Dilekce nasil yazilir

Dilekçe örneği nasil yazilir?

Dilekçe hangi kurumu ilgilendiriyorsa ona hitap edilerek başlanmalıdır. Başlık ve konu eksiksiz olmalı ve sağ üst köşeye tarih atılmalıdır. Başlık tarihin alt kısmında yer almalı ve ardından metin yazılmalıdır. Dilekçeler yazım ve noktalama kurallarına uygun resmi bir dille olmalıdır.

Dilekçe nedir nasıl yazılır?

Dilekçe: Bir isteği, bir şikâyeti duyurmak veya herhangi bir konuda bilgi vermek için resmî veya özel kurum ve kuruluşlara, gerçek ve tüzel kişilere yazılan imzalı başvuru yazısıdır. Her Türk vatandaşının resmî kurumlara dilekçe verme hakkı vardır ve bu hak anayasa teminatı altındadır.

Resmi kurumlara dilekçe nasıl yazılır?

Dilekçeler düz beyaz çizgisiz kâğıda yazılır. Dilekçe yazarken mavi renkli kalem kullanmalıdır; kurşun kalem kullanmamalıdır. Dilekçelerde İmla Kılavuzunda yer alan kısaltmalar dışında kısaltma kullanılması zorunlu ise, kısaltmanın geçtiği ilk bölümde parantez içerisinde kısaltmanın uzun okunuşu yazılmalıdır.

Dilekçe nasıl yazılır kısa?

DİLEKÇE NASIL YAZILIR? DİLEKÇE YAZIM KURALLARI

 1. Çizgisiz beyaz kâğıda yazılmalıdır. …
 2. Bilgisayar, daktilo veya dolma kalemle yazılabilir. …
 3. Sorun hangi kurumu ilgilendiriyorsa ona hitap edilerek başlanmalıdır.
 4. Yer ve tarih belirtilmelidir.
 5. Ciddi, resmî, saygılı bir dil ve üslûp kullanılmalı, nesnel olunmalıdır.

Bir üst makama dilekçe nasıl yazılır?

DİLEKÇE YAZIM KURALLARI

 1. Sorun hangi kurumu ilgilendiriyorsa ona hitap edilerek başlanmalıdır.
 2. Nesnel olunmalıdır.
 3. Hiyerarşik düzene dikkat edilmelidir.
 4. Yer ve tarih belirtilmelidir.
 5. Çizgisiz beyaz kâğıt kullanılmalıdır. Kâğıdın arka yüzüne geçilmemeli, çok gerekliyse ikinci kâğıt kullanılmalıdır.

Talep formu nasıl yazilir?

Metin Bölümü (dilek, istek, izin): Doğru, içten, kısa ve öz olmalıdır. Sonunda isteğin durumuna göre talep cümlesi yazılır. İstek ya da dilek için ise; ” Gereğini bilgilerinize saygılarımla arz ederim” durum içinse; ” Durumu bilgilerinize arz ederim” şeklinde yazılmalıdır.

Dilekçe Nasıl Yazılır 2022?

Dilekçe Nasıl Yazılır ?

 1. Dilekçe düz beyaz çizgisiz kağıda yazılır.
 2. Dilekçeler bilgisayar ortamında yada el ile kağıtlara yazılabilir.
 3. Dilekçe yazarken mutlaka mavi yada siyah renkli tükenmez kalem kullanılmalıdır. …
 4. Dilekçelerde yazılan terimler belirli ve anlaşılabilir şekilde olmalıdır.

Dilekçe eki ne demek?

e) EK: Eğer dilekçe ile birlikte başka belgeler de sunulacaksa, metnin sol alt köşesine “EK” yazılıp altına bu belgelerin adları numara verilerek sıralanır. f) Adres: Sol alt köşeye dilekçeyi yazan kişinin adresi yazılır.

Dilekçede nasıl bir dil kullanılır?

