FAQ

Figür kelimesinin anlamı nedir?

Figürin nedir sözlük anlamı?

Figürin: Taş, ahşap, pişmiş toprak, metal gibil malzemelerden yapılan ve genellikle canlı varlıkları betimleyen taşınabilir küçük sanat eseri/heykelcik.

Figür resmi ne demek?

Figüratif sanat veya Figürativizm, doğada mevcut nesneleri betimleyen sanat eserlerini (özellikle resim ve heykelleri) tanımlamak için kullanılan sanat terimi. Soyut sanatın tersi olarak kabul edilir.

Edebi figür nedir?

Edebi figürler olarak da adlandırılan konuşma figürleri, araçları veya kelimeleri kullanma yolları. Böyle adlandırılırlar çünkü bu figürlerin yaptığı şey, kelimelerin güzellik, anlamlılık, yaşam kazandırmasıdır…

Hayıflanma kelimesi ne anlama gelir?

Hayıflanmak, maruz kalınan kötü bir durum karşısında eseflenmek ve üzüldüğünü belli etmek anlamına gelir. Hayıflanmak ile serzenişte bulunmak sıklıkla birbirine karıştırılsa da farklı manalarda kullanılır. Serzeniş, daha çok şikayet etmek ve yakınmak anlamına gelirken, hayıflanma, üzüntü duymak ve gocunmak demektir.

Tiyatroda figür ne demek?

Her ne kadar birçok değişik anlamı üzerinden değerlendirilse bile, özellikle Türk Dil Kurumu açısından figür kelimesi belli bir anlam taşımaktadır. Bu bağlamda resim ve heykel sanatları için varlıkların biçimi olarak öne çıkar. Tabii oyun ve dans ile beraber müzik üzerinden de uyumlu bir yapı şeklinde ifade edilir.

Mahzenler ne demek?

Ev ya da iş yerleri ile beraber birçok değişik yapının yer altı bölümünde bulunan depo mahzen olarak bilinmektedir. Aynı zamanda içerisinde tam olarak ne olduğu bilinmeyen sır dolu yerler olarak da anlatılmaktadır. Özellikle de birçok korku filminde kullanılan bir yeraltı deposudur.

İnsan figürü ne demek?

Göbek çukurundan omuz arasına çizilen dikey çizgi ile iki meme ortadan ikiye ayrılır. Aynı çizgi aşağı doğru çizildiğinde apış arası ve bacakların tam ortasından geçer. Omuz genişliği, iki baş uzunluğu kadardır. mesafe ise iki baş yüksekliği kadardır.

Figüratif kişi ne demek?

Resim ve heykel sanatlarında, insan, hayvan ve doğa gibi yalnızca gerçek varlık ve nesnelere gönderme yapan betileri kullanan sanat anlayışı.

Müzikte figür ne işe yarar?

latince figura’dan. müzikte, melodide motif anlamına, kendi içinde melodik, ritmik, hatta armonik unsurlarıyla bir bütün oluşturan nota grubu.

Figür çizimi ne demek?

Figür: Genel anlamda resimde kullanılan canlı eleman. İnsan ve hayvan resimleridir.

Retorik figür ne demek?

Retorik figür ya da diğer bir deyişle figüratif dil kullanımı; günlük dolaysız konuşma dilinden farklı olarak kelimelerde şekilsel düzeyde yapılan değişimler ve anlamsal boyutta yapılan değişimleri kapsamaktadır.

Tarihsel figür ne demek?

Tarihî figür, tarihte önemli olmuş, lakin artık yaşamayan bir kişidir. Kavram genellikle efsanevi olmaktan ziyade kişinin geçmişte gerçekten var olduğu anlamında kullanılmaktadır, lakin tarihi şahsiyetler etrafında gelişebilen efsaneleri gerçeklerden ayırt etmek zor olabilir.

Güleç kelimesi ne demektir?

sıf. (< gül-eç) Devamlı gülümseyen, her zaman gülen, güler yüzlü, beşuş: Yiğidin iyisini nerden bileyim / Yüzü güleç kendi yaman olmalı (Karacaoğlan).

Yadsımak inkar etmek mi?

Kişinin yaptığı, söylediği veya tanık olduğu olay ve eylemleri, yapmamış veya olmamış gibi davranmasına yadsımak deniyor. Eş anlamlısı olarak da inkâr etmek kabul ediliyor.

Kanıksamak kelimesi ne anlama gelir?

Sorusunun yanıtını Türk Dil Kurumu TDK; çok tekrarlama sebebiyle etkilenmez olmak, alışmak anlamında olarak açıklamaktadır. Bir diğer anlamını da; bıkkınlık getirmek, usanmak olarak açıklanmıştır. Kanıksama kelimesinin anlamı, "sık tekrar edilen şeylere alışma" olarak açıklayabiliriz.

Grotesk figür ne demek?

Grotesk nedir? Grotesk, TDK’nın tanımına göre eskiçağ Roma yapılarında bulunan, insan, hayvan ve çiçek figürlerinin gülünç olacak bir şekilde bir araya gelmeleri biçimindeki abartılı süsleme tarzı. Mimarlık terimi olarak bu şekilde groteskin tanımını yapabiliriz.

Romanda figüran nedir?

Fon karakter ya da Fon kişi, dekoratif unsur durumundaki kahramanlardır. Tiyatro ve sinemada figüran rolündeki oyuncular gibi anlatma esasına bağlı edebi eserlerde, mahalli durumu yansıtan, dikkatin çekilmesi çalışılan olayın ya da olay parçalarının, gözler önüne serilmesini sağlar.

Arapça Mahsen ne demek?

Mahzen kelimesi Türkçe’de "saklama yeri, depo" anlamına gelir. Arapça χzn kökünden gelen maχzan مخزن z "saklama yeri, depo" sözcüğünden alıntıdır.

Mahzen mi Mahsen mi?

Eskiden kıymetli ve değerli eşyaların saklandığı bodrum deposu. "Mahsen"kelimesinin doğru yazılışı "Mahzen"dir.

Maybe you are interested in:

242 gün kaç ay?

Related searches

  1. Edebiyatta Figür nedir
  2. Mercek anlamı
  3. Fücur nedir

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button