FAQ

Halk kelimesinin eş anlamı?

Halkanın eş anlamı nedir?

Türk Dil Kurumu üzerinden ele alındığı vakit halk kelimesinin eş anlamlı karşılığı ahali, kamu ya da topluluk sözcükleri olarak öne çıkar.

Kelimesinin eş anlamı nedir?

Arapça kökenli olan kelimenin Türk Dil Kurumu sözlüğüne göre eş anlamlısı söz, sözcük ve lügattir. Bazı durumlarda yan anlam olarak da “lafız” kullanılabiliyor. Genellikle günlük hayatta konuşmalarda ve yazılarda kelimenin eş anlamlısı olarak “sözcük” kullanılıyor.

Harf kelimesinin eş anlamı nedir?

TDK’ya Göre Harf Eş Anlamlısı Türk Dil Kurumu açısından bakıldığında harf kelimesinin eş anlamlısı ‘kod’ olarak karşımıza çıkıyor. Aynı zamanda ‘imce’ şeklinde de yer aldığını söylemek mümkün.

Hisse kelimesinin eş anlamı nedir?

Hisse ve pay aynı anlama sahip olan kelime türleridir. Hisse sözcüğüyle, pay sözcüğü aynı anlamı ifade ederek kullanılabilir. Hisse ve pay sözcüğü birbirlerinin eş anlamları olarak bilinir. Cümle içerisinde hisse veya pay sözcükleri birbirlerinin yerine tercih edilebilir.

Alt kelimesinin eş anlamı nedir?

Alt kelimesinin anlamı ile aynı olan bir başka sözcük ise ast kelimesidir. Alt kelimesinin eş anlamlısı olan bu kelime zıt anlamlısı ile de ikilime şeklinde kullanılmaktadır.

Ay kelimesinin eş anlamı nedir?

Ay sözcüğü yerine kamer sözcüğü de kullanılabilir. Aynı anlamları taşıyan ay ve kamer sözcükleri birbirlerinin yerine kullanılabilir. Ay kelimesinin sahip olduğu eş anlamlar arasında, kamer sözcüğü de bulunuyor. Kamer ve ay aynı anlamı ifaden eden kelimelerdir.

Öğretmen kelimesinin eş anlamlısı nedir?

Öğretmen kelimesinin, Türk Dil Kurumu (TDK) Bilim Ve Sanat Terimleri Sözlüğü’nde verilere göre eş anlamlısı (anlamdaşı) muallim ve muallimedir. Muallim kelimesi daha çok eski Türkçe’de kullanılıyor olsa da günümüzde de halen öğretmen kelimesi yerine kullanımı devam etmektedir.

Kuru kelimesinin eş anlamı nedir?

Kuru kelimesi ile eş anlamlı olan birkaç farklı sözcük bulunmaktadır. Bu sözcüklerden ilki çelimsiz kelimesidir. Bir diğer eş anlamlıları ise sıska ve tekdüze sözcükleridir. Ayrıca zayıf, arık ve kaknem kelimeleri de kuru kelimesi ile eş anlamlıdır.

Misafir kelimesinin eş anlamı nedir?

Konuk, mihman, davetli, konak gibi kelimeler misafirin eş anlamlısı olarak gösterilebilir. Bunların içinde en çok kullanılan konuk kelimesidir.

Değerli kelimesinin eş anlamı nedir?

Değerli kelimesinin eş anlamlısı olan kelime "kıymetli" kelimesidir.

Mühim kelimesinin eş anlamı nedir?

Mühimin eş anlamlısı ise önemli, ehemmiyetli, güncel, lüzumlu, azim ve lazım kelimelerinin kullanıldığını söylemek de mümkün olmaktadır.

Yüzyıl kelimesinin eş anlamı nedir?

Asır kelimesi dilimizde yüzyıl ile eş değer yani eş anlam olarak kullanılmaktadır. Yüzyıl kelimesinin bir diğer anlamı ise çağ kelimesidir. Bu kelimeler Türkçede sıklıkla birbirinin yerine kullanılmaktadır.

Yolculuk kelimesinin eş anlamı nedir?

Gezi ve sefer sözcükleri, kişilerin yolculuk kelimesi yerine kullanabilecekleri kelimelerden bazılarıdır. Seyahat ve yol sözcükleri de, yolculuk kelimesiyle aynı anlamı taşır.

Az kelimesinin eş anlamı nedir?

Az kelimesinin eş anlamlıları; azıcık, yetersiz, biraz, noksan, cüzi, kusurlu, kıt ve eksik olarak ifade edilebilir.

Yemin kelimesinin eş anlamı nedir?

Yemin kelimesinin, birçok kaynağa göre en sık kullanılan eş anlamı ‘ant’ kelimesidir.

Zeki kelimesinin eş anlamı nedir?

Akıl, feraset, ukul ve dimağ kelimeleri zeka kelimesinin eş anlamlılarıdır. Türk Dil Kurumu’na göre zeka kelimesinin anlamı; insanın düşünme, akıl yürütme, objektif gerçekleri algılama, yargılama ve sonuç çıkarma yeteneklerinin tamamı, anlak, dirayet, zeyreklik, ferasettir.

