Eş sesli kelime nedir

Eş sesli kelimeler nedir ve örnekler?

Yani ses kalıbı aynı olan bu sözcüklerin karşıladıkları kavramlar tamamen farklıdır. Eş sesli kelimeler: Aç, alay, bin, ay, atlet, at, bel, boğaz, çay, cilt, bağ, diz, dil, dolu, ekmek, hayır, güç, koca, kazan, koy, ekmek, iç, in, pazar, ocak, soluk, satır, sağ, yaz, yat, yaş, yar, yüz, sıra.

Eş sesli kelimeler nasıl bulunur?

Yazılışları aynı fakat anlamları değişik olan kelimeler eş sesli sözcüklerdir. Aynı şekilde yazılıp okunması ve ses anlamından birbirine benzer olması ile beraber, anlamları birbirinden tamamen değişik olan kelimelerdir.

3 sınıf eş sesli nedir?

Farklı anlamlara gelseler dahi yazılış ve okunuşları aynı olan sözcükler eş sesli sözcükler olarak bilinir. Aynı zamanda sesteş sözcükler olarak da dile getirilmektedirler. Bu sözcüklerde aynı harfler kullanılır ve aynı şekilde kelime oluşturulur.

Eş sesteş ne demek?

Sesteş kelime anlamı itibari ile eş sesli demektir. Yazılışları aynı, anlamları farklı kelimeler olarak açıklanabilir. Kelimelerin sesteş olabilmesi için sözcüğün her iki anlamının da temel anlamı olması önemlidir. Kelimelerin biri mecaz, diğeri gerçek anlamı ile kullanıldığında sesteş olarak kabul edilmeyecektir.

Eş sesli cümleler ne demek?

Eş sesli kelimeler yazılış ve okunuş bakımından aynı olan kelimelerdir. Fakat anlamları birbirinden farklıdır. Bu kelimelere eş sesli veya sesteş kelime denir.

Eş sesli sesteş cümleler nelerdir?

Eş Sesli Kelimelere Örnekler

 1. ➥ Her yaz köye tatile gideriz. …
 2. ➥ Ayakkabının bağı çözülmüş. …
 3. ➥ Elektrikli bisiklet dik yokuşları çıkamıyor. …
 4. ➥ Başına gelenleri içtenlikle anlattığına eminim. …
 5. ➥ Önümüzdeki ay on yaşına girecek. …
 6. ➥ Karıncalar evin her yanını sarmış. …
 7. ➥ Düğünde allı pullu elbisesiyle dikkat çekiyordu.

Eş sesli kelimeler kaç tanedir?

Eş Sesli Kelimeler Sözlüğü, Türkçemizde en çok kullandığımız, 200 taneden fazla eş sesli sözcükten ve anlamlarından oluşmaktadır.

Eş sesli kelimeler nedir 8 sınıf?

Yazılış ve okunuşları aynı olan; ama anlamları birbirinden farklı olan sözcüklere eş sesli (sesteş) sözcükler denir.

Eş sesli kelimeler nasıl yazılır?

işte sorunun cevabı aşağıdadır. Bu kelime genellikle Eşsesli şeklinde yanlış yazılıyor. Doğru kullanımı Eş sesli şeklinde olmalıdır.

Ödev eş sesli midir?

Ödev kelimesi Türkçede iki farklı eş anlamlı sözcük üzerinden değerlendirilir. – Görev, – Vazife, Türkçede günümüzde hala bu iki kelime ödev sözcüğü için eş anlamlı olarak ele alınmaktadır.

Ses eş sesli bir kelime mi?

SES KELİMESİNİN EŞ ANLAMLISI Seda ve ün kelimeleri cümle içinde ses kelimesi yerine kullanılabilmektedir. Eş anlamlı oldukları için cümlede herhangi bir anlam bozukluğu yaşanmaz. Ses kelimesinin İngilizce dilindeki karşılığı ise "sound" ve "voice" kelimeleridir.

Eş Anlamlının diğer adı nedir?

– Bazı durumlarda anlamdaş yani eş anlamlı kelimeler, birbirinin yerini tutamaz. Örnek: "Kara bahtlı" kelime grubunda kara kelimesinin yerine siyah kelimesi kullanılamaz. Çünkü iki kelimenin kökeni ne olursa olsun anlamdaş, yakın olabilmesi için aynı anlam özelliğini taşımaları gerekmektedir.

