Inşaat projesi nasıl ögrenilir

Bina projesi nasıl bulunur?

Mimari proje belediyede tasdik edilir. Aslı belediyede tasdikli bir örneğide Tapu Müdürlüğünde saklanır. Belediye sınırları dışında bu projeler Çevre ve Şehircilik müdürlüğünde bulunmaktadır.

Mimari proje kapağında hangi bilgiler bulunur?

Mimari Proje Kapağı Diğer projelerde olduğu gibi, bu paftanın başında da arsa, proje, proje müellifi, müteahhit ve arsa sahibi gibi bilgilerin bulunduğu bir kapak bulunur.

Statik projeye nasıl bakılır?

Tüm projeler, projeyi inceleyecek kişinin paftanın güneyinden ve doğusundan bakacağı şekilde çizilir, yani projelerdeki yazılar, ölçüler ve bakışlar buna göre ayarlanır. Statik projeye ve mimari projeye(ve diğer tüm projelere), projenin güneyinden ve doğusundan bakılır.

Mimari projede neler yer alır?

Yapının kesit, plan, bağlantı detayları; malzemesi, yerleşim planları, içyapısı hakkında mimari ve teknik olarak bilgi veren binanın dış cephesi ve yapının diğer binalarla uyumu hakkında estetik kaygı güden projelere Mimari Proje denir.

Evin planını nereden bulabilirim?

Mimari projeler kanunen yetkilendirilmiş proje firmalarından alınabilmektedir. Mimari proje ile birlikte istenen vaziyet planı nereden alınır sorusuna verilecek cevap da tapu kadastro müdürlükleridir…

1 normal kat planı nedir?

Kat planı nedir sorusunun detayları şu şekilde; Yapının mimari projesinde yer alan her katının tüm detaylarının bulunduğu plana kat planı denir. Kat planında taşınmazın her katının kullanım alanları, amaçları, konumunu, niteliği ayrıca her katta bulunan bağımsız bölümlerin kat mülkiyetine esas numaraları yer alır.

Mimari proje çizmeye nasıl başlanır?

5 ADIMDA MİMARİ PROJE SÜRECİ

 1. MÜLAKAT VE İLK GÖRÜŞMELER. Çoğu zaman birkaç mimarla görüşülür, müşteri ve mimar birbirleriyle uyum içinde olup olmadığını anlamaya çalışırlar. …
 2. BİLGİ TOPLAMA + DÖKÜMANTASYON. …
 3. ŞEMATİK TASARIM VE FİZİBİLİTE. …
 4. TASARIM GELİŞTİRME. …
 5. UYGULAMA ÇİZİMLERİ + RESMİ İZİNLER.

Mimari proje aşamaları nelerdir?

MİMARİ PROJE AŞAMALARI

 1. İhtiyaç Programı-Veri Toplama. Mimari projenin ilk aşaması yapılacak yapının türüne göre ihtiyaç programının belirlenmesi, standartlara ve yönetmeliklere uygun verinin toplanmasıdır. …
 2. Konsept Tasarım. Mimari projenin ikinci aşamasıdır. …
 3. Kesin Proje. …
 4. Uygulama Projesi. …
 5. Maliyet Hesapları …
 6. İnşaat Yönetimi.

Mimari projede olması gereken paftalar nelerdir?

Projenin büyüklüğüne ve elde edilen bilgi paftalarının ölçeğine göre 1/100 ve 1/500 ölçekleri kullanılabilir. Fikir projeleri: Bir binanın fikir projeleri genellikle 1/200 ölçeğinde çizilir. Ancak, MIMAR isterse 1/100 ya da 1/50 ölçeklerini ya da diğer uygun gördüğü ölçeği kullanabilir.

Statik proje nasıl incelenir?

Statik proje çizimlerinden önce paftaya 1/200 vaziyet planı ve kesitleri eklenecektir. Statik proje çizimlerinde; kolon, perde, kiriş ve nervür detayları verilirken mümkün olduğu kadar sıralı bir şekilde dizilmelidir. Her farklı merdiven için 1/20 veya 1/25 ölçekli kesit ve donatı detayı eklenecektir.

Statik proje okuma nedir?

Mimari okuma ile statik projenin okunması açısından önemli farklar bulunmaktadır. Mimari projede ayakta duran bir kişinin göz hizasından kat kesilip yere doğru bakılırken statik projede bu durum tam tersi şekilde yukarı yani tavana doğru bakılır. Statik Proje Okumanın kendine ait özellikleri vardır.

Statik proje neye göre çizilir?

Statik Proje; Mimari projeye uygun olarak, inşaat mühendisleri tarafından hazırlanan, ölçekleri yapının büyüklüğüne ve özelliğine göre belirlenen, betonarme, yığma, çelik ve benzeri yapıların türlerine göre taşıyıcı sistemlerini gösteren, bodrum kat dâhil tüm kat planları, çatı planları, bunların kesitleri, detayları …

Uygulama projesinde neler olur?

