FAQ

Idari izin nedir?

Idari izinli olan maaş kesilir mi?

İdari izinler, bir diğer deyişle idari tatiller, yalnızca devlet memurlarının faydalanabildiği fakat özel sektör çalışanlarını etkilemeyen izin türüdür. Kamu çalışanlarında iznin kullanılması halinde, çalışanın maaşından kesilmesi ya da yıllık izinden düşülmesi de mümkün değildir.

Idari izin ücret ödenir mi?

Özel sektörde idari izin olmadığından maaş kesintisi de olmaz. Kamu çalışanlarında ise durum farklı. İdari izin kapsamında işe gitmeyecek olan kişilerin maaşlarında herhangi bir değişiklik olmayacak. Bu kişiler, maaşlarını tam olarak almaya devam edecek.

Idari izin ücretli mi ücretsiz mi?

“İdari izinlerde çalışılan süreler yıllık izinden düşmez. Yıllık izin kullanırken yıllık izin içerisinde idari izin verilen gün olması halinde o günler yıllık izinden düşülmez.” İDARİ İZİN MAAŞTAN KESİLİR Mİ? Avukat Sincar, İdari izinde olan çalışanların ücretlerinde herhangi bir kesinti olmayacağını dile getirdi.

Özel sektörde idari izin kaç gün?

ÖZEL SEKTÖRDE İDARİ İZİN VAR MI? İdari izin sadece, devlet memurlarının faydalandığı bir izin türüdür. Özel sektör çalışanları için "idari izin" gibi bir seçenek bulunmamaktadır.

Idari izin Kimler için?

İdari izin 657 sayılı kanun kapsamında yer alan devlet memurlarını kapsayan bir izin türüdür ve idari izin bir bakıma kişinin çalıştığı kamu kurumu tarafından verilen izin anlamını taşımaktadır. İdari tatilde memurlar, devlet sanatçıları, belediye görevlileri, devlet sahne sanatçıları idari izinli sayılmaktadır.

Hangi hallerde idari izin verilir?

İşçilerin, yasada ya da iş sözleşmelerinde yer almayan gerekçelerle aldıkları ücretli izinler idari izinlerdir. İdari izinler sadece kamu kurumlarında geçerli olsa da, işverenin işçiye gönüllü olarak verdiği ücretli izinlerde idari izin olarak tanımlanır.

Idari izin kaç gün olabilir?

İdare Hukukunda Mazeret İzni Süreleri Memurlara bu izin 10 güne kadar verilebileceği gibi memurun talebi ve işverenin onayı doğrultusunda bir 10 gün daha izin verilebilmektedir; ancak bu ikinci 10 günlük izin süresi işçinin yıllık izninden düşürülmektedir.

Idari izinde çalışılır mi?

İdari izin, Bakanlar Kurulu kararıyla çalışma gününün tatil edilmesidir. İdari izin verildiğinde devlet memurları haricinde özel sektör çalışanları bu izinden faydalanamamaktadır. Bu tatil, kanuni tatil olmayıp adından da anlaşılacağı gibi tamamen idari bir tatildir.

Idari izin yıllık izinden düşüyor mu?

İdari izinlerde çalışılan süreler yıllık izinden düşmez. İdari izinde olan çalışanların ücretlerinde herhangi bir kesinti olmaz. Yıllık izin kullanırken yıllık izin içerisinde idari izin verilen gün olması halinde o günler yıllık izinden düşülmez.

1 saatlik izin maaştan kesilir mi?

1: Ücretten Kesmek:İşçinin ay içinde aldığı ve işveren tarafından verilen izin saatleri toplanarak kaç saate denk geliyorsa o kadar tutarda ücreti kesilebilir. Bunun için iş sözleşmesinde veya işyeri uygulamalarında bu husus işçi tarafından bilinmelidir/işçiye tebliğ edilmelidir. Bu izin o halde ücretsiz olacaktır.

