FAQ

Eksiğin eş anlamlısı nedir?

Eksi nin eş anlamlısı nedir?

Türk Dil Kurumu’na bakıldığında eksik eş anlamlısı ‘noksan’ ve ‘az’ kelimeleri karşımıza çıkıyor.

Eksiğin diğer adı nedir?

Kelimenin en çok kullanılan eş anlamlı kelimesi ise noksan ve az kelimeleridir.

Ekşi kelimesinin zıt anlamı nedir?

Tatlı nar. 2. sıfat Acı olmayan, acı karşıtı: Tatlı salatalık. Tatlı su.

Eksiğin anlamı nedir?

Eksik, anlam itibariyle; bir bölümü olmayan, kusurlu ve noksan manalarına gelmektedir. Türk Dil Kurumu genel Türkçe sözlüğünde bu sözcük için “ihtiyaç duyulan şey” açıklamasına da yer verilmektedir.

Eksik kelimesinin eş anlamlısı ve zıt anlamlısı nedir?

Eksik kelimesinin zıt anlamlısı fazla, tamam, yetkin, tam ve ziyade kelimeleridir.

Eksik noksan zıt anlamlı mı?

Türk Dil Kurumu’na göre noksan kelimesinin zıt anlamlısı tam kelimesidir.

Toy kelimesinin eş anlamı nedir?

Toy kelimesinin eş anlamlısı acemi, deneyimsiz, çaylak, ham ve Nev-niyaz sözcükleridir. Toy kelimesi yerine bu sözcüklerin hepsi kullanılabilir. Bunlara ek olarak toy eş anlamlısı olarak halk arasında farklı kelimelerde kullanılabilmektedir. Bu kelimeler bilgisiz, dinç, genç, görgüsüz, tor ve utangaç sözcükleridir.

Aynı kelimenin zıt anlamlısı nedir?

Buradan da anlaşılacağı gibi aynı kelimesinin zıt anlamlıları ‘ayrı, başka, farklı’ kelimeleridir.

Üst ve alt zıt anlamlı mı?

Alt kelimesi zıt anlamı kolay bulunabilecek olan kelimeler arasında yer almaktadır. Zıt olan üst olan bu kelime tek bir şeyi anlatsa da kimi zaman ikileme şeklinde de kullanılmaktadır. Yukarı anlamı da alt kelimesinin zıt anlamlı sözcükleri arasında yer almaktadır. Yukarı kelimesi de ad olarak kullanılmaktadır.

Eski kelimesinin zıt anlamı nedir?

Eski kelimesinin zıt anlamı olan kelimeler; yeni ve cedit olarak belirtilmiştir. Eski kelimesi ile yeni kelimesi zıt anlamlıdır.

Barış kelimesinin zıt anlamlısı ne?

2. isim Uğraşma, kavga, mücadele.

Dargın kelimesinin zıt anlamlısı nedir?

Türk Dil Kurumu’na göre Barışık kelimesinin anlamı: sıfat Başkası ile barış durumunda bulunan, dargın veya düşman olmayan.

Hızlı sesteş midir?

Hızlı kelimesi Türkçede çok sık değerlendirilen en önemli sözcüklerden biridir. Bu sözcük için Türk Dil Kurumu eş anlamlı olarak ‘çabuk ya da seri’ kelimelerini sunuyor. Ancak aynı zamanda farklı kelimeler üzerinden de eş anlamlı olarak değerlendirilebilmektedir.

Acemi Toy eş anlamlı mıdır?

Acemi Eş Anlamlısı – Beceriksiz, toy, bilgisiz, çaylak, çolpa, görgüsüz, ham, tor ve utangaç kelimeleridir. Bu kelimeler cümle içerisinde acemi kelimesinin yerine kullanılabilir.

Müşteri kelimesinin eş anlamı nedir?

Müşteri kelimesi yerine tercih edilen kelimelerden biri de alıcı kelimesidir. Alıcı kelimesiyle müşteri kelimesi aynı anlamı taşıyan sözcük çeşitleridir. Her ne kadar farklı olarak yazılsa da, iki kelime de aynı anlama sahip olan kelimelerdir.

Bir kelimenin olumsuzu neden zıttı değildir?

Karşıtlık oluşturması için farklı bir sözcüğün olması gerekir. Kısacası bir sözcüğün olumsuzu onun zıttı değildir. Örnek = Gelmek (olumlu) – gelmemek (olumsuz) ≠ Zıt anlamlılık ilişkisi yoktur. Gelmek – gitmek = Zıt anlamlılık ilişkisi vardır.

Tüm kelimesinin zıt anlamı nedir?

BÜTÜN KELİMESİNİN ZIT ANLAMLISI Bütün kelimesinin zıt anlamlı kelimesi ‘EKSİK’ kelimesidir ve anlam zenginliği bakımından bütün kelimesi gibi geniş bir kelimedir.

Istekli sözcüğünün eş anlamlısı nedir?

Bunlar; arzu, dilek, emir, gönül, heves, irade, kasıt, keyif, meram, murat, rağbet, rıza, sevda, şevk, talep, eğilim kelimeleridir.

İstek eş sesli mi?

İSTEK EŞ ANLAMLISI Eş anlamlı sözcükler anlam bakımından aynı fakat yazılış olarak farklı yazılan sözcüklerdir. Bu sözcüklerden en yaygın olanları arzu, emir, dilek, heves sözcükleridir.

Ekşi kelimesinin zıt anlamı nedir?

Tatlı nar. 2. sıfat Acı olmayan, acı karşıtı: Tatlı salatalık. Tatlı su.

Ödül eş sesli midir?

Ödül Eş Anlamlısı TDK’ya göre ödül kelimesinin eş anlamlısı mükafattır. Bir başarı karşılığında verilen armağan anlamına gelen ödül kelimesi yerine mükafat kelimesinin kullanılmasında herhangi bir sakınca yoktur. Yazılışları farklı olsa da anlamları aynıdır ve verilen armağanı belirtmektedir.

Mesele kelimesinin eş anlamı nedir?

Mesele kelimesinin eş anlamlısı sorun, problem, sıkıntı ve konu kelimeleridir. Bu kelimeler mesele kelimesi yerine metin belgelerinde rahatlıkla kullanılabilir. Mesele kelimesinin en yaygın kullanılan eş anlamlısı ise sorun kelimesidir. Mesele sözcüğünün en anlamlısı sorun, konu, problem ve sıkıntı sözcükleridir.

Kolay eş sesli mi?

Kolay Eş Anlamlısı Kolay kelimesi ile aynı anlam barındıran ve bu sebeple eş anlamı olan kelimeler ise asan, basit, hafif, emeksiz, zahmetsiz kelimeleridir.

Maybe you are interested in:

tyt kaçıncı sınıfta girilir?

Related searches

  1. Gerçeğin eş anlamlısı
  2. Mutluluk eş anlamlısı
  3. Sebep eş anlamlısı
  4. Hür eş anlamlısı
  5. Sağlık kelimesinin eş anlamlısı nedir
  6. Fayda eş anlamlısı
  7. Ünlünün eş anlamlısı
  8. Nihayet eş anlamlısı

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Check Also
Close
Back to top button