Dilekçede yalın, duru, anlaşılır ve ciddi bir dil kullanılır; yanlış anlamalara neden olabilecek kapalı ifadelerden kaçınılır. Aşırı saygı ve övgü bildiren sözlerle, kişilik onurunu zedeleyebilecek ifadelerin kullanılması, dilekçenin ciddiyetine gölge düşürür.

Dilekçe türleri nelerdir?

Dilekçe türleri şunlardır:

 1. · Okul dilekçesi.
 2. · İş başvuru dilekçesi.
 3. · Şikâyet dilekçesi.
 4. · Banka dilekçesi.
 5. · Öğrenci dilekçesi.
 6. · Velayet dilekçesi.
 7. · Temyiz dilekçesi.
 8. · Tapu tescil dilekçesi.

Dilekçe nasıl yazılır kâğıt düzeni?

Dilekçede neyin nerede olduğu rahatlıkla anlaşılmalı, kolayca okunabilmelidir. Aksi takdirde dilekçe amacına uygun hizmet edemeyecektir. Dilekçede kullanılan kağıt A4 (210×297 mm) ölçüsünde olmalıdır. Kağıt üzerine yazılan yazı rengi ile kağıdın rengi arasındaki zıtlığın fazla olması okunurluğu arttıran bir husustur.

Dilekçe yazarken ne kadar boşluk bırakılır?

Dilekçe yazılacak kâğıdın dört kenarından 3’er santim kadar boşluk bırakılır. Paragraf başları da, soldaki boşluğun yarısı kadar daha içeriden başlar. Dilekçe, genellikle çok kısa olduğundan, kâğıdın tamamını kaplamaz.

A4 e dilekçe nasıl yazılır?

Dilekçe Yazmak: Dilekçeler Nasıl Yazılır?

 1. Çizgisiz A4 Kağıdına Yazın. …
 2. Dilekçeyi Vereceğiniz Kurum ve Makamı Yazmalısınız. …
 3. Kendini Tanıtma ve Sorun-Talebi Dile Getirme. …
 4. Saygı İfadesiyle Sonlandırma. …
 5. Tarih Yazma. …
 6. Ad-Soyad Bilgisinin Yer Alması …
 7. İmza Atmak. …
 8. İletişim Bilgilerini Yazmayı Unutmayın.

Dilekçe 2 sayfa olur mu?

Dilekçe Nasıl Yazılır? Çizgisiz bir beyaz kâğıda yazılmalıdır. Yarım kâğıt kesinlikle kullanılmamalıdır. Kâğıdın arka yüzü kullanılmamalıdır ve ikinci kâğıt çok gerekli ise kullanılmalıdır.

Dilekçe formatı nasıl olmalı?

Bilgisayarda hazırlanan dilekçe 12 punto büyüklüğünde ve Times New Roman yazı karakterinde olmalıdır. Yazı koyu olmayan standart siyah renkte olmalıdır. ➢ Ciddi, resmi, saygılı bir dil ve üslup kullanılmalıdır. ➢ İstenen şey yasalara uygun olmalı; yasal çerçeve kesinlikle aşılmamalıdır.

Ust makama nasil yazilir?

AD: SOYAD: İMZA: NOT: Yukarıda ki üst makama dilekçe örneğimizde gördüğünüz üzere, bir üst makama yazıldığı için ” arz ederim” ibaresi kullanılmıştır.

Üst makama arz mı rica mı?

Alt makama yazılan yazılar "Rica ederim.", üst ve aynı düzey makamlara yazılan yazılar "Arz ederim.", üst ve alt makamlara dağıtımlı olarak yazılan yazılar "Arz ve rica ederim." biçiminde bitirilir.

Üst makama yazı nasıl yazılır?

Alt makama yazılan yazılar “Rica ederim.”, üst ve aynı düzey makamlara yazılan yazılar “Arz ederim.”, üst ve alt makamlara dağıtımlı olarak yazılan yazılar “Arz ve rica ederim.” biçiminde bitirilir.

Şahsi dilekçe nasıl yazılır?