Ucuz kelimesinin eş anlamı nedir?

Ucuz ile eş anlamlı olan diğer kelimeler şu şekilde sıralanabilir: Kalitesiz, bozuk, ehven ve değersiz.

Ceza kelimesinin eş anlamı nedir?

Dilimize Arapçadan geçen ve bir suça karşılık ödenen bedel olarak tanımlanan ceza kelimesinin net bir eş anlamlı kelimesi yoktur. Eziyet kelimesi eş anlamlısı olarak verilse de çok doğru bir kullanım olmayabilir. Bu yüzden kişiler cümlede genel olarak ceza kelimesini tercih eder.

Alçak kelimesinin eş anlamı nedir?

Aşağı, hem alçak hem de hor demektir. Dereke kelimesinin sözlük anlamı aşağı derecedir.

Güzel kelimesinin eş anlamlısı nedir?

GÜZEL KELİMESİNİN EŞ ANLAMLISI Hoş (Farsçadan dilimize geçmiştir.) Latif (Arapçadan dilimize geçmiştir.) Cemil (Arapçadan dilimize geçmiştir.) İyi (Öz Türkçe bir kelimedir.)

Yorgun zıt anlamı nedir?

Yorgunun Zıt Anlamlısı Olan Sözcükler Bu kelimeler sırasıyla dinç ve zinde kelimeleridir.

Eş anlamı ne demek?

Ün kelimesi, nam, şan ve şöhret kelimeleriyle anlam bakımından aynıdır.

Yeşil kelimesinin eş anlamı nedir?

10. yüzyıldan beri kullanılmakta olan yeşil kelimesi, halk arasında daha çok yaprak rengi olarak bilinir. Bu kelime sebzeler için kullanıldığında ise olgunlaşmamış, ham anlamına gelir. Yeşil sözcüğüyle eş anlamlı olan kelimeler şunlardır: 1- Sebz 2- Fıstıki 3- Kimyoni 4- Ahdar 5- Tirşe.

Vakit kelimesinin eş anlamı nedir?

Türkçede vakit kelimesine karşılık olarak iki değişik sözcük eş anlamlı şekilde kullanılır. Yazılışları farklı ancak anlamları aynı olan eş anlamlı sözcükler dönem ve zaman kelimeleridir.

Süratli kelimesinin eş anlamı nedir?

Süratli kelimesinin eş anlamlısı olarak hızlı, seri ve çabucak kelimelerini kullanmak tercih edilir. Bu üç kelimede süratli ile aynı anlama gelir. Süratli için en çok hızlı kelimesi eş anlamlı olarak kullanılır.

Ilginç kelimesinin eş anlamı nedir?

1- Enteresan: Farsça kökenli bir kelime olan enteresan, ilginç ile eş anlamlıdır.

Müsait kelimesinin eş anlamı nedir?

Uygun kelimesi de müsait ve mutabık sözcükleriyle eş anlamlıdır.

Fıkra kelimesinin eş anlamı nedir?

Latife sözcüğü XIX. yüzyılın ikinci yarısından itibaren fıkra, nükte, nekre vb. kavramlarla eş anlamlı olarak kullanılmaya başlanmıştır.

Sohbet kelimesinin eş anlamı nedir?

Latince kökenli bir kelime olan diyalog sözcüğünün orijinali ”diologue” şeklinde yazılır. Diyalog kurmak, iletişime geçmek ve sohbet etmek manasına gelir.

Yakın kelimesinin eş anlamı nedir?

Yakının eş anlamlısı olan sözcükler andıran ve benzeyen sözcükleridir. Aynı, doğru ve dürüst sözcükleri de yakının eş anlamlı sözcükleridir. Bazı yerlerde dost, eş ve akraba sözcükleri de yakın sözcüğünün eş anlamlısı olabilmektedir.

Üye kelimesinin eş anlamı nedir?

Üye kelimesi de eş anlamlısı olan kelimeler arasındadır. Abone ve aza kelimeleri üye kelimesinin eş anlamlısı olan kelimelerdir.

Gözlük kelimesinin eş anlamı nedir?

Aynek ise güneş anlamına gelir. yüzyıla kadar kullanılan aynek kelimesi, daha sonra yerini gözlük sözcüğüne bırakmıştır.

Beyaz zıt anlamı nedir?

1. isim Ak, kara, siyah karşıtı.

Maybe you are interested in:

evdeki rollerimiz 5. sınıf?

Related searches

  1. Tören kelimesinin eş anlamlısı
  2. İhtiyaç kelimesinin eş anlamlısı
  3. Rüzgar eş anlamlısı
  4. Kaygı kelimesinin eş anlamlısı
  5. Hasret kelimesinin eş anlamlısı
  6. Çeşit eş anlamlısı
  7. Önce eş anlamlısı
  8. Bina eş anlamlısı

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Back to top button