Ek gösterge nedir?

Ek gösterge nedir kimlere verilir?

Ek gösterge rakamları unvan, hizmet sınıfı ve derecelere göre farklılık gösteriyor. Ek gösterge yükseldikçe emekli aylığı ve emekli ikramiyesi rakamı da yükseliyor. KİMLERİ KAPSIYOR? 3600 ek gösterge düzenlemesi polis, öğretmen, hemşire ve din görevlilerini kapsıyor.

Ek gösterge nedir kısaca?

3600 ek gösterge; unvan, sınıf, hizmet ve derecelere göre farklılık gösteren ek gösterge, bir başka adıyla da katsayı; devlet memurlarının çalışırken ki maaşlarının, emekli ikramiyelerinin ve emekli maaşlarının hesaplanmasında uygulanan bir hesaplama yöntemidir.

Ek göstergenin 3600 olması ne demek?

Birinci derece memur olmak kaydıyla tüm öğretmenlerin, 2 yıl ve üzeri yükseköğrenim mezunu polislerin, alan sınırlaması olmaksızın 4 yıllık yükseköğrenim mezunu sağlık çalışanları ile din görevlilerinin ek göstergeleri 3600’e yükseltilecek.

Ek gösterge kaç TL?

Ek göstergesi 3000, emekli aylığı 5 bin 727 lira ve emekli ikramiyesi 202 bin 909 lira olan bir polisin yeni düzenlemeye göre ek göstergesi 3600, emekli aylığı 6 bin 861 lira ve emekli ikramiyesi de 247 bin 408 liraya çıkacak. Emekli aylığı bin 234 ve emekli ikramiyesi de 44 bin 499 lira fark edecek.

Ek gösterge ile maaş ne kadar artar?

Örneğe göre, ek göstergesi 3600’e çıkan, 30 yıllık hizmeti bulunan bir memurun emekli aylığı 1.234 lira ile 1.391 lira arasında, emekli ikramiyesi ise 44.500 lira ile 50.150 lira arasında artacak. Ek gösterge artışı maaşlarda ve ikramiyelerde yüzde 22 ila 25 arasında bir artış yaratacak.

Ek gösterge tüm memurlara verilecek mi?

Tüm memurların ek göstergelerine 600 puan eklenecek Bu meslek gruplarının yanı sıra avukat, il müdürü, ilçe müftüsü, bekçi, uzman erbaş/jandarma, matematikçi, istatistikçi gibi 3000 ek göstergeli tüm kamu görevlilerinin ve yüksek yargıdaki müdürlerin ek göstergeleri de 3600’e çıkarılacak.

Polislerin ek göstergesi ne kadar?

Emniyet Hizmetleri Sınıfı" bölümünün (e) bendinin (aa) alt bölümünde değişiklik yapılarak yükseköğrenim mezunu olarak polis unvanlı kadroda görev yapanların ek gösterge rakamları bulundukları derecelere göre artırılmış olup, 1 inci derecelerde bulunanlar için ek gösterge rakamı 2200’den 3000’e yükseltilmiştir.

Memur ek göstergesi kaç?

İşte 3600 ek göstergenin avukat, öğretmen, polis ve memur emekli maaşına etkisi… Milyonları ilgilendiren ek gösterge düzenlemesi yasalaştı. Düzenlemeyle tüm memurların ek göstergesine 600 puan eklendi. Öğretmen, polis, hemşire ve din görevlilerinin ek göstergeleri 3 bin 600’e çıkartıldı.

Memurlar ek gösterge ne zaman alır?

Memurların ek göstergesinde 600 puan artış yapan ve öğretmen, polis, hemşire, din görevlileri başta olmak üzere bazı meslek gruplarının ek göstergesini 3600’e yükselten düzenleme 15 Ocak 2023 tarihinde yürürlüğe girecek. Mevcut emekliler, bu tarihten itibaren ek gösterge artışından yararlanmaya başlayacak.

Ek gösterge neye göre belirlenir?

