Dilekçe Nasıl Yazılır?

Dilekçe hangi kurumu ilgilendiriyorsa ona hitap edilerek başlanmalıdır. Başlık ve konu eksiksiz olmalı ve sağ üst köşeye tarih atılmalıdır. Başlık tarihin alt kısmında yer almalı ve ardından metin yazılmalıdır. Dilekçeler yazım ve noktalama kurallarına uygun resmi bir dille olmalıdır.

Elle dilekçe nasıl yazılır?

Dilekçeler düz beyaz çizgisiz kâğıda yazılır. Dilekçe yazarken mavi renkli kalem kullanmalıdır; kurşun kalem kullanmamalıdır. Dilekçelerde İmla Kılavuzunda yer alan kısaltmalar dışında kısaltma kullanılması zorunlu ise, kısaltmanın geçtiği ilk bölümde parantez içerisinde kısaltmanın uzun okunuşu yazılmalıdır.

Dilekçe örneği nasil yazilir?

Dilekçe yazımında ilk olarak sağ üst köşeye tarih atılmalıdır. Ardından başlık ve alt satırda metin yazılmalı, kurum hiyerarşisine uygun olarak da saygı sözü eklenmelidir. Tarih, ad, soyad, adres ve imza ise sağ alt köşeye yazılmalıdır. Son olarak varsa ek belgeler dilekçede belirtilmelidir.

Dilekçe yazım Kuralları Nelerdir?

DİLEKÇE NASIL YAZILIR? DİLEKÇE YAZIM KURALLARI

 1. Çizgisiz beyaz kâğıda yazılmalıdır. …
 2. Bilgisayar, daktilo veya dolma kalemle yazılabilir. …
 3. Sorun hangi kurumu ilgilendiriyorsa ona hitap edilerek başlanmalıdır.
 4. Yer ve tarih belirtilmelidir.
 5. Ciddi, resmî, saygılı bir dil ve üslûp kullanılmalı, nesnel olunmalıdır.

Bir kuruma dilekçe nasıl yazılır?

Dilekçe hangi kurumu ilgilendiriyorsa ona hitap edilerek başlanmalıdır. Başlık ve konu eksiksiz olmalı ve sağ üst köşeye tarih atılmalıdır. Başlık tarihin alt kısmında yer almalı ve ardından metin yazılmalıdır. Dilekçeler yazım ve noktalama kurallarına uygun resmi bir dille olmalıdır.

Belediye ye dilekçe nasıl yazılır?

e-Dilekçe Başvurusu Dilekçenizi doğrudan ilgili Belediye Başkanlığı’nı seçerek ve dilekçe konusunu açık bir şekilde ifade ederek kaydediniz. Dilekçe sahibinin yerleşim yeri veya ulaşılabilir adres beyanında bulunulması gerekmektedir. Dilekçeleriniz ilgili belediyede resmi evrak olarak işleme alınacaktır.

Dilekçe örneği Ek nereye yazılır?

Eğer dilekçeye bir belge eklenecekse, adresten sonra satır başı açılarak "Ek" başlığı altında belgenin ne olduğu belirtilmelidir.

Dilekçe türleri nelerdir?

Dilekçe türleri şunlardır:

 1. · Okul dilekçesi.
 2. · İş başvuru dilekçesi.
 3. · Şikâyet dilekçesi.
 4. · Banka dilekçesi.
 5. · Öğrenci dilekçesi.
 6. · Velayet dilekçesi.
 7. · Temyiz dilekçesi.
 8. · Tapu tescil dilekçesi.

Dilekçe yazarken sayılar nasıl yazılır?

Sayıların Yazılışı

 1. Sayılar harflerle de yazılabilir: bin yıldan beri, on dört gün, haftanın beşinci günü, üç ayda bir, yüz soru, iki hafta sonra, üçüncü sınıf vb. …
 2. Birden fazla kelimeden oluşan sayılar ayrı yazılır: iki yüz, üç yüz altmış beş, bin iki yüz elli bir vb.

3 sinif dilekçe nasil yazilir?

Dilekçe Yazmak: Dilekçeler Nasıl Yazılır?

 1. Çizgisiz A4 Kağıdına Yazın. …
 2. Dilekçeyi Vereceğiniz Kurum ve Makamı Yazmalısınız. …
 3. Kendini Tanıtma ve Sorun-Talebi Dile Getirme. …
 4. Saygı İfadesiyle Sonlandırma. …
 5. Tarih Yazma. …
 6. Ad-Soyad Bilgisinin Yer Alması …
 7. İmza Atmak. …
 8. İletişim Bilgilerini Yazmayı Unutmayın.

Dilekçe yazarken ne kadar boşluk bırakılır?