Şahsi dilekçe yazarken öncelikli olarak beyaz çizgisiz bir A4 kağıdı kullanmaya özen gösterilmelidir. Dilekçeyi yazarken ad, soyad, T.C. kimlik numarası ve adres gibi detaylar bulunmalı, bununla birlikte yazı düzenine özen gösterilmelidir. Dilekçe hem bilgisayar ortamında hem de el yazısı ile yazılabilir.

Talep formu nedir?

Müşteri siparişi için ödeme bilgileri, adresi ve dağıtım bilgilerini içeren form.

Izin dilekçe örneği nasıl yazılır?

…./…./….. – …./…/…. tarihleri arasında ……… (….) günlük süre ile (var ise nedeni açıkça yazılacak) yıllık izin kullanmak istiyorum. Makamınızca uygun görüldüğü takdirde yıllık iznimin verilebilmesi hususunda; Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim.

Bir okula dilekçe nasıl yazılır?

Dilekçe Nasıl Yazılır Okul?

 1. Sağ üst köşede her zaman dilekçenin yazıldığı tarih gün ay ve yıl olarak yazılır.
 2. Dilekçenin orta üst başlığında okulunuzun adı ve Okulu müdürlüğüne yazılır.
 3. Bilgilerden sonra saygılarımla arz ederim ibaresi kullanılabilir.
 4. Yazının hemen sağ alt köşesine imzanızı atmanız gerekmektedir.

Dilekçe yazmak nasıl geliştirilir?

DİLEKÇE NASIL YAZILIR?

 1. Çizgisiz beyaz kâğıda yazılmalıdır. …
 2. Bilgisayar, daktilo veya dolma kalemle yazılabilir. …
 3. Sorun hangi kurumu ilgilendiriyorsa ona hitap edilerek başlanmalıdır.
 4. Yer ve tarih belirtilmelidir.
 5. Ciddi, resmî, saygılı bir dil ve üslûp kullanılmalı, nesnel olunmalıdır.

Dilekçede tarih nereye yazılır 2022?

Dilekçede tarih yazarken sağ üst köşeye yazılmalıdır. Gün, ay ve yıl olarak yazılmalıdır. İsim ile imza aynı yerde olmalıdır.

Dilekçede sağ üst köşeye ne yazılır?

Dilekçe yazımında ilk olarak sağ üst köşeye tarih atılmalıdır. Ardından başlık ve alt satırda metin yazılmalı, kurum hiyerarşisine uygun olarak da saygı sözü eklenmelidir. Tarih, ad, soyad, adres ve imza ise sağ alt köşeye yazılmalıdır.

Dilekçe eki Zımbalanır mı?

Dilekçe ile birlikte verilmesi gereken ek evrak fotokopileri vb. Belgeler var ise dilekçenin en sol ve alt köşesine “Ek1:…” şeklinde numara verilerek belirtilir. Ardından ek evraklar dilekçede belirtilen ek sırasına göre dilekçe metnine zımbalanır.

Dilekçenin özellikleri nelerdir?

Dilekçenin Özellikleri Çizgisiz ve temiz bir a4 kağıdına yazılır. İstekler ve şikayetler kısa ama öz bir şekilde dile getirilir. Hangi makama sunuluyorsa o makamın ismi başlıkta yer almalıdır. Dilekçe sahibinin ad-soyad bilgisi ile ikametgah adresi bulunmalıdır.

Resmi dilekçe antetli kâğıda yazılır mı?

Uygulamada genellikle UYAP üzerinden dilekçe göndermek, işleri hızlandırmakta etkili ise de, size tavsiyem , aynı dilekçenin, antetli kağıda da hazırlanarak dosyaya sunulması faydalı olacaktır.

Dilekçe eşit makama nasıl yazılır?

Dilekçenin sonuç kısmı üst makamlara hitaben yazıyorsanız ‘arzederim’ alt makama hitaben yazıyorsanız ‘ talep ederim, rica ederim’ eşit makama yazıyorsanız ‘ arz ve talep ederim’ şeklinde yazılmalıdır. Dilekçenin en alt kısmında ad soyadınızı yazmalı altına el yazınızla imza atınız.