Madde şu şekildedir; “Ek Gösterge: Bu Kanuna tabi kurumların kadrolarında bulunan personelin aylıkları; hizmet sınıfları, görev türleri ve aylık alınan dereceler dikkate alınarak bu kanuna ekli I ve II sayılı cetvellerde gösterilen ek gösterge rakamlarının eklenmesi suretiyle hesaplanır.

Ek gösterge neden önemli?

Ek gösterge, kamu görevlilerinin çalışırken maaşlarını, emekli olduklarında ikramiye ve aylıklarını belirleyen en önemli kalemlerden biri. Ek gösterge rakamları unvan, hizmet sınıfı ve derecelere göre farklılık gösteriyor. Ek gösterge yükseldikçe emekli aylığı ve emekli ikramiyesi rakamı da yükseliyor.

600 puanlik artis kac tl?

Birinci dereceye gelenler yararlanacak Bu çerçevede, birinci derece devlet memuru olan tüm meslek gruplarının ek göstergeleri, 600 puanlık artışla 1 Ocak 2023’ten itibaren 3600’e çıkarılacak.

Memurda ek gösterge nasıl hesaplanır?

Unvanlar ve dereceler itibariyle belirlenen maaş ek göstergesi ile maaş katsayısının çarpımı sonucu bulunacak tutardır. Her memur için taban aylık göstergesi 1000’dir. 2134 gösterge ile maaş katsayısının çarpımı sonucu bulunacak tutardır.

Ek gösterge kimlere yansıyacak?

Daha önce düzenlemenin sadece öğretmen, polis, din görevlileri ve hemşireleri kapsayacağının bilindiğini söyleyen Zengin, düzenlemeden tüm memurların yararlanacağının altını çizdi. Öte yandan ölüm aylığı alanlar 3600 ek gösterge düzenlemesi olduğunda hak sahipleri de artıştan yararlanacak.

30 yıllık polis ne kadar emekli ikramiyesi alır?

Düzenleme kapsamında, Temmuz 2022 itibarıyla ek göstergesi 3000’den 3600’e çıkan ve 30 yıllık hizmeti olan birinci derecedeki bir memurun emekli aylığında 1728 lira, emekli ikramiyesinde ise 62 bin 299 lira artış olacak.

Lise mezunu ek gösterge kaç olur?

“657 Devlet Memurları Kanunu tabi olarak görev yapan kamu çalışanlarının tümüne ek gösterge verilir ve ek gösterge oranları ise ; İlköğretim ve Ortaokul Mezunlarına 2000,Lise ve Dengi Okul Mezunlarına 2200, Ön Lisans Mezunlarına 3000 ve Lisans Mezunlarına 3600 Ek Gösterge verilir.” Şeklindedir.

Uzman doktor ek göstergesi kaç?

209 sayılı Kanunun ek 3 üncü maddesine göre uzman tabip, tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman olanlar ile uzman diş tabiplerine % 335 oranında ek ödeme yapılabilmektedir. Buna göre bunlar aldıkları ek ödeme tutarı ise 9500*0,235445*% 335 = 7.493 TL olacaktır.

600 puan ek gösterge nedir?

Milyonları ilgilendiren düzenleme Meclis’ten geçerek yasalaştı. Düzenlemeyle kamu kurumlarında çalışan tüm memurların ek göstergelerine 600 puan eklenecek. Öğretmen, polis, hemşire ve din görevlilerinin ek göstergeleri ise 3 bin 600’e çıkartılacak. Böylece memurların hem aylıkları hem de emekli ikramiyeleri artacak.

3600 ile kim ne kadar maaş alacak?

Ek göstergesi 3000, emekli aylığı 5 bin 727 lira ve emekli ikramiyesi 202 bin 909 lira olan bir polisin yeni düzenlemeye göre ek göstergesi 3600, emekli aylığı 6 bin 861 lira ve emekli ikramiyesi de 247 bin 408 liraya çıkacak.

Maybe you are interested in:

tümden gelim nedir?

Related searches

  1. Ek gösterge nedir, ne işe yarar
  2. 4a ek gösterge nedir
  3. 3600 ek gösterge nedir
  4. ek gösterge hesaplama
  5. 7200 ek gösterge nedir
  6. 450 ek gösterge nedir
  7. Ssk ek gösterge nedir

Leave a Comment