Dilekçe yazılacak kâğıdın dört kenarından 3’er santim kadar boşluk bırakılır. Paragraf başları da, soldaki boşluğun yarısı kadar daha içeriden başlar. Dilekçe, genellikle çok kısa olduğundan, kâğıdın tamamını kaplamaz.

Bir dilekçede en fazla kaç imza bulunur?

Bir dilekçede sadece bir imza bulunması gerektiği unutulmamalıdır. Ortak bir konuda birden fazla kişi aynı dilekte bulunacaksa bunlar da dileklerini ayrı ayrı dilekçelerle belirtmelidirler. 13. Dilekçeye eklenecek ek belgeler yazının sonunda "Ekler" başlığı altında maddeler halinde sıralanmalıdır.

El yazısı ile dilekçe yazılır mı?

Dilekçede Nelerin Olması Zorunludur? Dilekçeler daktilo, dolma kalem ya da bilgisayar ile yazılabilir. Ancak tükenmez kalemle ya da siyah ve mavi mürekkepli kalemler haricinde başka renkli kalemler ile yazılmaz.

Bir dilekçeye kaç gün içinde cevap verilir?

Yetkili idarî makam tarafından, bu şekilde yapılan başvurularla ilgili olarak, yapılmakta olan işlemin safahatı veya sonucu hakkında dilekçe sahiplerine en geç otuz gün içerisinde gerekçeli olarak cevap verilecektir.

Üst makama arz mı rica mı?

Alt makama yazılan yazılar "Rica ederim.", üst ve aynı düzey makamlara yazılan yazılar "Arz ederim.", üst ve alt makamlara dağıtımlı olarak yazılan yazılar "Arz ve rica ederim." biçiminde bitirilir.

Dilekçe de kısaltma yapılır mı?

➢ Genel kısaltmalar dışında kısaltma kullanılmaz. ➢ Dilekçe yalnızca makamlara hitaben yazılır. Kişilere hitaben dilekçe yazılmaz. ➢ Üst makam alt makamdan isterken rica eder, alt makam ise üst makamdan isterken arz eder.

Üst makamdan bir şey isterken ne denir?

Ne Zaman Arz Edilir? Dilekçe veya resmi yazışmalarda bildirim yapılacak makam üst makam ise bu tür bir dilekçe veya resmi yazışmanın sonunda “arz ederim” yer almalıdır.

Üst makama nasıl yazılır?

Alt makama yazılan yazılar “Rica ederim.”, üst ve aynı düzey makamlara yazılan yazılar “Arz ederim.”, üst ve alt makamlara dağıtımlı olarak yazılan yazılar “Arz ve rica ederim.” biçiminde bitirilir.

Üst makama nasıl hitap edilir?

1-Yöneticinize daima saygılı hitap edin. Ona taşıdığı ünvana göre, “sayın müdürüm”, “sayın başkanım”, “sayın kaymakamım” ve “sayın valim” deyin veya “efendim” diye hitap ederek söze başlayın. 2-Üstünüzün makamına girerken ceketinizin düğmeli olmasına dikkat edin, palto ve şapka ile girmeyin.

Savcılığa suç duyurusunda nasıl bulunur?

Adliyeye giderek bölge asliye mahkemesinde cumhuriyet başsavcılığı ile görüşerek dilekçe oluşturabilir ve dilekçe ile birlikte savcılığa suç duyurusunda bulunabilirsiniz. Suç duyurusunda bulunmak için günün her saatini kullanabilirsiniz. Bunun için nöbetçi savcılıklar da görevlidir.

Tüketici haklarına şikayet dilekçesi nasıl yazılır?

Tüketici hakem heyetine dilekçe yazılırken başlık, adı soyadı, adresi,T.C numarası iletişim bilgiler, eksiksiz yazılmalıdır. Ayrıca dilekçeye İadesi istenen dosya masraflarını gösteren banka makbuzunun dilekçenin ekine eklenmelidir.

Dilekçe nasıl yazilir 2021?

Dilekçe yazımında ilk olarak sağ üst köşeye tarih atılmalıdır. Ardından başlık ve alt satırda metin yazılmalı, kurum hiyerarşisine uygun olarak da saygı sözü eklenmelidir. Tarih, ad, soyad, adres ve imza ise sağ alt köşeye yazılmalıdır. Son olarak varsa ek belgeler dilekçede belirtilmelidir.

E devletten dilekçe nasıl gönderilir?

e-Dilekçe Başvurusu

 1. Dilekçe konunuzu açık bir şekilde ifade ederek talep ve şikayetlerinizi ilgili kurum veya kuruluşları doğru seçerek yapınız.
 2. Yerleşim yeri veya ulaşılabilir adres beyanında bulunulması gerekmektedir.
 3. Başvuru yapabilmeniz için e-İmza sahibi olmanız gerekmektedir.

