Damga vergisi hesaplama formülü

Damga Vergisi Tutarı= 24.000 x %0,948 –> 227,52 TL’dir. Örnekte de açıkladığımız gibi, iş sözleşmesi damga vergisi hesaplama yaparken tutarı binde 9,48 ile çarpmanız yeterlidir. Sözleşmenizde damga vergisinin yarıya yarıya ödeneceğine dair bir ifade yer alıyorsa, hesapladığınız tutarın yarısını ödemeniz gerekir.

Sözleşmelerde damga vergisi hangi tutar üzerinden hesaplanır?

1- Sözleşmeleri imzalayanlar damga vergisi ödemekle mükelleftir. 2- Sözleşmeler üzerinden alınacak damga vergisi oranı binde 9,48’dir. 3- Bir nüshadan fazla olarak düzenlenen sözleşmelerin her nüshası ayrı ayrı aynı miktar veya oranda damga vergisine tabidir.

2021 damga vergisi oranı nedir?

2021 damga vergisi oranları; Mukavelenameler,taahhütnameler ve temliknameler (Binde9,48) Kiramukavelenameleri (Binde 1,89) Kefalet,teminat ve rehin senetleri (Binde 9,48)

Damga vergisi oranı ne kadardır?

Damga Vergisi Oranları

2022 YILI İÇİN BAZI DAMGA VERGİSİ NİSPETLERİ VE MAKTU TUTARLAR
– Ücretlerde (avans olarak ödenenler dahil)Binde 7,59
– Fesihnameler (Belli parayı ihtiva eden bir kağıda taalluk edenler dahil)Binde 1,89
– İkinci El Araç Satış ve Devir SözleşmeleriBinde 1,89
– İhale KararlarıBinde 5,69

Kira damga vergisi hesaplama nasıl yapılır?

Örneğin ayda 10 bin TL’lik ( BRÜT ) bir kira gelirinin olduğunu varsayalım. Bu gayrimenkulden yılda 120 bin TL kira geliri elde edilsin. Bu taşınmazın kira kontratı damga vergisini şöyle hesaplayabiliriz; 120.000 TL × 1,89 / 1000 = 226,80 TL Kira kontratı damga vergisi ödenecektir.

Hangi sözleşmelerde damga vergisi ödenir?

Kira sözleşmesi, kefalet sözleşmesi, tahkim sözleşmesi, abonelik sözleşmesi, mesafeli satış sözleşmesi, taksitle satış sözleşmesi, kat karşılığı inşaat sözleşmesi, gayrimenkul satış vaadi sözleşmesi…

Sözleşmeden doğan damga vergisi nereye ödenir?

Damga vergisinin 3 farklı ödeme yerleri bulunmaktadır. Damla vergisi Vergi Dairelerine ödenebilir. İkinci ödeme yeri ise anlaşmalı bankalardır. Son ödeme yeri Hazine ve Maliye Bakanlığının internet sitesidir.

2021 Basit Usul damga vergisi ne kadar?

Yeni bilgiye göre 2020’de 58,80 TL olan KDV beyannamesine ait damga vergisi tutarı %9,11 oranında artarak 2021’de 64,15 TL olacak. 2020’de 91,70 TL olan geçici vergi beyannamesine ait damga vergisi tutarı ise %9,11 oranında artarak 2021’de 100,05 TL olacak.

Damga vergisi oranı neye göre belirlenir?

Damga vergisi ödeme şekilleri de bu duruma bağlı olarak iki türlüdür. İlki, Nispi ödeme türüdür ve yukarıda da belirttiğimiz gibi binde 8,25 olarak hesaplanır. İkincisi ise, maktu ödemedir. Sözleşmede değer belirtilmemişse damga vergisi maktu alınır, değer varsa nispi alınır.

Damga vergisi nasıl hesaplanır 2021?

Sözleşme tutarınızı girerek damga verginizi hesaplayabilirsiniz.

 1. Sözleşme Tutarı*
 2. Damga Vergisi Oranı
 3. Damga Vergisi Tutarı Damga Vergisi Tutarı = Sözleşme Tutarı x %0,948.

2022 gelir ve damga vergisi ne kadar?