Uygulama projesi yapılacak uygulamaların, en ince ayrıntısına kadar görebilmek için çizilir. Tatbikat projesi olarak da ifade edilir. Yapının inşasında kullanılacak bütün ölçüler, elemanlar, malzemeler, nitelikleri eksiksiz bir şekilde ve kolay anlaşılabilecek şekilde çizilerek ya da yazılarak hazırlanır.

Proje yapım aşamaları nelerdir?

Bu aşamalar genel olarak:

 1. Başlatma,
 2. Planlama,
 3. Yürütme,
 4. İzleme ve Kontrol,
 5. Kapatma.

Proje takımı ne demek?

Hayal ettiğiniz Yapının İnşaatı için mevzuat ve yönetmeliklere uygun olarak 1 Mimar ve 5 Mühendisin entegre bir takım çalışması sonucu ortaya çıkardıkları projelerin ilgili idareler ve kurumlar tarafından onayı alınarak Yapı Ruhsatının alınması işlemi.

Mimari plan nereden alınır?

Mimari projeler sizin belirleyeceğiniz ve kanunen yetkilendirilmiş proje firmalarından alınabilmektedir. Mimari proje ile birlikte sizden istenecek vaziyet planı ise Tapu Kadastro Müdürlüklerinden alınabilmektedir.

Ruhsat Projesi ne demek?

Bir yapının oluşturulmasında uygulama aşamasına geçmeden önce tüm bu projeler hazırlanıp belediyelerce onaylanması şartı kanunen zaruridir. Mimari projesi , Elektrik projesi , Mekanik Tesisat projesi ve Statik projeler bir yapının oluşması için olmazsa olmaz olan projelerdir.

Vaziyet Planını kim onaylar?

Kat Mülkiyeti Kanunu’na göre, bir arsa üzerinde yapılması planlanan blok ya da ayrı ayrı yapıların arsa üzerindeki yerleşiminin, özel yolların ve diğer ortak kullanıma ait tesislerin vaziyet planı ile gösterilmesi ve bu vaziyet planının ilgili belediye tarafından onaylanması gerekmektedir.

Kat planı nasıl hazırlanır?

CAD kat planı ekleme

 1. Dosya sekmesine tıklayın.
 2. Yeni ‘yetıklayın, Haritalar Planlarıve Kat Planları’nın altında,Kullanılabilir Şablonlar’ın altında kullanmak istediğiniz şablona tıklayın.
 3. Oluştur’a tıklayın.
 4. Ekle sekmesinin Çizimler grubunda CAD Çizimi’netıklayın.

Normal kat planı nasıl çizilir?

Normal kat planları çizilirken her paftaya ayrı bir proje fişi, künyesi ve o kat ile ilgili (varsa) özel proje notları eklenmelidir. Bu projeyi zengin gösterirken uygulama esnasında atlanabilecek olası detayların daha dikkatli şekilde incelenmesine olanak tanır. Taramalar son derece önemlidir.

Kat planında neler var?

Mimari projede, yapının her bir katının kullanımını, niteliğini, konumunu, ortak yerlerini, alanlarını ve üzerinde bulunan bağımsız bölümlerin kat mülkiyetine esas numaralarını gösteren plana deniyor.

Proje onayı alımı için gerekli prosedür nasıl işlemektedir?

Proje onayı ve ruhsat alma işlemleri için öncelikle LİHKAB (Lisanslı Harita Kadastro Mühendislik Bürosu) onaylı aplikasyon krokisi alınır. Aplikasyon krokisi içinde arsanın köşe noktaları ve koordinatları ile arsanın ölçüleri yer almaktadır.

Proje çizimi için ne gerekli?

Bir yapının hayata geçirilmesindeki ilk adım, mimari taslak projesi ile ilgili ön çalışmaların yapılıp mimarlar tarafından mimari projenin genel hatlarının belirlenmesidir. … Bir mimari projenin çizilebilmesi için gereken temel evraklar ;

 1. İmar Durum Belgesi-(İmar Çapı),
 2. Ölçü Krokisi,
 3. Arsa Aplikasyonu,
 4. Tapu Kaydı

İnşaat projesi hangi süreç ile başlar?

A.1- İnşaat uygulaması öncesi proje tasarım süreci Bir inşaat uygulaması proje ile başlar. İnşaat uygulaması başlamadan önceki bu proje süreci ne kadar yoğun, verimli ve koordineli bir çalışma temposu ile geçerse, uygulama o kadar kısa sürede başlar ve inşaat yatırımı da, kazanılan o kadar kısa süre önce biter.

1 20 ölçeği mimari projelerde hangi çizimler için kullanılır?

Bazı özel konularda, küçük, karmaşık, ayrıntılı çiziminde fayda görülen konularda, 1/20 ölçeği uygulama proje ölçeği olarak kullanılabilir, fakat esas olarak bir detay ölçeğidir.

