FAQ

Filiz in sözlük anlamı?

Filiz Kelime anlamı ne?

Filiz isminin anlamı: Tohumdan veya tomurcuktan çıkan körpe ve küçük dal, sürgün, ışkın.

Filiz ne demek ilkokul?

Filiz; yeni sürgün, küçük, körpe dal ve yaprağa; taze ağaç ve çiçek fidanına; jeolojide maden ocağından çıkarılan bileşiğe verilen addır.

Filiz kelimesinin kökü nedir?

Yunanca sözcük Eski Yunanca ve Yeni Yunanca phýllon φύλλον "yaprak, filiz" sözcüğünden türetilmiştir. Bu sözcük Eski Yunanca phléō φλέω "tomurcuklanmak" fiilinden türetilmiştir. Yunanca fiil Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *bhl-e- biçiminden evrilmiştir.

Filiz Türkçe mi?

Filiz kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir. Filiz, Rumca dilinden Türkçe’mize geçmiştir. – Yeşil çeltik filizleri bir parmak uzunluktaydı. – Demir filizi.

Filiz ismi caiz mi?

Filiz isminin konulması caiz midir? Filiz isminin kullanılması islami açıdan caizdir ve kullanılmasında bir sakınca yoktur.

Filiz ismi kaç kişide var?

Filiz isminin kullanım sıklığı: Türkiyede her 576 kişiden birinin ismi Filiz.

Filiz ismi nereden gelir?

Rumca kökene sahip olan Filiz ismi birçok farklı anlama gelmektedir. Kız çocukları için kullanılan bu isim güzel okunuşu ve anlamları ile beraber sevilen adlardan biridir.

Demir filizi ne demek?

Demir filizine kısaca, demirin işlenmeden önceki cevher halidir denebilir. Doğa içinde, demir olan pek çok “filiz” (cevher) bulunur. Ancak demir, içerisindeki demir miktarı ve elde etme kolaylıkları bakımından daha çok, hematit, magnetit, limonit, siderit ve pirit adlı filizlerden elde edilir.

Figen ismi ne anlama gelir?

Kız çocukları adına son dönemlerde en popüler isimlerden biri olarak Figen öne çıkmaktadır. Türkçedeki anlamı, ‘Yıkıcı veya düşürücü ve atıcı’ biçiminde karşılık bulmaktadır. Aynı zamanda sözlük anlamına bakıldığı zaman yine, ‘yakalayan, kıran veya düşüren’ gibi benzer anlamlara sahip olduğu görülmektedir.

Filizlenmis ne demek?

1. (Bitki için) Filiz vermek, yeşermek. 2. (Patates için) Yumruların üzerinde filizler belirmek, tomruklanmak.

Inşaat filiz ne demek?

Filiz, inşaat yapılırken, dışarıda belirli ölçülerle bırakılan demirlerin uçlarına denir. Filizlerin bırakılma amacı inşaatın devamını sağlamak içindir.

Kok ne anlama gelir?

Kök, kara hayatına uymuş olan gelişmiş bitkilerde, genel olarak toprak içerisine doğru büyüyen ama nadiren toprak üstünde de bulunan bir organdır.

Zeynep demek ne demek?

TDK’da yer alan bilgiler eşliğinde, Zeynep ismi ne demek ve anlama gelir sorularının cevabı şu şekildedir; Beyaz damar, akan damar. Güzel, mücevher, değerli, çekici, değerli olan her şey. Babasının süsü.

Süzmek ne anlama gelir?

Sıvı bir maddenin katı bir yüzeyden yavaş yavaş akmasına süzülmek denir. Örneğin: ”Yağmur damlasının pencere camından süzülmesi.” Bu kelime mecazen, kilo vermek manasında da kullanılır.

Naif düşünce ne demek?

Kibar şekilde davranan bir kişiye ne kadar naif denir. Naif kelimesi; tecrübesi olmayan, toy, deneyimsiz anlamlarına gelmektedir. Nahif ise; hassas, ince, kibar manalarını taşır. Yani bir kişiye sıfat şeklinde kibar demek amaçlı nahif kelimesini kullanmak daha doğru olur.

Filiz Kürt ismi mi?

Rum kökenli bir isim olan Filiz, en beğenilen kız isimleri arasında yer alıyor.

Melek adı ne anlama gelir?

Melek isminin anlamı: 1.Tanrı ile insan arasında aracılık yaptığına ve nurdan olduğuna inanılan manevi varlık.2. Terbiyeli, uysal kimse.

Zehra ne anlama gelir?

Zehra, ziynet anlamına gelmektedir. Zehra isminin diğer anlamları ise şu şekilde; Süs, ziynet. Yüzü pek beyaz ve parlak olan kimse.

Ali ismi ne anlama gelir?

Ali ismi, yüksek, yüce, ulu anlamını taşır. Bununla beraber Hz. Ali: Peygamberimizin amcazadesi, Ebu Talip’in oğlu ve Peygamberimizin kızı Hz. Fatma (r. anha) eşi anlamındadır.

Siderit ne işe yarar?

Bu mineral, mutlak bir rhombohedral bölünme ile karakterizedir. Yararlı uygulamaları olmasına rağmen, aynı zamanda bir korozyon ürünü de olabilir. Bu, özellikle karbondioksit (CO2) korozyonu durumunda geçerlidir. Siderit ayrıca demir karbonat olarak da bilinir.

Demir nasıl kırılır?

Doğada bulunan demir cevherinin kırma işlemini gerçekleştiren kırıcılar çalışma prensiplerine ve dolayısıyla kırıcıların yapısına göre 3 çeşide ayrılırlar. Bunlar çeneli kırıcı, darbeli kırıcı ve konik kırıcıdır. Bu 3 kırıcı çeşidi de kendi içerisinde farklı özelliklerde üretilse de temelde 3 ana çeşide ayrılırlar.

Şeyma ismi ne anlama gelir?

Şeyma isminin ilk anlamı vücudunda leke, iz ve ben gibi şeyler bulunan demektir. Diğer anlamı ise çok değerli ve çok kıymetli olan şeklindedir.

Maybe you are interested in:

kuranın yorumlanmasına ne denir?

Related searches

  1. Çınar türkçe sözlük anlamı
  2. Filiz anlamı ve cümle
  3. Filiz ne Demek TDK
  4. Çınar sözlük anlamı ilkokul
  5. Çınar ağacı sözlük anlamı
  6. çınar’ın tahmini
  7. Çınar Ne Demek TDK
  8. Kök anlamı

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Back to top button