Iyi bir dilekçe nasıl yazılır?

Yazılan dilekçe ortalanmalı, sayfada belli bir ahenk içinde durmalıdır. Dosya numarası, davacı, davalı, vekili, konu, açıklamalar kısımları aynı hizada ve yine koyu renkli ve büyük harflerle yazılmalıdır. Yine hukuki sebepler, deliller ve talep kısmı sol aynı hizada koyu renkli ve büyük harflerle yazılmalıdır.

Dilekçe kaç ana bölümden oluşur?

Söylenmek istenen şeyler burada yer alır. İki alt bölümü vardır. Dolayısıyla, en az iki paragraftan oluşur. Birinci alt bölümde dilekçe sahibi ile muhatap kurum arasında iletişimi sağlayıcı bilgiler yer alır.

Düplik ne demek?

Düplik Dilekçesi (davalının 2. Davalının verdiği ikinci cevaba, düplik layihası denir (HMK m. 136). Kanun buna ikinci dilekçe demektedir. Hukuk Muhakemeleri Kanunumuzun, 136. maddesine göre davacının verdiği replik (cevaba cevap) dilekçesine karşı, davalı tebliğden itibaren iki hafta içinde düplik dilekçesi verebilir.

Dilekçede hangi bölümler bulunur?

Dilekçede özlü ve resmi bir üslup kullanılmalıdır.

 1. Dilekçenin Bölümleri.
 2. Başvurulan Makamın Adı: Dilekçelerin başında, başvurunun yapıldığı, makamın adı bulunur. …
 3. Dilekçenin Metni: Metin kısmı, dilekçenin asıl kısmını oluşturur. …
 4. Tarih: …
 5. Ad, Soyad ve İmza: …
 6. Adres:

A5 kağıdına dilekçe yazılır mı?

Dilekçe yazılırken en çok yapılan hatalardan biri de a4 kağıdı kullanmamaktır. Dilekçe yazılırken kesinlikle a5 boyunda kağıt kullanmamalısınız.

Dilekçede rakamlar nasıl yazılır?

Sayıların Yazılışı

 1. Sayılar harflerle de yazılabilir: bin yıldan beri, on dört gün, haftanın beşinci günü, üç ayda bir, yüz soru, iki hafta sonra, üçüncü sınıf vb. …
 2. Birden fazla kelimeden oluşan sayılar ayrı yazılır: iki yüz, üç yüz altmış beş, bin iki yüz elli bir vb.

Dilekçe nasıl bitirilir?

Üst makamın bir sorunu çözmesi, bir işlemi başlatması isteniyorsa "Gereğini saygılarımla arz ederim.", Yapılacak bir işlem için izin isteniyorsa " İzninizi saygılarımla arz ederim" gibi saygı ifadeleriyle son bulmalıdır.

Dilekçe hangi durumlarda geçersiz sayılır?

Dilekçe Hakkının ve Bilgi Edinme Hakkının Kullanılması Hakkındaki 2004/12 nolu Başbakanlık Genelgesinin; 1/a.maddesinde de “Ad, soyad ve adres bulunmayan, imza taşımayan, belli bir konuyu içermeyen, ya da yargı mercilerinin görevine giren konularla ilgili dilekçeler cevaplandırılmayacaktır.

Dilekçe kaç punto ile yazılır?

Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik’in 6. maddesine göre tüm resmi yazışmalarda 12 punto Times New Roman ya da 11 punto Arial kullanılması, yaptırımı olmasa da hukuki bir zorunluluk.

Maybe you are interested in:

hicbir nasil yazilir

Related searches

 1. Dilekçe Örneği
 2. Sgk ya dilekçe Nasıl Yazılır
 3. Dilekçe yazma kuralları
 4. Şahsa Dilekçe nasıl yazılır
 5. Dilekçe konuları
 6. Resmi dilekçe örneği
 7. İzin dilekçe örneği
 8. Dilekçe örneği okul

Leave a Comment