2022 yılında beyannamelerden alınacak damga vergisi tutarları aşağıdaki gibidir. Yıllık gelir vergisi beyannameleri (132,30TL.) Kurumlar vergisi beyannameleri (176,70 TL.) Katma değer vergisi beyannameleri (87,30 TL.)

Beyanname damga vergisi ne kadar 2022?

Geçici Vergi beyannamesinin damga vergisi ise 2021 Yılında 99,90 TL iken 2022 Yılında 136,00 TL oluyor.

Kira sözleşmesi damga vergisi brüt nasıl hesaplanır?

Kira Damga Vergisi nedir?

 1. Kefilsiz sözleşmelerden alınan Damga Vergisi oranı: Binde 1,89.
 2. Adi kefilli olan sözleşmelerden alınan Damga Vergisi oranı: Binde 11,37.
 3. Müteselsil kefil sahibi olan sözleşmelerden alınan Damga Vergisi oranı: Binde 9,48.

Kira kontratı damga vergisi ne kadar?

Başta da bahsettiğimiz gibi kira sözleşmeleri, sözleşme süresi baz alınarak kira bedeli üzerinden binde 1.89 oranında damga vergisine tabidir. Kefalet şerhi için damga vergisi oranı ise binde 9.48’dir.

Damga vergisi nasıl hesaplanır 2022?

Bu kontratlardan alınacak tutar, kefil türüne ve brüt (stopaj veya KDV dahil) kira tutarına göre değişmektedir. 2022 yılında kefilsiz sözleşmelerden binde 1,89, adi kefillilerden binde 11,37, müteselsil kefilli olanlardan ise binde 9,48 oranında tahsil edilmektedir.

Hangi ödemelerden damga vergisi kesilmez?

Pey akçesi, cayma tazminatı, ücret tevkifi, cezai şart gibi bir sözleşmenin müeyyidesi mahiyetinde olan taahhütlerden, başlı başına bir sözleşmeye konu olmadıkça damga vergisi alınmaz. Birden fazla imzalı kağıtlar: Madde 7 – Kağıtlara konulan imzanın birden fazla olması verginin tekerrürünü gerektirmez.

Sözleşme damga vergisi ödenmezse ne olur?

Damga vergisinin ödenmemiş olması halinde ödenmesi gereken bedelin 1 katı meblağında vergi ziyaı cezası ödeneceği gibi aynı zamanda gecikme faizi uygulanacaktır. Ancak mükellefin kendiliğinden ve pişmanlık talepli olarak beyan etmesi halinde, kâğıda isabet eden vergi ve pişmanlık zammı alınacaktır.

Adi ortaklık sözleşmesi damga vergisine tabi mi?

Adi ortaklıklar , gelir ve kurumlar vergisi mükellefiyetleri olmamalarına rağmen Katma Değer Vergisi, Damga Vergisi ve Stopaj sorumlusu olarak, mükellefiyet tesis ettirmek zorundadırlar.

Sözleşme karar pulu ve damga vergisi nereye ödenir?

İhale kararı ve sözleşme damga vergisini ödemek için en çok tercih edilen yöntem nakit olarak vergi dairesine yatırmaktır.

9047 damga vergisi nasıl ödenir?

Tek başına alınabilen damga vergisi ödemesi için öncelikle vergi dairelerine başvuru yapılabilir. Vergi daireleri bu vergi türünü 9047 kodu ile gerçekleştirir. Ayrıca vatandaşlar dilerse İnteraktif Vergi Dairesi ssayesinde de ödeme işlemlerini yapabilirler.

Sözleşme damga vergisi ödemesi nasıl yapılır?

Beyan etme işlemleri bağlı olunan vergi dairesinden yapılabilir. Beyan işleminden sonra verginin ödenmesi gerekir. Damga vergisi ayın 26. gününe kadar ödenmelidir. Damga vergisi ödeme işlemleri de bağlı olunan vergi dairesi üzerinden yapılabilir.

Maybe you are interested in:

1 rm hesaplama formülü

Related searches

 1. Damga Vergisi nasıl hesaplanır
 2. Damga vergisi hesaplama KDV dahil mı
 3. Excelde damga vergisi hesaplama formülü
 4. 2022 beyanname damga vergisi
 5. Damga vergisi oranı
 6. Damga vergisi Nedir
 7. Maaş damga vergisi hesaplama 2022
 8. Damga vergisi 2022

Leave a Comment