Eş anlamlısı nedir

Yazılış ve okunuşları farklı fakat anlamca aynı olan kelimelere eş anlamlı kelimeler denir. Bu tür kelimeler birbirlerinin yerini tutabilir.

Harp kelimesinin eş anlamlısı ne demek?

Askeri bir kelime olan harp kelimesi dilimize Arapçadan geçmiştir. Türk Dil Kurumu sözlüklerine bakıldığında harp kelimesinin eş anlamlısı savaş olarak karşımıza çıkmaktadır. Tarihler boyunca özellikle devletlerin birbirleri ile yaptıkları mücadele harp olarak bilinmektedir.

Önder kelimesinin eş anlamlısı ne demek?

Önder kelimesi için anlamdaş şekilde karşılık olan lider kelimesi aynı ifade üzerinden ele alınabilir.

Eş ve zıt anlamı nedir?

Eş kelimesinin zıt anlamlısı olan kelime zıt kelimesidir. Anlam bakımından aynı olmayan anlamına gelen zıt kelimesi, eş kelimesine nazara tek bir anlama sahiptir ve cümle içindeki kullanımına göre de anlamı değişmemektedir.

Faydalinin eş anlamlısı nedir?

Faydalı kelimesi ise eş değer anlama sahip olan birden fazla sözcük vardır. Bunlardan en yaygın olanı yarar kelimesi olup diğer sözcükler ise hayır, iyilik ve yardım sözcükleridir.

Harp savaş eş anlamlı mıdır?

Harp kelimesi aynı zamanda savaş demektir. Dolayısıyla bu kelimeyi savaş eş anlamlısı olarak da kullanabiliriz. Bir diğer savaş kelimesinin eş anlamlısı ise "Cenk" kelimesidir. Cenk kelimesini de savaş kelimesi ile aynı cümlede kullandığımız zaman anlam bütünlüğü bozulmayacaktır.

Harp kelimesinin eş seslisi nedir?

TDK’ya göre harp kelimesi ele alındığında eş anlamlısı olarak ‘savaş’ öne çıkıyor.

Lider Önder eş anlamlı mı?

Türk Dil Kurumu açısından lider kelimesi için kullanılabilecek sözcük özellikle önder kelimesidir. Ancak alternatif olarak eş anlamlı şekilde reis, şef ile beraber kösem gibi kelimelerin de öne çıktığını ifade etmek mümkün.

Önder deyiminin anlamı nedir?

Bir toplumu veya bir topluluğu yöneten, onlara yön veren kimse, lider.

Dil ve lisan eş anlamlı mı?

Eş anlamlı kelimenin diğer bir adı ise anlamdaş veya yakın anlamdır. Dil kelimesinin anlamdaşı veya yakın anlamı lisan kelimesidir. Cümle içerisinde kullanılan dil kelimesi iletişim anlamında kullanılıyor ise yerine eş anlamlısı lisan kelimesi de kullanılabilir.

Cahil kelimesinin zıt anlamı nedir?

Cahil kelimesiyle zıt anlamlı olan diğer kelimeler: Bilgin ve Akıllı.

Zıt kelimesinin zıt anlamı nedir?

Karşıt kelimesinin son zıt anlamlı kelimesi aksidir. Aksi kelimesi de karşıt kelimesinin zıt anlamlısı olarak günlük hayat içerisinde sıklıkla kullanılmaktadır. Sonuç olarak karşıt kelimesinin zıt anlamlı kelimeleri olarak zıt, aykırı ve aksi kelimeleri kullanılabilir.

Zıt anlamlı kelimeler hangileri?

Zıt anlamlı kelimeler; anlamca birbirinin karşıtı olan, birbiriyle çelişen kelimelere denir. Birbiriyle çelişen özellikler barındırırlar. … İşte zıt anlamlı kelimeler listesi:

 1. Acı – Tatlı
 2. Aç – Tok.
 3. Açmak – Kapatmak.
 4. Afacan – Uslu.
 5. Ağır – Hafif.
 6. Ağlamak – Gülmek.
 7. Ak – Kara.
 8. Akşam – Sabah.

Imtihan kelimesinin eş anlamlısı nedir?

İmtihan kelimesinin Türk Dil Kurumu’na göre eş anlamı ‘sınav’ şeklinde karşımıza çıkar. Özellikle günümüzde imtihan kelimesi yerine sınav daha çok değerlendirilen sözcüktür.

Ihtiyar yaşlı eş anlamlı mı?

Yaşlı kelimesinin Türk Dil Kurumu’na göre eş anlamlısı olarak ‘ihtiyar’ sözcüğü karşımıza çıkmaktadır. Yazılışları ve okunuşları farklı olan bu iki kelime aynı anlamı ifade ederek cümle içerisinde kullanılabilir.

Şans kelimesinin eş anlamlısı nedir?

Şans kelimesi Türk Dil Kurumu üzerinden ele alındığı vakit Talih ve Uğur sözcükleri üzerinden ifade edilmektedir. Aynı zamanda her iki kelime de şans sözcüğüne karşılık olarak eş anlamlı şekilde cümle içerisinde kullanılır.

Savaş eş anlamı ne demek?

Savaş eş anlamlısı " Vuruş, cenk, harp, kavga, muharebe, mücadele, sefer, uğraşma, didişme " kelimeleri olup aynı zamanda savaşta demektir. Cümle içerisinde kullanılan savaş kelimesi yerine aynı anlam barındırdığı için harp, cenk, muharebe gibi eş anlamlı kelimede onun yerine geçer.

Savaş eş ve zıt anlamlısı nedir?

SAVAŞ ZIT ANLAMLISI Barış kelimesi Türk Dil Kurumu’nca sulh, karşılıklı anlayış, uyum ve hoşgörüyü ifade etmektedir. Savaş kelimesinin zıt anlamlısı "barış" olarak kabul edilirken barış kelimesinin zıt anlamlısı da "savaş" olarak kabul edilmektedir.

Harp kelimesinin eş anlamlısı ve zıt anlamlısı nedir?

Savaş ve Cenk ile eş anlamlı olan bu kelime karşılıklı çatışma ve çarpışma anlamına gelir. Çoğulu ”hurub” olan Harp birçok isim tamlamasında ve söz grubunda da kullanılır.

Maybe you are interested in:

ş 4a nedir

Related searches

 1. Eş eş anlamlısı nedir
 2. Eş anlamlısı Nedir
 3. Alakanın eş anlamlısı nedir
 4. Pisin eş anlamlısı nedir
 5. Eş anlamlı kelimeler
 6. Eşin eş anlamlısı nedir
 7. Aç kelimesinin eş anlamlısı nedir
 8. Süvari eş anlamlısı nedir

Leave a Comment