FAQ

Dilekçe nedir nasıl yazılır?

Dilekçe nedir kısa?

Bir isteği belirtmek, bir konuda talepte bulunmak, herhangi bir konuda bilgi vermek ya da şikâyette bulunmak için resmî veya özel kurum ve kuruluşlara, gerçek ve tüzel kişilere yazılan imzalı başvurudur. Dilekçenin temel özelliği, kayda geçmesi ve yasal bir sonuç doğurabilme kapasitesidir.

Dilekçe nasıl yazılır?

Dilekçe yazımında ilk olarak sağ üst köşeye tarih atılmalıdır. Ardından başlık ve alt satırda metin yazılmalı, kurum hiyerarşisine uygun olarak da saygı sözü eklenmelidir. Tarih, ad, soyad, adres ve imza ise sağ alt köşeye yazılmalıdır. Son olarak varsa ek belgeler dilekçede belirtilmelidir.

Dilekçe ne için yazılır?

Belirli kurumlara istek, öneri, şikayet gibi talepleri iletmek için yazılan belgelere dilekçe denir. Bazı talep ve problemleri çözmek adına yazılan dilekçede yazım ve noktalama kuralları, üslup, imza ve tarihin nereye atılacağı büyük öneme sahiptir.

Dilekçe kime yazılır?

Bir isteği bildirmek için yazılıp resmi veya özel kuruluşlara gönderilen yazılara dilekçe denir. Dilekçe hakkı, anayasanın 74. Maddesine göre; vatandaşlar, kendileriyle veya kamu ile ilgili dilek ve şikâyetleri hakkında, yetkili makamlara ve TBMM’ye yazı ile başvurma hakkına sahiptir.

Dilekçe 2 sayfa olur mu?

Dilekçe yazım kurallarına maddeler halinde başlayalım. Dilekçe için öncelikle temiz ve çizgisiz bir A4 kağıt kullanılmalıdır. Mümkün olduğunca kısa ve anlaşılır olmalı gerekmedikçe ikinci kağıda geçilmemelidir.

Dilekçenin altına ne yazılır?

Ad, Soyad ve İmza: Metnin bitiminden sonra, sağ alta, dilekçe sahibinin adı, soyadı yazılır. Ad ilk harfi büyük diğer harfler küçük; soyad tamamı büyük harfle yazılır. Eğer Unvan yazılacaksa sadece ilk harf büyük diğer harfler küçük yazılır. İmza ismin üstündeki boşluğa atılır.

Dilekçelerin sonuna ne yazılır?

Üst makamın bir sorunu çözmesi, bir işlemi başlatması isteniyorsa "Gereğini saygılarımla arz ederim.", Yapılacak bir işlem için izin isteniyorsa " İzninizi saygılarımla arz ederim" gibi saygı ifadeleriyle son bulmalıdır.

Dilekçe nedir özellikleri nelerdir?

Dilekçenin Özellikleri Çizgisiz ve temiz bir a4 kağıdına yazılır. İstekler ve şikayetler kısa ama öz bir şekilde dile getirilir. Hangi makama sunuluyorsa o makamın ismi başlıkta yer almalıdır. Dilekçe sahibinin ad-soyad bilgisi ile ikametgah adresi bulunmalıdır.

Dilekçe elle yazılmak zorunda mı?

Bilgisayar, daktilo vb. araçlar kullanılabileceği gibi elle de yazılabilir. Dilekçenizi elle yazacaksanız, tercihen mavi veya siyah renkli mürekkebe sahip kalemleri kullanmanızı öneririz. Dilek veya şikayet hangi kurumu, makamı ilgilendiriyorsa; başlık kısmı ona hitaben oluşturulmalıdır.

Dilekçe yazarken dikkat edilmesi gereken hususlar nelerdir?

Dilekçe Yazarken Nelere Dikkat Edilmelidir?

 1. Dilekçe, çizgisiz beyaz kağıda yazılır. …
 2. Mavi ya da siyah kalemle yazılabildiği gibi bilgisayar ile de yazılabilir.
 3. İlgili kuruma hitap ederek başlanmalıdır. …
 4. Yer ve tarih yazılmalıdır.
 5. Ciddi bir üslup kullanılarak yazılan dilekçede nesnel olunmalıdır.

Dilekçe de imza nereye atılır?

Ad, Soyad, İmza: Dilekçe yazılırken insanların en çok karıştırdıkları ve merak ettikleri soru dilekçede ad soyad imza nereye atılır sorusudur. Metin kısmının bitimine sağ alt tarafa dilekçe sahibinin adı, soyadı yazılır. Dilekçede imza ismin üstündeki boşluğa atılabilir.

Dilekçe hakları nelerdir?

Dilekçe hakkı, bireylerin kendileriyle veya kamusal işlerle ilgili olarak, tek başlarına veya topluca yargı dışında kalan devlet organlarına, dertlerini, sorunlarını, şikayetlerini, uğradıkları haksızlıkları ileterek çözüm bulmalarını istemelerinden ibaret bir insan hakkı olarak tanımlanmıştır.

Dilekçenin her sayfası imzalanır mı?

Dava dilekçesi hazırlanırken yazım kurallarına dikkat edilmeli dava dosyasının her kağıdına mutlaka imza atılmalıdır. Dilekçede istenilen ve talep edilen hususlar yalın ve akıcı bir şekilde ifade edilmeli dilekçenin sonu talep ve arz cümleleriyle bitirilmelidir.

Dilekçelerin sol alt köşesinde ne var?

f) Adres: Sol alt köşeye dilekçeyi yazan kişinin adresi yazılır.

Resmi dilekçe kaç punto ile yazılır?

Harf büyüklüğünün Times New Roman için 12 punto, Arial için 11 punto olması esastır.

Dilekçede il mi yazılır ilçe mi?

Adres sıralaması mahalle, cadde, sokak, mevki, apartman numarası / daire numarası, İlçe/İl şeklinde olmalıdır. DİLEKÇE ADRESİ NASIL YAZILIR? Dilekçeler resmi kurum ve kuruluşlara verildiği için belirli kurallar çerçevesinde yazılmalıdır.

Dilekçede bir üst makama nasıl hitap edilir?

Dilekçe veya resmi yazışmalarda bildirim yapılacak makam üst makam ise bu tür bir dilekçe veya resmi yazışmanın sonunda “arz ederim” yer almalıdır.

Maybe you are interested in:

baklava hangi yöreye aittir?

Related searches

 1. Dilekçe yazma kuralları
 2. Doğru dilekçe örneği
 3. Dilekçe konuları
 4. Dilekçe nasıl yazılır örnek
 5. Resmi kurumlara dilekçe örneği
 6. Şahsa Dilekçe nasıl yazılır
 7. Dilekçe Örneği
 8. Dilekçe türleri

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Check Also
Close
Back to top button