Eş sesli ne demek TYT?

Eş sesli ne demek TYT? *Yazılışları aynı, anlamları farklı olan sözcüklere “ eş sesli (sesteş) sözcükler” denir. *Sadece ses benzerliği vardır. Anlam benzerliği olmaz.

5 sınıf eş sesli ne demek?

Yazılışları ve okunuşları aynı olan ancak anlamları farklı olan kelimelere eş sesli kelimeler denmektedir.

Sazın eş sesli anlamı nedir?

Saz kelimesi bir eş sesli sözcüktür. Yani diğer bir ifade ile sesteş olarak bilinir ve birden fazla anlama sahiptir. Bu anlamlardan ilki ve en çok kullandığı bir müzik aleti olmasıdır. Diğer bir ifadesi ise su kuyularında olan durum şeklinde anlatılır.

Gece eş sesli bir kelime mi?

GECE EŞ ANLAMLISI Türk Dil Kurumuna göre gecenin eş anlamlısı akşam kelimesidir. Bu iki kelime birbiri yerine rahatlıkla kullanılabilmektedir.

Ev ödevi eş anlamlısı nedir?

Ödev kelimesinin eş anlamlısı Türk Dil Kurumu resmi sitesine göre "Vazife ve vecibe"dir.

Genç eş sesli mi?

Genç kelimesiyle aynı anlama sahip olan farklı sözcükler bulunuyor. Genç kelimesi dinç, toy veya hoş kelimeleriyle aynı anlamdadır. Aynı anlama sahip olmaları nedeniyle, eş anlamlı sözcükler olarak bilinir. Genç kelimesi de toy kelimesi de aynı anlama sahip olan sözcüklerdir.

Büyük eş sesli bir kelime midir?

Zıt anlamlısı ‘küçük’ kelimesidir. Anlamdaş kelimelerden bazıları; aka, geniş, önemli kelimeleridir. Büyük Kelimesin Eş Anlamlısı Olan Sözcükler Nelerdir? Büyük kelimesine eş anlamlı olarak kullanılabilecek sözcükler, kaynaklarda şu şekilde sıralanmıştır; Koca, kocaman, muhteşem, yüce, makro, kodaman, iri, üstün.

Geniş eş sesli midir?

Geniş kelimesinin üç eş anlamı bulunmaktadır. Bunlar "enli","ferah" ve "kalabalık" kelimeleridir. Bu kelimeler cümle içerisinde geniş kelimesi yerine kullanılabilmektedirler.

Eş anlamlı eş anlamı nedir?

Günümüze eski Türkçeden uyum sağlayan ve günümüzde hemen hemen her cümlede kullanılan eş kelimesinin eş anlamlısı olan kelimeleri, hayat arkadaşı, benzer, refika olarak sıralayabiliriz.

Terimler eş anlamlı olabilir mi?

Terimler genel olarak tek anlamlı sözcüklerdir. Çünkü bunların anlamları ait oldukları bilim dalınca sınırlandırılmıştır. Bu bakımdan terimlerin anlamları cümlede kullanılışlarına göre değişmediği gibi, kişiden kişiye de değişmez.

Eş anlamlı kelime ne anlama gelir?

Yazılış ve okunuşları farklı fakat anlamca aynı olan kelimelere eş anlamlı kelimeler denir.

Bahar eş sesli bir kelime mi?

İlkyaz, bahar kelimesi ile eş anlamlıdır. Çoğu metinde ilkbahar kelimesinin yerine bahar sözcüğü kullanılır.

Hangi sözcüklerde sesteşlik aranmaz?

Hava soğuktu kar yağıyordu. Bu seneki kârımız iyi. Not : Temel anlam-yan anlam ve gerçek anlam-mecaz anlam ilişkisi olan sözcüklerde eşseslilik aranmaz.

Maybe you are interested in:

kelime dağarcığı ne demek

Related searches

 1. Eş Sesli Kelime nedir
 2. eş sesli kelimeler 3. sınıf
 3. eş sesli kelimeler 4. sınıf
 4. Eş Sesli midir
 5. Eş Sesli cümleler
 6. eş sesli kelimeler 5. sınıf
 7. Yol eş sesli midir
 8. El eş sesli midir

Leave a Comment