarak tanımlanmıştır. (Ş. Sami 1989). Kanar, “kalp, yürek, akıl, değiştirme, güç kuvvet, cesaret, orta, iç” anlamlarını taşıdığını belirtir.

Defa eş anlamlı nedir?

Defa, kere ve sefer, kez kelimesiyle aynı anlamda kullanılıyor.

Doruk zirve eş anlamlı mıdır?

Zirve ile doruk sözcükleri aynı anlama sahip olmaları nedeniyle, eş anlamlı sözcüklerdir. Şahika sözcüğü de, zirve sözcüğü yerine kullanılabilecek sözcükler arasında bulunuyor. Zirve sözcüğünün sahip olduğu eş anlamlardan biri de, şahika sözcüğüdür.

Kar sesteş bir sözcük müdür?

Kâr kelimesin altı farklı eş anlamı bulunmaktadır. Bunlar; çıkar, fayda, getiri, iş, kazanç ve yarar kelimeleridir.

Islağın eş ve zıt anlamlısı nedir?

Buna göre, ıslak zıt anlamlısı bir tanedir. Herhangi bir sıvıya bulanmamış manasına gelen “kuru”, ıslak sözcüğünün zıt anlamı olarak kabul edilir.

Tatlı kelimesinin eş anlamı var mı?

Tatlı kelimesinin en çok duyulan eş anlamlısı şekerli ve şirin sözcükleridir.

Siyah ve Kara eş anlamlı mıdır?

Kara sözcüğüne ait eş anlamlı kelimeler arazi, esmer, kötü, siyah, tarla, toprak, uğursuz ve ülke sözcükleridir. Bu kelimeler birbiri yerine kullanılabilir.

2 sınıf eş anlamlı ne demek?

Eş anlamlı, diğer adıyla anlamdaş kelimeler, farklı yazılıp, okunsalar da görevleri ve anlamları aynıdır. Genellikle cümle içinde birbirlerinin yerine kullanıldıklarında anlamda kayma veya bozulma olmuyor. Yazılışları ve okunuşları farklı fakat aynı anlama gelen sözcüklere eş anlamlı (anlamdaş) sözcükler deniliyor.

Dil gönül eş anlamlı mı?

Dil kelimesinin eş anlamlısı lisandır. Yakın anlamlı sözcükler ise yürek, gönül ve anahtar olmaktadır.

Mutluluk kelimesinin eş anlamı nedir?

Özellikle mutluluk kelimesinin eş anlamlısı sözler ile bu duyguyu tarif edelim. mutluluk kelimesinin eş anlamlısı şunlardır: Berhudar. bahtiyar.

Yüz ve sima eş anlamlı mı?

Özellikle surat ve sima gibi sözcükler, yüz kelimesiyle aynı anlamı taşır.

Neticenin eş anlamlısı ne demek?

Netice kelimesinin eş anlamlısı belirgi, bulgu ve sonuç kelimesidir.

Efsane kelimesinin eş anlamı nedir?

Efsane kelimesinin eş anlamlısı olan sözcükler hangileridir? Söylence, olağanüstü, gerçek dışı kelimeleri efsane yerine kullanılabilir.

Şaka kelimesinin eş anlamı nedir?

Birisini güldürmek ve eğlendirmek maksadıyla sarf edilen sözlere şaka denir. Sulu şaka, el şakası gibi birçok türü bulunan şaka, cümle içerisinde latifenin yerine kullanılabilir.

Hafıza kelimesinin eş anlamı nedir?

Hafıza kelimesinin eş anlamlı kelimeleri ise bellek, hatır, yaddaş, anlak kelimeleridir. Bu kelimeler hafıza kelimesi ile aynı anlam barındırdığı için cümle içerisinde birbirlerinin yerlerine kullanılabilirler.

Cihan kelimesinin eş anlamı nedir?

Cihan sözcüğü yerine çok fazla kelime tercih edilebilir. Kainat, evren ve dünya sözcükleri cihan sözcüğüyle aynı anlamı taşıyan kelimelerdir.

Yokuş eş sesli mi?

Yokuş Kelimesinin Eş Anlamı Olan Sözcükler Yokuş kelimesinin eş anlamlısı ise yazılış olarak farklı ama anlam olarak aynı kelimelerdir. Eş anlamlı kelimelere göre yokuş kelimesinin eş anlamlı karşılığı rampa, bayır şeklindedir.

Taban zıt anlamı nedir?

Taban kelimesinin zıt anlamlısı tavan kelimesidir.

Olanak kelimesinin eş anlamı nedir?

Olanak kelimesinin eş anlamlı kelimeleri arasında mümkün olmak, olabilirlik ve imkan kelimeleri bulunuyor.

El eş sesli mi?

Türkçedeki eşsesli kelimelerin tamamına yakını aynı zamanda homonimdir: yaz, el, boz vs. Bu nedenle Türkçede eşsesli sözcüğü sıklıkla homonim anlamında kullanılır. Batılı dillerde ise homonim olmayan (yazılışı farklı) esşesli sözcüklere sıklıkla rastlanır.

Ün eş sesli kelime mi?

Yani ses kalıbı aynı olan bu sözcüklerin karşıladıkları kavramlar tamamen farklıdır. Eş sesli kelimeler: Aç, alay, bin, ay, atlet, at, bel, boğaz, çay, cilt, bağ, diz, dil, dolu, ekmek, hayır, güç, koca, kazan, koy, ekmek, iç, in, pazar, ocak, soluk, satır, sağ, yaz, yat, yaş, yar, yüz, sıra.

Kuru eş sesli bir kelime mi?

Kuru kelimesi ile eş anlamlı olan birkaç farklı sözcük bulunmaktadır. Bu sözcüklerden ilki çelimsiz kelimesidir. Bir diğer eş anlamlıları ise sıska ve tekdüze sözcükleridir. Ayrıca zayıf, arık ve kaknem kelimeleri de kuru kelimesi ile eş anlamlıdır.

Islak sözcüğü nedir?

Suya batmış ya da suya gömülmüş, üzerinde su bulunan ya da su dökülmüş gibi durum ıslak olarak bilinmektedir.

Nazik ve kibar eş anlamlı mıdır?

Yazılış ve okunuş bakımından farklı fakat anlamca aynı olan kelimelerdir. Bu tür kelimeler birbirlerinin yerini tutabilir. Anlamdaş kelimelerin birisi genelde yabancı kökenlidir. Kibar kelimesi nazik olan anlamına geliyor.

Maybe you are interested in:

şekil kelimesinin eş anlamlısı?

Related searches

  1. Harp eş anlamlısı
  2. Cilt eş anlamlısı
  3. Doruk eş anlamlısı
  4. Mağara eş anlamlısı
  5. Öneri eş anlamlısı
  6. Yüz eş anlamlısı
  7. Dil eş anlamlısı
  8. İçtenlik eş anlamlısı

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Check Also
Close
Back to top button