Dilekçe nasıl yazılır 6. sınıf

Resmi dilekçe nasıl yazılır?

Dilekçe hangi kurumu ilgilendiriyorsa ona hitap edilerek başlanmalıdır. Başlık ve konu eksiksiz olmalı ve sağ üst köşeye tarih atılmalıdır. Başlık tarihin alt kısmında yer almalı ve ardından metin yazılmalıdır. Dilekçeler yazım ve noktalama kurallarına uygun resmi bir dille olmalıdır.

Dilekçe hangi tür kâğıda yazılır?

Dilekçeler düz beyaz çizgisiz kâğıda yazılır. Dilekçe yazarken mavi renkli kalem kullanmalıdır; kurşun kalem kullanmamalıdır. Dilekçelerde İmla Kılavuzunda yer alan kısaltmalar dışında kısaltma kullanılması zorunlu ise, kısaltmanın geçtiği ilk bölümde parantez içerisinde kısaltmanın uzun okunuşu yazılmalıdır.

A4 e dilekçe nasıl yazılır?

Dilekçe Yazmak: Dilekçeler Nasıl Yazılır?

 1. Çizgisiz A4 Kağıdına Yazın. …
 2. Dilekçeyi Vereceğiniz Kurum ve Makamı Yazmalısınız. …
 3. Kendini Tanıtma ve Sorun-Talebi Dile Getirme. …
 4. Saygı İfadesiyle Sonlandırma. …
 5. Tarih Yazma. …
 6. Ad-Soyad Bilgisinin Yer Alması …
 7. İmza Atmak. …
 8. İletişim Bilgilerini Yazmayı Unutmayın.

Dilekçe nasıl yazılır kısa bilgi?

Dilekçe Nedir? Nasıl Yazılır? Özellikleri, Örnekleri

 1. Çizgisiz beyaz kâğıda yazılmalıdır. …
 2. Bilgisayar, daktilo veya dolma kalemle yazılabilir. …
 3. Sorun hangi kurumu ilgilendiriyorsa ona hitap edilerek başlanmalıdır.
 4. Yer ve tarih belirtilmelidir.
 5. Ciddi, resmî, saygılı bir dil ve üslûp kullanılmalı, nesnel olunmalıdır.

5 sınıf dilekçe nedir?

Dilekçe, bir isteğin belirtilmesinde ya da herhangi bir şikayetin resmi makamlara veya özel kuruluşlara aktarılmasında kullanılan yazı olarak tanımlanmaktadır. Anayasal bir hak olarak her Türk vatandaşının herhangi bir konuda bir kamu kurumuna dilekçe verme hakkı bulunmaktadır.

Bir kuruma dilekçe nasıl gönderilir?

DİLEKÇE NASIL YAZILIR?

 1. Çizgisiz beyaz kâğıda yazılmalıdır. …
 2. Bilgisayar, daktilo veya dolma kalemle yazılabilir. …
 3. Sorun hangi kurumu ilgilendiriyorsa ona hitap edilerek başlanmalıdır.
 4. Yer ve tarih belirtilmelidir.
 5. Ciddi, resmî, saygılı bir dil ve üslûp kullanılmalı, nesnel olunmalıdır.

Dilekçe örneği imza nereye atılır?

Dilekçe yazımında ilk olarak sağ üst köşeye tarih atılmalıdır. Ardından başlık ve alt satırda metin yazılmalı, kurum hiyerarşisine uygun olarak da saygı sözü eklenmelidir. Tarih, ad, soyad, adres ve imza ise sağ alt köşeye yazılmalıdır. Son olarak varsa ek belgeler dilekçede belirtilmelidir.

Mail ile dilekçe yazabilir mi?

Faks metni ulaşmasının akabinde asıl nüshanın da gönderilmesi halinde dilekçedeki şekil şartı tamamlanmış olacağından başvuru Kanuna uygun hale gelecektir. Elektronik postada ise imza bulunmadığından, şekil şartı karşılanmayacak ve başvuru işleme alınmayacaktır. İhbar ve şikayetlerde ise durum farklıdır.

Dilekçe örneği tarih nereye yazılır?

Dilekçede tarih yazarken sağ üst köşeye yazılmalıdır. Gün, ay ve yıl olarak yazılmalıdır. İsim ile imza aynı yerde olmalıdır. Yazının sağ alt köşesine yazılması gerekir.

Dilekçe Zımbalanır mı?

Dilekçe ile birlikte verilmesi gereken ek evrak fotokopileri vb. Belgeler var ise dilekçenin en sol ve alt köşesine “Ek1:…” şeklinde numara verilerek belirtilir. Ardından ek evraklar dilekçede belirtilen ek sırasına göre dilekçe metnine zımbalanır.

Kareli kâğıda dilekçe yazılır mı?

Dilekçeler hiçbir zaman çizgili kâğıda yazılmamaktadır. Dilekçe yazılırken kâğıdın A4 kâğıdı olmasına özen gösterirken boş olmasına ve yıpranmış olmamasına da dikkat edilmelidir.

A5 kağıdına dilekçe yazılır mı?

Dilekçe yazılırken en çok yapılan hatalardan biri de a4 kağıdı kullanmamaktır. Dilekçe yazılırken kesinlikle a5 boyunda kağıt kullanmamalısınız.

Dilekçe neler olur?

Dilek ya da sorun açık ve kısa olarak ifade edilmeli, gereksiz ayrıntılara girilmemelidir. Dilekçe kişisel olmaktan uzaklaşmalıdır. İstenen şey yasaya uygun olmalıdır. Bir şikayet için dilekçe yazılıyorsa belge ve tanıklıklara dayandırılmalıdır.

Dilekçede nasıl bir dil kullanılır?

Dilekçede yalın, duru, anlaşılır ve ciddi bir dil kullanılır; yanlış anlamalara neden olabilecek kapalı ifadelerden kaçınılır. Aşırı saygı ve övgü bildiren sözlerle, kişilik onurunu zedeleyebilecek ifadelerin kullanılması, dilekçenin ciddiyetine gölge düşürür.

Bir okula dilekçe nasıl yazılır?

Dilekçe Nasıl Yazılır Okul?

 1. Sağ üst köşede her zaman dilekçenin yazıldığı tarih gün ay ve yıl olarak yazılır.
 2. Dilekçenin orta üst başlığında okulunuzun adı ve Okulu müdürlüğüne yazılır.
 3. Bilgilerden sonra saygılarımla arz ederim ibaresi kullanılabilir.
 4. Yazının hemen sağ alt köşesine imzanızı atmanız gerekmektedir.

Dilekçe sonu nasıl biter?

Üst makamın bir sorunu çözmesi, bir işlemi başlatması isteniyorsa "Gereğini saygılarımla arz ederim.", Yapılacak bir işlem için izin isteniyorsa " İzninizi saygılarımla arz ederim" gibi saygı ifadeleriyle son bulmalıdır.

Dilekçe nereye gönderilir?

3071 sayılı Dilekçe Kanunu gereğince Türk vatandaşları ve Türkiye’ de ikamet eden yabancılar, kendileriyle veya kamu ile ilgili dilek ve şikayetleri hakkında, İçişleri Bakanlığının ilgili birimlerine elektronik dilekçe gönderebilmektedir.

Izin dilekçe örneği nasıl yazılır?

…./…./….. – …./…/…. tarihleri arasında ……… (….) günlük süre ile (var ise nedeni açıkça yazılacak) yıllık izin kullanmak istiyorum. Makamınızca uygun görüldüğü takdirde yıllık iznimin verilebilmesi hususunda; Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim.

Dilekçe saygılarımla diye biter mi?

Yönetmelik taslağı ile artık vatandaşlara gönderilen resmi yazışmalar ‘saygılarımla’ veya ‘iyi dileklerimle’ ifadeleriyle tamamlanacak.

Bir istegi bildirmek amaciyla yazilmis altinda dilekçenin acik adresi ve imzası bulunan ve resmi bir makama sunulan yazıya ne denir?

Bir isteği bildirmek için yazılıp resmi veya özel kuruluşlara gönderilen yazılara dilekçe denir. Dilekçe yazarken belli başlı kurallara dikkat etmek gerekir. Dilekçelerin başında, başvurunun yapıldığı, makamın adı bulunur. Dilekçenin hangi tarihte verildiğini bilebilmek için, dilekçede tarihin bulunması gerekir.

Dilekçe kaç paragraftan oluşur?

Dolayısıyla, en az iki paragraftan oluşur. Birinci alt bölümde dilekçe sahibi ile muhatap kurum arasında iletişimi sağlayıcı bilgiler yer alır. Dilekçe yazmaya sebep olan sorun tanıtılır.

Dilekçe sayfa düzeni nasıl olmalı?

Dilekçede Sayfa Düzeni Dilekçelerin soldan delinip dosyalandığı durumda dilekçenin okunması zorlaşmaktadır. Bu sebeple ek olarak soldan 1-1,5 cm kadar fazladan delgeç mesafesi bırakılmalıdır. Biçimsel olarak kusursuz bir dilekçede; soldan ve üstten 3,5 veya 4, sağdan ve alttan 2,5 cm boşluk bırakılmalıdır.

Dilekçede dilekçe sahibinin imzası nerede olur?

Tarih dilekçenin sağ üst köşesine yazılabileceği gibi, metnin bitiminden hemen sonra aynı satıra veya ad ve soyadın üzerine de yazılabilir. Metnin bitiminden sonra sağ alta, dilekçe sahibinin/sahiplerinin adı, soyadı yazılır ve imzalanır.

Maybe you are interested in:

70 bin kelime-i tevhid dilek için okunur mu

Related searches

 1. Dilekçe nasıl yazılır
 2. Dilekçe nasıl YAZILIR örnek
 3. Dilekçe yazma kuralları
 4. Dilekçe konuları
 5. Dilekçe Örneği
 6. Resmi kurumlara dilekçe örneği
 7. Dilekçe örneği okul
 8. Dilekçe Nedir

Leave a Comment