El altından deyiminin anlamı?

Kimsenin haberi olmadan, gizlice. “Parayı el altından verdi.” Açıklama ve Örnek Cümlelerle Güncel Türkçe Deyimler Sözlüğü. Deyim Ara.

Olan oldu deyiminin anlamı ne demek?

"İş işten geçti, artık yapacak bir şey kalmadı" anlamında kullanılan bir söz.

El ele baş başa ne demek?

el elde, baş başta. hiçbirşeysiz, hiçkimsesiz, yapayalnız manasına bir deyim.

El altı deyimi ne demek?

➡El altından deyiminin anlamı:Kimsenin haberi olmadan, gizlice. ➡El altından deyiminin örnek cümle içinde kullanımları: »Parayı el altından verdi.

El altından vermek ne demek?

Kimsenin haberi olmadan, gizlice.“Parayı el altından verdi.”

Tepem attı deyiminin anlamı ne demek?

[1] Birdenbire çok öfkelenmek, sinirlenmek, kızmak.

Yoldan Çıkardı deyiminin anlamı nedir?

YOLDAN ÇIKMAK DEYİMİ AÇIKLAMASI Bir taşıt bir sebeple yolundan ayrılmak, gitmez olmak. 2. Kötü yola sapmak, doğru yoldan ayrılmak, azgınlığa düşmek. “Komşunun çocuğu iyice yoldan çıkmış, ne yaptığını bilmiyor.”

Elini kana bulamak ne demek?

ELİNİ KANA BULAMAK DEYİMİ AÇIKLAMASI Birini öldürmek veya yaralamak.“Zavallı çocuk, boş yere elini kana buladı.”

Eli biraz uzundur ne demek?

Eli uzun, bulduğu her fırsatta para ya da değerli eşya çalan kimse demektir.

Ön almak ne demek?

yaygın kullanımdaki halinin anlamı önlemek, önünü almak. ön almak bir de geçmek anlamında kırsalda, yarışla, sporla ilgili söylenir. zıttı da ön vermektir.

Elinin altında olmak deyim mi?

➡Eli Altında Olmak deyiminin anlamı:İstediği anda ele alıp kullanabileceği bir yerde bulunmak, buyruğunda olmak anlamlarında kullanılmaktadır. Hazır bulunmak ya da hazır bulundurmak, anında kullanılabilir durumda olan şeyler için kullanılan bir deyim olarak tercih edilmektedir.

El kiri ne demek deyim?

[1] Para elde kalmaz; kullanılır, harcanır.

El verirse ne demek?

El vermek deyimi ustalık gerektiren kaliteli bilgiyi başkalarına vermek, başkasını yönlendirerek ustalaştırmak anlamında kullanılmaktadır.

El ayak çekilince ne demek?

El ayak çekilmek deyiminde, el ayak ikilemesi insanlar anlamına gelir. Çekilmek ise herkesin evlerine girmesi, sokakta kimsenin kalmaması demektir. Bu deyim ”el ayak ortadan çekildi" şeklinde de kullanılır.

El ele deyim mi?

İnsan arasındaki birliği anlatma imkanı sağlayan el ele deyimi, halk arasında da yaygın kullanılan deyimler içerisinde yer almaktadır. El Ele Ne Demek? Bir konuda güçlerini birleştirmek, işbirliği yapmak el ele deyimi ne anlamına gelmektedir.

El yerine koymak ne demek?

Ceza muhakemesinde elkoyma, bir eşyanın geçici olarak devletin hakimiyeti altına alınmasına yol açan bir tedbir olarak kabul edilmektedir. Bu nedenle elkoyma bir ceza değil, koruma tedbiridir. Eşyanın sürekli olarak devletin mülkiyetine geçirilmesine “müsadere” denir.

Burnu büyümek ne anlama gelir?

BURNU BÜYÜMEK DEYİMİ AÇIKLAMASI Kendini büyük biri olarak görmeye başlamak; başkalarını beğenmemek.

Burnunda tütmek ne demek?

[1] Çok özlemek.

Çenesi düşmek ne anlama gelir?

Çenesi düşmek deyimi genellikle yerli yersiz gerekli gereksiz konuşan kişiler için kullanılmaktadır. Çenesi düşük deyimi geveze kişiler için kullanılmaktadır. Çenesi düşmek deyiminin anlamı TDK ya göre çok konuşan anlamındadır.

1 tane deyim söyler misin?

Abesle iştigal etmek : Yersiz, yararsız, boş ve anlamsız şeylerle vakit geçirmek.”Şu yaşa geldin, ama abesle iştigal etmekten vazgeçmedin.” Abuk sabuk konuşmak : Düşünmeden, birbiriyle ilgisi olmayan, tutarsız, saçma sapan söz söylemek. “Yeter artık, abuk sabuk konuşmalarına daha fazla dayanamayacağım.”

Temiz çıkmak deyiminin anlamı nedir?

TEMİZE ÇIKMAK DEYİMİ AÇIKLAMASI Bir kimsenin suçsuz olduğu anlaşılmak. “O yapmadı, temize çıkacak, göreceksin!”

Acıyı bal eylemek deyiminin anlamı nedir?

acıyı bal eylemek, sürekli hoşgörü içinde olmak.

Boş boş oturmak ne demek?

Boş oturmak TDK sözlük anlamı şu şekildedir: hiçbir işi olmamak.

Kaşla göz arasında bir deyim midir?

Kaşla göz arasında deyimi de Türkçede yaygın olarak kullanılan deyimlerden birisi durumundadır.

Agzı burnu yerinde ne demek?

Ağzı burnu yerinde TDK sözlük anlamı şu şekildedir: oldukça güzel, yakışıklı

Halk dilinde kuyruklu ne demek?

akrep anlamında kullanan belli başlı yöreler: ısparta, denizli, aydın, izmir, manisa, niğde, konya, adana, mersin, antalya, muğla. ceylan’da terkili de akrep anlamına geliyor.

Önünü alamıyorum ne demek?

"engelleyememek, durduramamak" anlamında deyim.

Ön sezi ne demek?

Önsezi, bir durum gerçekleşmeden önce onun olacağını sezme, hissetme ya da duyumsama anlamlarına gelen bir kelimedir. Önsezi TDK Sözlük Anlamı Nedir? Önsezi, TDK sözlük anlamı hiçbir belirti yokken gelecekte olacak bir durumu ya da olayı hissetme, duyumsama olacakları hissetme anlamlarında kullanılan bir kelimedir.

Elimin altında ne demek?

elinin altında olmak ne demek? 1) her zaman kolayca alınıp yararlanılabilecek yerde ve yakınlıkta (olmak): “Elinin altındaki asker pek azdı.” -Ö. Seyfettin. 2) hazırda bulundurmak: “Bütün belgelerin elimin altında olduğunu söylüyordum.” -M.

Maybe you are interested in:

t ne demek fizik?

Related searches

  1. Şapa oturmak deyiminin anlamı
  2. Mesken tutmak deyiminin anlamı

Leave a Comment