Mimari proje hazırlanırken dikkat edilmesi gerekenler nelerdir?

MİMARİ PROJE TASARIMI YAPARKEN NELERE DİKKAT ETMELİYİZ?

 1. Mimar, projeyle ilgili istek ve imkanları göz önünde bulundurarak bir program yapar.
 2. Yerinde inceleme yaparak arsanın çap’a uygunluğunu kontrol eder.
 3. Arsanın yol şebekesi, kanalizasyon, elektrik ve bunlarla ilgili bağlantıları kontrol eder.

Mimari Ön proje nedir?

Avan proje aslında ön projedir. Tasarımın mimarı alanında kullanılan bu terim, zihin uçuşmasından sonraki evredir diyebiliriz. Ön hazırlık olarak adlandırabileceğimiz proje aslında bir nevi ilk proje olarak da isimlendirilebilir. Statik anlamda desteklenen bir proje olmadığını söyleyebiliriz.

Proje ölçek nasıl hesaplanır?

Ölçek hesaplama yapılırken en basit şekilde harita uzunluğu gerçek uzunluğu bölünür. Böylece ortaya çıkan ölçek harita ölçeği şeklinde ifade edilmektedir. Mesela 100 metre olan bir bölge için, 2 metrelik bir harita üzerinde gösterimi yapılacak ise, 2 sayısı 100 sayısına bölünür ve buradan işlem çıkarılır.

Projelerde mimari planlar kaç mm?

Projelerde mimari planlar 0.2 mm, kuvvetli akım kolon hatları 0,6 mm, linyeler 0,4 – 0,5 mm, zayıf akım hatları 0,2 – 0,3 mm kalınlıkta çizgi ile çizilecek, bilgisayarda Autocad vb. benzeri program ile çizim yapılmamış ise bütün yazılarda şablon kullanılacaktır.

Mimari konsept nasıl belirlenir?

Mimaride konsept oluşturulması için öncelikle bir ana tema belirlenmesi ve buna göre plan yapılması gerekir. Bu sayede mimarinin yapısına ve ruhuna uygun bir şekilde farklı konseptler tasarlanabilir. Sanatın mimariye yansıması sanat ile ilgili pek çok kaynakta yer alır.

Statik inceleme nedir?

Bina statik analizi genellikle binaların mevcut statiğinde yer alabilen tüm mühendislik hata ve kusurlarını içeren analizdir.

Kolon ölçeği kaç olmalı?

3.1 Kolon aplikasyon planı ölçeği 1/50+1/20 ve kolon boyuna detayı ölçeği 1/20 olmalıdır.

Statik tasarım hataları nelerdir?

Mimari ve statik proje yanlışları

 1. Yapıalrın depreme karşı düzenli tasarlanmaması (özellikle yeterince perde duvar kullanılmaması, dilatasyonların doğru detaylandırılmaması ve blokların deprem esnasında birbirine çarpması)
 2. Rijitlik (sabitlik) merkezi ile kütle merkezinin çakışmaması,
 3. Kısa-kolon ve yumuşak kat olması,

Statik proje bölümleri nelerdir?

Statik Proje Bölümleri Nelerdir?

 1. Proje Kapağı,
 2. Temel Aplikasyon Planı,
 3. Temel Kiriş-Tekil Temel vs. Açılımları,
 4. Kolon Aplikasyon Planları,
 5. Kolon Boykesitleri,
 6. Kalıp Planları,
 7. Gerekli Tüm Detaylar,
 8. Çatı Konstrüksiyonu,

Kat kalıp planı nedir?

Kalıp planı, beton yahut betonarme elemanların imalatı için gerekli olan kalıpların hazırlanmasında kullanılır. Bu nedenle, imal edilecek elemanın boyutlarına dair yeterli bilginin bu planlarda bulunması ve okunabilmesi şarttır.

Betonarme projesi ne demek?

Betonarme projeler, beton ve çelikten yapılan güçlü ve dayanıklı yapılara deniyor. Beton gevrek bir malzeme olup, bu gevrekliği karşılamak için çelik sünek bir malzeme olup ekstra basınç ve çekme mukavemeti bakımından hemen hemen aynı özelliğe sahipler.

Statik hesabı kim yapar?

Güvenli bir çalışma alanı oluşturmak adına devam eden inşaatlarda kullanılan iskelenin statik hesaplamalarını ilgili inşaat mühendisleri tarafından yapılmalıdır.

Maybe you are interested in:

en kolay tecvit nasıl ögrenilir

Related searches

 1. Kalıp projesi
 2. Proje OKUMA programı
 3. Statik proje örnekleri
 4. Mimari proje OKUMA
 5. Çelik proje Okuma teknikleri
 6. PROJE OKUMA KURSU
 7. Elektrik proje Okuma
 8. Proje Okuma Eğitimi

Leave a Comment