Idari izinde fazla mesai ödenir mi?

idari-izinde-fazla-mesai-ödenir-mi

İdari izin süresince görevli olanlara herhangi bir fazla ödemede bulunulmayacak ancak kullanmadıkları idari izinleri, idarenin uygun gördüğü zamanlarda kullandırılabilecektir.

Idari izin kaç saat?

Bu görüşe göre haftanın bir günü idari izin kapsamına alınmışsa haftalık mesai süresinin bir günlük mesai süresinin çıkarılması ile yani 40-8= 32 saat olarak haftalık çalışma süresinin belirlenmesi ve nöbet ücreti hesaplanmasında haftalık çalışma süresinin 32 saat olarak alınması gerektiği ifade edilmiştir.

Idari izinli iken il dışına çıkabilir mi?

Genelgede yer alan düzenlemeye göre idari izin kapsamındaki kamu görevlileri ancak amirlerinin izni ile görev mahallinden ayrılabilecek olup, bu kapsamda izin verilmesi halinde yurtdışına da gidebilecektir.

Mazeret izni kaç gün?

mazeret-izni-kaç-gün

Bunların haricinde bir yıl içinde kullanılabilecek mazeret izinleri ise 10 gün ile sınırlı. Zaruret halinde 10 gün daha mazeret izni verilebiliyor ancak ilk 10 günden sonraki süre yıllık izinden düşülüyor.

Hafta sonu idari izinden sayılır mı?

Cumartesi gününün hafta tatili olarak belirlenmesi idari izin kapsamında değerlendirilmektedir.

Idari izinde sigorta primi yatar mı?

Aynı şekilde İşveren’in idari izin kullandırması da inisiyatifine bağlı olup, kullandırılan idari izin, yıllık izinden mahsup edilemeyeceği gibi ücret ve SGK prim ödemesi de yapılması gerekir.

Izin türleri nelerdir?

İş Kanunun öngördüğü üç temel izin türü olan yıllık ücretli izin, ücretsiz izin ve mazeret izni dışında kanun metni içinde ayrıca belirlenmiş özel izin türleri de vardır.

Yöneticiler idari izinli mi?

İdari izinler sadece kamu çalışanlarını kapsar. Genelge ya da idarenin kararı ile verilir.

Idari izin süreler durur mu?

Devlet memurlarının Bakanlar Kurulu Kararı ile idari izinli sayıldığı günler hakkında 93. madde hükmü uygulanmaz, bir başka ifade ile bu tür günler süreleri etkilemez ve uzatmaz.

Idari mazeret izni nedir?

Mazeret izni, işverene bağlı olarak çalışan bir işçinin işle ilgisi olmayan, kişisel hayatı ile ilgili herhangi bir konu sebebiyle sahip olduğu bir izin türüdür. Mazeret izni, İş Hukuku çerçevesinde sağlanan bir haktır ve yıllık izinden farklıdır.

Iş yerinden nasıl izin alabilirim?

İş Kanunu Madde 22 uyarınca; “İşveren, ücretsiz izin teklifini hukuki sonuçlarını anlatarak işçiye yazılı olarak sunmalı ve işçinin de bu ücretsiz izin teklifini 6 işgünü içerisinde yazılı olarak kabul etmesi gerekir. İşçi, bu ücretsiz izin teklifini kabul etmek zorunda değildir.

Idari izinde yol ve yemek parası kesilir mi?

İş Kanunu mevzuatında yemek parasının nakdi olarak ödeneceği düşünüldüğünde, “Çalışanın fiili çalışma günleri baz alınarak ödeme yapılmalıdır” hükmü yer alır. Bu durumda iş sözleşmelerinde ya da İdari Şartnamede aksi belirtilmediği sürece işveren tarafından izin sürecinde çalışana yemek parası ödemesi yapılmayabilir.

Maybe you are interested in:

gayzer nedir?

Related searches

  1. idari izin nedir özel sektör
  2. idari izin yıllık izinden düşer mi
  3. idari tatilde bankalar açık mı
  4. idari izin özel sektörü kapsar mı
  5. mazeret izni

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu