Dilekçe nasıl yazılır 8 sınıf

Dilekçe yazma nasıl yazılır?

Dilekçe hangi kurumu ilgilendiriyorsa ona hitap edilerek başlanmalıdır. Başlık ve konu eksiksiz olmalı ve sağ üst köşeye tarih atılmalıdır. Başlık tarihin alt kısmında yer almalı ve ardından metin yazılmalıdır. Dilekçeler yazım ve noktalama kurallarına uygun resmi bir dille olmalıdır.

TDK ya dilekçe nasıl yazılır?

Dilekçeler düz beyaz çizgisiz kâğıda yazılır. Dilekçe yazarken mavi renkli kalem kullanmalıdır; kurşun kalem kullanmamalıdır. Dilekçelerde İmla Kılavuzunda yer alan kısaltmalar dışında kısaltma kullanılması zorunlu ise, kısaltmanın geçtiği ilk bölümde parantez içerisinde kısaltmanın uzun okunuşu yazılmalıdır.

Dilekçe yazma kuralları nelerdir?

Dilekçe Nedir? Nasıl Yazılır? Özellikleri, Örnekleri

 1. Çizgisiz beyaz kâğıda yazılmalıdır. …
 2. Bilgisayar, daktilo veya dolma kalemle yazılabilir. …
 3. Sorun hangi kurumu ilgilendiriyorsa ona hitap edilerek başlanmalıdır.
 4. Yer ve tarih belirtilmelidir.
 5. Ciddi, resmî, saygılı bir dil ve üslûp kullanılmalı, nesnel olunmalıdır.

Dilekçe eki ne demek?

e) EK: Eğer dilekçe ile birlikte başka belgeler de sunulacaksa, metnin sol alt köşesine “EK” yazılıp altına bu belgelerin adları numara verilerek sıralanır. f) Adres: Sol alt köşeye dilekçeyi yazan kişinin adresi yazılır.

Dilekçede tarih nereye yazılır TDK?

Dilekçede tarih yazarken sağ üst köşeye yazılmalıdır. Gün, ay ve yıl olarak yazılmalıdır. İsim ile imza aynı yerde olmalıdır. Yazının sağ alt köşesine yazılması gerekir.

Dilekçe A4 boyutunda çizgili kâğıda yazılabilir mi?

➢ Çizgisiz beyaz kâğıt kullanılmalıdır.

Dilekçe Ortalanır mı?

Başvurulan Makamın Adı: Dilekçelerin başında, başvurunun yapıldığı, makamın adı bulunur. Eğer gerekiyorsa başvurulan makamın adresi de yazılır. Hitap edilen makamın adı büyük harflerle; adreste yer alan kelimeler ilk harfleri büyük diğer harfleri küçük ve ortalanarak yazılır.

Dilekçe yazarken kağıdın sağ alt köşesinde neler vardır?

Dilekçe yazımında ilk olarak sağ üst köşeye tarih atılmalıdır. Ardından başlık ve alt satırda metin yazılmalı, kurum hiyerarşisine uygun olarak da saygı sözü eklenmelidir. Tarih, ad, soyad, adres ve imza ise sağ alt köşeye yazılmalıdır.

Dilekçe sonunda ne yazılır?

Üst makamın bir sorunu çözmesi, bir işlemi başlatması isteniyorsa "Gereğini saygılarımla arz ederim.", Yapılacak bir işlem için izin isteniyorsa " İzninizi saygılarımla arz ederim" gibi saygı ifadeleriyle son bulmalıdır.

Dilekçe yazarken hangi yazı tipi ile yazılır?

Resmi yazışmalar için kural: Times New Roman veya Arial Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik’in 6. maddesine göre tüm resmi yazışmalarda 12 punto Times New Roman ya da 11 punto Arial kullanılması, yaptırımı olmasa da hukuki bir zorunluluk.

Dilekçe nasıl yazılır Sayfa Düzeni?

Dilekçede Sayfa Düzeni Dilekçelerin soldan delinip dosyalandığı durumda dilekçenin okunması zorlaşmaktadır. Bu sebeple ek olarak soldan 1-1,5 cm kadar fazladan delgeç mesafesi bırakılmalıdır. Biçimsel olarak kusursuz bir dilekçede; soldan ve üstten 3,5 veya 4, sağdan ve alttan 2,5 cm boşluk bırakılmalıdır.

Talep dilekçesi nasıl yazılır?

DİLEKÇE NASIL YAZILIR?

 1. Çizgisiz beyaz kâğıda yazılmalıdır. …
 2. Bilgisayar, daktilo veya dolma kalemle yazılabilir. …
 3. Sorun hangi kurumu ilgilendiriyorsa ona hitap edilerek başlanmalıdır.
 4. Yer ve tarih belirtilmelidir.
 5. Ciddi, resmî, saygılı bir dil ve üslûp kullanılmalı, nesnel olunmalıdır.

Dilekçe de başlık nasıl yazılır?

Başlık ya da hitap edilen bölüm: En üst kısmında başlangıç bölümüdür dilekçe yazılacak kurum ismi girilir. Tamamı yazılır ya da baş harfleri büyük yazılır. İl adı kurumun adının bitiminde sağ altta yazılır ya da ilk başa hitap edilirken yazılır.

Dilekçede neler yer alır?

Dilek ya da sorun açık ve kısa olarak ifade edilmeli, gereksiz ayrıntılara girilmemelidir. Dilekçe kişisel olmaktan uzaklaşmalıdır. İstenen şey yasaya uygun olmalıdır. Bir şikayet için dilekçe yazılıyorsa belge ve tanıklıklara dayandırılmalıdır.

Dilekçe verilen kurumun adı nereye yazılır?

Dilekçe hangi kuruma veriliyorsa, bu makamın adı başa yazılır. Kurum adının sağ altına kurumun bulunduğu şehir adı yazılır. Konunun kısa bir özeti bu başlığın altına yazılır.

Yetkili makamlara dilekçe sahiplerine en geç kaç gün içinde bilgi vermek zorundadır?

Yetkili idarî makam tarafından, bu şekilde yapılan başvurularla ilgili olarak, yapılmakta olan işlemin safahatı veya sonucu hakkında dilekçe sahiplerine en geç otuz gün içerisinde gerekçeli olarak cevap verilecektir.

Dilekçe sonucu nasıl öğrenebilirim?

Evrak teyit işlemleri ve Dilekçe Sorgulama işlemleri ” https://evraksorgu. meb.gov.tr/” adresi üzerinden yapılmaktadır.

Maybe you are interested in:

kitap künyesi nasıl yazılır 7. sınıf

Related searches

 1. Dilekçe nasıl yazılır
 2. Dilekçe nasıl YAZILIR örnek
 3. Dilekçe konuları
 4. Dilekçe yazma kuralları
 5. Dilekçe Örneği
 6. Resmi kurumlara dilekçe örneği
 7. Dilekçe Özellikleri
 8. Dilekçe örneği okul

Leave a Comment