Dilekçe hangi programla yazılır?

Öncelikle dilekçe yazmak için Word programını kullanmak zorundasın çünkü en rahat yazı yazabileceğin program budur. Diğeri yani Wordpad programı daktilo mantığıyla çalışıyor.

Dilekçenin özellikleri nelerdir?

Dilekçenin Özellikleri

 1. Çizgisiz ve temiz bir a4 kağıdına yazılır.
 2. İstekler ve şikayetler kısa ama öz bir şekilde dile getirilir.
 3. Hangi makama sunuluyorsa o makamın ismi başlıkta yer almalıdır.
 4. Dilekçe sahibinin ad-soyad bilgisi ile ikametgah adresi bulunmalıdır.
 5. Mutlaka imzalanmalıdır.

Dilekçe hangi durumlarda geçersiz sayılır?

Dilekçe Hakkının ve Bilgi Edinme Hakkının Kullanılması Hakkındaki 2004/12 nolu Başbakanlık Genelgesinin; 1/a.maddesinde de “Ad, soyad ve adres bulunmayan, imza taşımayan, belli bir konuyu içermeyen, ya da yargı mercilerinin görevine giren konularla ilgili dilekçeler cevaplandırılmayacaktır.

Dilekçe Nedir ve Nasıl Yazılır?

Dilekçe: Bir isteği, bir şikâyeti duyurmak veya herhangi bir konuda bilgi vermek için resmî veya özel kurum ve kuruluşlara, gerçek ve tüzel kişilere yazılan imzalı başvuru yazısıdır. Her Türk vatandaşının resmî kurumlara dilekçe verme hakkı vardır ve bu hak anayasa teminatı altındadır.

Dilekçede tarih nereye yazılır 2022?

Dilekçede tarih yazarken sağ üst köşeye yazılmalıdır. Gün, ay ve yıl olarak yazılmalıdır. İsim ile imza aynı yerde olmalıdır.

Okulda dilekçe nedir?

Öğrencinin okula gitmemek için geçerli olan sebebi kolay ve anlaşılır bir üslup ile dilekçeye yazılır. Yazılan dilekçe okul müdürlüğüne teslim edilir. Aynı şekilde çocuğunu okula göndermemek adına yazılan dilekçeler çocuğunu okula göndermek için de yazılır.

50 bin tl nasıl yazılır?

100 YTL =100.000.000 TL1.000.000 TL
50 YTL =50.000.000 TL500.000 TL
20 YTL =20.000.000 TL250.000 TL
10 YTL =10.000.000 TL100.000 TL
5 YTL =5.000.000 TL50.000 TL

2 bin TL rakamla nasıl yazılır?

Para ile ilgili yapılacak olan ticari işlemlerle senet, fatura, çek vb. ticari belgelerde geçen sayılar bitişik yazılır: 2000,55 TL – ikibin TL, ellibeş kr. 501,61 TL – beşyüzbir TL, altmışbir kr.

10 bin tl nasıl yazılır?

On bin kelimesi rakamlarla 10.000 şeklinde yazılır.

3 sınıf dilekçe yazarken nelere dikkat etmeliyiz?

Dilekçe Yazarken Nelere Dikkat Edilmelidir?

 1. Dilekçe, çizgisiz beyaz kağıda yazılır. …
 2. Mavi ya da siyah kalemle yazılabildiği gibi bilgisayar ile de yazılabilir.
 3. İlgili kuruma hitap ederek başlanmalıdır. …
 4. Yer ve tarih yazılmalıdır.
 5. Ciddi bir üslup kullanılarak yazılan dilekçede nesnel olunmalıdır.

Okul ile ilgili dilekçe nasıl yazılır?

Dilekçe yazma kuralları şunlardır;

 1. Sağ üst köşede her zaman dilekçenin yazıldığı tarih gün ay ve yıl olarak yazılır.
 2. Dilekçenin orta üst başlığında okulunuzun adı ve Okulu müdürlüğüne yazılır.
 3. Bilgilerden sonra saygılarımla arz ederim ibaresi kullanılabilir.
 4. Yazının hemen sağ alt köşesine imzanızı atmanız gerekmektedir.

Maybe you are interested in:

İş Teklifi Nasıl Yazılır?

Related searches

 1. Sgk dilekçe nasıl yazılır
 2. Şahsa Dilekçe nasıl yazılır
 3. Dilekçe nasıl yazılır okula
 4. Doğru dilekçe örneği
 5. Askeriyeye dilekçe nasıl yazılır
 6. İzin dilekçe örneği
 7. Toplu dilekçe örneği
 8. Dilekçede tarih nereye yazılır

Leave a Comment