Ihlara vadisi nasıl yazılır

Tuna nehri nasıl yazılır?

Yer adlarında ilk isimden sonra gelen ve deniz, nehir, göl, dağ, boğaz vb. tür bildiren ikinci isimler büyük harfle başlar: Ağrı Dağı, Aral Gölü, Asya Yakası, Çanakkale Boğazı, Dicle Irmağı, Ege Denizi, Erciyes Dağı, Fırat Nehri, Süveyş Kanalı, Tuna Nehri, Van Gölü, Zigana Geçidi vb.

Konya ovasında nasıl yazılır?

Konya ilinin adı özel ad olduğu gibi Konya Ovası da bir coğrafi ad olarak özel addır. İlk harflerinin büyük harfle yazılması ve kesme işaretiyle ayrılması gerekir: Konya Ovası’nı, Konya Ovası’na, Konya Ovası’nda, Konya Ovası’ndan gibi…

Ihlara Vadisi bir plato mu?

Aksaray’a 40 km uzaklıktadır. Ihlara Vadisi, Hasandağı volkanından püskürtülen lavların akarsu aşındırması sonucunda oluşan kanyon vadidir.

Meriç nehri nasıl yazılır TDK?

Yer adlarında ilk isimden sonra gelen deniz, nehir, göl, dağ, boğaz vb. tür bildiren ikinci isimler küçük harfle başlar: Marmara denizi, Aral gölü, Balkaş gölü, Sakarya ırmağı, Meriç nehri, Tuna nehri, Alp dağları, Altay dağları, Erciyes dağı.

Konya Ovası o büyük mü?

Konya Ovası, Çukurova’da yer alan delta ovasından sonra Türkiye’nin en büyük ikinci ovasıdır.

Şelale isimleri nasıl yazılır?

Yer adlarında ilk isimden sonra gelen deniz, nehir, göl, dağ, boğaz vb. tür bildiren ikinci isimler büyük harfle başlar: Ağrı Dağı, Aral Gölü, Dicle Irmağı vb.

Konya Ovası nasıl yazılır büyük harfle mi yazılır?

Asya, Afrika, Avrupa, Ağrı Dağı, Konya Ovası, Karadeniz, Tuz Gölü, Kızılırmak, Zigana Geçidi, Belgrat Ormanı… – Yer, yön, yöre, bölge bildiren sözcükler birlikte kullanıldıkları özel addan ayrı yazılır ve büyük harfle başlar: Doğu Karadeniz, İç Anadolu, Güneydoğu Anadolu, Batı Trakya, Güney Afrika…

Elması nasıl yazılır?

Bu kelime genellikle Alma şeklinde yanlış yazılıyor. Doğru kullanımı Elma şeklinde olmalıdır.

Ihlara Vadisi içinde ne var?

Ihlara Vadisi Gezilecek Yerler

 1. Ihlara Vadisi – Ağaçaltı Kilisesi. …
 2. Ihlara Vadisi – Sümbüllü Kilise. …
 3. Ihlara Vadisi – Yılanlı Kilise. …
 4. Ihlara Vadisi – Kokar Kilisesi. …
 5. Ihlara Vadisi – Pürenliseki Kilisesi. …
 6. Ihlara Vadisi – Eğritaş Kilisesi. …
 7. Ihlara Vadisi – Direkli Kilise. …
 8. Ihlara Vadisi – Saint Georgeus (Kırkdamaltı) Kilisesi.

Ihlara Vadisi’nde kimler yaşamış?

O dönemde Roma İmparatorluğu’nun baskılarından kaçıp, Selçuklu Devleti himayesindeki Kapadokya bölgesine yerleşen Hristiyanların varlıklarını burada sürdürdüğü belirtiliyor. Hristiyanlar, inşa ettikleri Kırkdamaltı Kilisesi’ndeki kitabelerde, dönemin Selçuklu Sultanı 2’nci Mesud’a da övgülerle yer veriyor.

Ihlara Vadisi’nin kayaç türü nedir?

Doğuda Erciyes (3916m), güneyde Hasan Dağı (3253m) gibi volkanik dağlarla sınırlı Kapadokya Bölgesi’ nde yer alan Ihlara Özel Çevre Koruma Bölgesi tamamen volkanik kayaçlarla örtülü bir alanda yer almaktadır. Volkanik faaliyetler en son jeolojik dönemde (Kuaterner) meydana gelmiştir.

Suspus nasıl yazılır?

Doğru kullanımı Suspus şeklinde olmalıdır.

Divan edebiyatı nasıl yazılır TDK?

“divan edebiyatı mı?” yoksa “Divan Edebiyatı mı?” Nasıl yazılır? işte sorunun cevabı aşağıdadır. Bu kelime genellikle Divan Edebiyatı şeklinde yanlış yazılıyor. Doğru kullanımı divan edebiyatı şeklinde olmalıdır.

Babacım nasıl yazılır?

gibi ifadeler günlük konuşma dilinde "-cim" diye telaffuz edilse da aslında "-ciğim"/"-cığım" şeklindedir ve TDK kurallarına göre öyle yazmak gerekir. Zira bu ifadeler -cik ekinin iyelik eki almış halinden başka bir şey değildir.

Orta Toros nasıl yazılır?

Orta Toroslar ya da Orta Toros Dağları, Toros Dağları silsilesi içinde yer alan Niğde Mersin-Antalya sınırından Kahramanmaraş’taki Binboğa Dağları’na kadar devam eden sıra dağlara verilen addır.

Akdeniz dağları nasıl yazılır?

*Toros dağları Akdeniz’dedir. Yukarıdaki cümlede ‘dağ’ sözcüğü özel isme (Toros) dahil olmadığı için küçük yazılır. Özel ismin önündeki dağ sözcüğünü çıkarttığımızda Torosların tek başına yer adını karşıladığını görürüz.Öyleyse ‘dağ’ sözcüğü özel isme dahil değildir ve küçük harfle başlatılmalıdır.

Anımızda nasıl yazılır?

Kelimelerin doğru yazılışını öğrenmek için TDK sözlüğüne bakmak gerekiyor. Bu sözlüğe göre hayatımızın içinde çok sık kullandığımız bu kelimenin doğru yazılışı ise “anı” şeklinde gösteriliyor.

Konyada hangi ovalar var?

Konya Ovaları Haritası

 1. Acıovası
 2. Akşehir Ovası
 3. Çardak Düzü
 4. Dalın Ovacığı
 5. Hotamış Ovası
 6. İsmilovası
 7. Karacaovası
 8. Karapınar Ovası

Konya Ovası karstik mi?

İç Anadolu Bölgesi: Konya ovası, Kayseri ovası, Develi ovası, Aksaray ovası, Eskişehir ovası, Çubuk ovası İç Anadolu bölgesinde yer alan tektonik ovalardır.

Maybe you are interested in:

ortaçağ nasıl yazılır

Related searches

 1. Birçok nasıl YAZILIR
 2. Birkaç nasıl yazılır
 3. Ankara Ovası nasıl yazılır
 4. Doğu Akdeniz nasıl yazılır
 5. Marmara denizi nasıl yazılır
 6. Amik Ovası nasıl yazılır
 7. Mağara büyük harfle mı yazılır
 8. Atatürk Barajı nasıl yazılır

Leave a Comment