FAQ

Dar ın zıt anlamlısı?

Dar geniş zıt anlamlı mı?

Geniş kelimesinin zıt anlamı ise; dardır. Geniş ile dar kelimeleri birbirinin zıt anlamlarıdır.

Dar kelimesinin eş anlamı nedir?

DAR KELİMESİN ANLAMI Genişliği az veya yetersiz olan, ensiz, mikro. Az, elverişsiz, sınırlı

Soru kelimesinin zıt anlamı nedir?

Bu bakımdan soru kelimesinin ilk zıt anlamlısı olan kelime; cevap olup ikinci zıt anlamlısı yani karşıt anlam içeren sözcük yanıt kelimesidir.

Dal eş anlamlısı var mı?

Branş, kesim, kol, bölüm, şube ve sektör gibi kelimeler dal kelimesi ile eş anlamlıdır.

Dar eş sesli nedir?

1- Ensiz: Geniş kelimesiyle zıt anlamlı olan ensiz, cümle içerisinde dar kelimesinin yerine kullanılabilir.

Soru ve cevap zıt mıdır?

Soru ve sual kelimeleri aynı anlamı taşır. Bu iki kelime de cevap kelimesine karşıt anlam olarak kullanılabilir. Soru ve sual kelimeleri cevap kelimesinin zıt anlamlarıdır.

Soru eş ve zıt anlamı nedir?

Soru Kelimesinin Eş Anlamlısı Soru kelimesinin bilinen ve en sık kullanılan eş anlamlısı ‘sual’ kelimesidir. Sual kelimesi, dilimize Arapçadan geçmiştir. Soru kelimesi kullanılarak kurulacak bir cümlede, sual kelimesi de rahatlıkla kullanılabilir. Zıt anlamlısı bulunmamaktadır.

Soru Çözüm zıt anlamlı mı?

Sorun kelimesi için kullanılabilecek olan zıt anlamlı sözcük ‘çözüm’ kelimesidir.

Darılmak kelimesinin zıt anlamı nedir?

Bu bağlamda darılmak kelimesinin zıt anlamlısı ”barışmak” kelimesidir.

Zıt anlamlı kelimeleri bana söyler misin?

İşte zıt anlamlı kelimeler listesi: Acı – Tatlı Aç – Tok. Açmak – Kapatmak.

Aralık eş anlamlısı var mı?

Var kelimesinin eş anlamlısı "mevcut" ve "olanca" olarak bilinmektedir.

Kadın kelimesinin eş anlamı nedir?

Hatun kelimesi ile aynı kökten gelen Kadın, 15. yüzyıldan beri kullanılmaktadır. Nisa ve Hanım kelimeleri ile eş anlamlıdır.

Var sesteş bir kelime midir?

Var kelimesinin iki farklı eş anlamlı kelimesi vardır. Bu kelimelerin yazılışları birbirinden farklı ancak anlamları aynıdır. Bu yüzden cümle içerisinde kullanıldıklarında var kelimesi ile aynı anlamı taşır. Var kelimesinin eş anlamlı kelimeleri mevcut ve olanca kelimeleridir.

Eş kelimesinin ZIT anlamlısı nedir?

Eş kelimesinin zıt anlamlısı olan kelime zıt kelimesidir. Anlam bakımından aynı olmayan anlamına gelen zıt kelimesi, eş kelimesine nazara tek bir anlama sahiptir ve cümle içindeki kullanımına göre de anlamı değişmemektedir.

Eksik zıt anlamlısı ne demek?

2. sıfat Bütün, tüm.

Problem kelimesinin zıt anlamı nedir?

Sorun kelimesine karşılık olarak zıt anlamlı sözcük ‘çözüm’ kelimesidir. Herhangi bir problemin veya çıkmazın ortadan kaldırılması için yapılan uygulama çözüm olarak bilinmektedir.

Savaş ve Barış eş anlamlı mıdır?

Barış kelimesinin zıt anlamlısını savaş kelimesi oluşturur.

Sıra eş sesli bir kelime mi?

Sıra kelimesinin farklı eş anlamlıları bulunmaktadır. Dizi ve düzen kelimeleri sıra kelimesinin yerine kullanılan eş anlamlı kelimelerdir.

Gayretini kelimesinin eş anlamlısı nedir?

Gayretin eş anlamlısı Çaba kelimesidir ve bu nedenle de birbirleri yerine kullanılmaktadır.

Ilkel kelimesinin zıt anlamı nedir?

1- Modern: Modern sözcüğü Fransızcadan dilimize geçmiştir. Çağın gerekliliklerine uygun davranan insanlar ve toplumlar modern olarak tanımlanır.

Kuzey kelimesinin zıt anlamı nedir?

Kuzey kelimesinin zıt anlamı güneydir. Kuzey ile güney kelimeleri zıt anlam olarak belirtilmiştir.

Darılmak kelimesinin eş anlamı nedir?

Alınmak kelimesi de darılmak ile eş anlamlıdır.

Hangi kelimenin zıt anlamlısı yoktur?

Yok kelimesinin zıt anlamlısı Var kelimesi olarak kabul edilir. Zıt anlamlı sözcükler birbirlerinin karşıtı olan kelimeler olarak kabul edilmektedir.

Birçok yerine ne kullanılır?

Çok kelimesinin yerine kullanılabilecek olan eş anlamlı kelimeler ise; aşırı, bol, birçok, pek kelimeleri olarak ifade edilebilir.

Kadın erkek zıt anlamlı mı?

Eski bir kelime olan kadın kelimesi gibi zıt anlamlısı olan erkek kelimesi de dilimize 12.yüzyılda girmiş bir kelimedir. Kadın kelimesinin zıttı olarak karşımıza çıkan erkek kelimesi anlamına baktığımızda karşımıza birden fazla anlam çıkmaktadır. İşte erkek kelimesinin anlamları; Yetişkin adam, er kişi.

Sürekli kelimesinin eş anlamı nedir?

Durmaksızın ve durmadan sözcükleri sürekli kelimeleriyle eş anlamlıdır.

Kar kelimesinin eş seslisi nedir?

KâR KELİMESİN EŞ ANLAMLISI Bunlar; çıkar, fayda, getiri, iş, kazanç ve yarar kelimeleridir.

Mecbur yerine ne kullanılır?

Mecburi kelimesinin üç eş anlamı vardır. Bunlar zorunlu, kaçınılmaz ve zaruridir.

Maybe you are interested in:

dalın eş anlamlısı nedir?

Related searches

  1. Dar kelimesinin zıt anlamlısı
  2. Tenha zıt anlamlısı
  3. Yakın zıt anlamlısı
  4. Unutmak zıt anlamlısı
  5. Geniş zıt anlamlısı
  6. Çok zıt anlamlısı
  7. Acemi zıt anlamlısı
  8. Cezanın zıt anlamlısı

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Back to top button