FAQ

Doğru kelimesinin zıt anlamlısı?

Doğru kelimesinin zıt anlamı nedir?

Doğru kelimesinin zıttı olan yanlış, istenmeden yapılan şey ya da söylenen söz manasına gelir. Örnek Cümle: ”90 soruda sadece 3 yanlış yapmışım.” Hata hem yanlış hem de kabahat anlamına gelir.

Doğru kelimesinin zıt anlamlısı yanlış mıdır?

Doğru kelimesinin zıt anlamlısı "yanlış" kelimesidir. Çarpık ve eğri kelimeleri de doğru kelimesinin zıt anlamlısı olarak kullanılabilmektedir.

Doğru eş anlamlı mı zıt anlamlı mı?

Doğru kelimesinin eş anlamlısı dürüst, gerçek, hakikat kelimeleridir. Bu kelimeler doğru kelimesinin en sık kullanılan eş anlamlılarıdır. Metin belgelerini zenginleştirmek için kullanılan eş anlamlı kelimelerden biri de doğru kelimesidir.

Doğru ve yalan zıt anlamlı mıdır?

Yalan kelimesi, doğru olmayan söz anlamına gelmektedir. Bunun yanı sıra yalan kelimesinin zıt anlamı tam tersi anlama sahiptir.

Sağ kelimesinin zıt anlamı nedir?

1. sıfat Vücutta kalbin bulunduğu tarafta olan, sağ karşıtı: Sol el.

Yalan nın zıt anlamlısı nedir?

Yalan kelimesinin zıt anlamlısı ise ‘esas, gerçek, essah, ciddi, hakikat’ kelimeleridir.

Eğrinin zıt anlamlısı ne demek?

Eğri zıt anlamlısı olma özelliğine sahip durumda bulunan kelimeler; doğru, düz kelimeleridir.

Ön zıt anlamlısı ne demek?

Ön kelimesinin zıt anlamlısı olarak arka sözcüğünün kullanmak mümkün. Özellikle birbirlerini tam aksi olması ile beraber amaca uygun farklı yerlerde Her ikisi de kullanılabilir.

Cevabın eş zıt anlamlısı nedir?

Cevap kelimesinin diğer bir ismi yanıttır. Yani cevap kelimesinin eş anlamlısı olarak yanıt kullanılır. Cevabın zıt anlamlı kelimesini ise soru oluşturmaktadır.

Ters düz zıt anlamlı mı?

Buna göre düz kelimesinin karşıt diğer bir ifadeyle zıt anlamı olan kelimeleri; ters, çatak ve eğri kelimeleridir.

Sol zıt anlamlı mı?

Öncelikle yön belirtmek amaçlı ele alınan saha kelimesi için, ‘sol’ sözcüğün zıt anlamlı olarak değerlendirilmektedir. Yani bu kelime için ters yönü olarak ifade edildiğini söylemek mümkün.

Ağır kelimesinin zıt anlamı nedir?

Ağır kelimesinin zıt anlamlısı; hafiftir. Ağır ile hafif kelimeleri birbirinin zıddı olarak tanımlanmıştır.

Zengin kelimesinin zıt anlamı nedir?

Zengin kelimesinin zıt anlamı zıt anlamı şöyle ifade edilir ki fakir yoksul fukara züğürt kelimeleri gibidir.

Korkak kelimesinin zıt anlamı nedir?

1- YÜREKLİ: Halk arasında yaygın olarak kullanılan yürekli kelimesi, korkak ile zıt anlamlıdır.

Doğru eğri eş anlamlı mı?

Eğri kelimesi ile doğru kelimesi birbirine zıt olan kelimelerdir.

Almak kelimesinin zıt anlamlısı nedir?

Yani almak kelimesinin zıt anlamlısı ”vermek” kelimesidir.

Sarı kelimesinin zıt anlamı nedir?

Zıt renkler ise, mor ve sarı gibi bir renk tekerleğinde birbirinin karşısında bulunan herhangi iki renk olarak tanımlanabilir. En çok kullanılan zıt renkler ise, siyah ve beyazdır. Bu teknik daha çok bir aksan oluşturmak için kullanılır.

Yarın kelimesinin zıt anlamı nedir?

Yani zarar kelimesi hem faydanın hem de yararın zıt anlamlısı olmaktadır.

Maybe you are interested in:

tıbbi dökümantasyon türleri nelerdir?

Related searches

  1. Borç kelimesinin zıt anlamlısı
  2. Soru zıt anlamlısı
  3. Yavaş zıt anlamlısı
  4. Sabah ZIT ANLAMLISI
  5. Zarar zıt anlamlısı
  6. Tam zıt anlamlısı
  7. Üzgün zıt anlamlısı
  8. Düzenli zıt anlamlısı

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Check Also
Close
Back to top button