Istifa dilekçesi nasıl yazılır

Özel sektör istifa dilekçesi nasıl yazılır?

Şirketinizde xx/xx/xxxx tarihi itibariyle başlamış bulunduğum görevimden xx/xx/xxxx tarihi itibariyle istifa etmek istiyorum. Bugüne kadar çalışma sürecim içerisinde her türlü desteği aldığım için teşekkürlerimi sunarım. İstifamın kabulünü ve gerekli işlemlerin yapılmasını arz ederim.

İstifa dilekçesi nasil yazilir ornek?

adresindeki iş yerinde çalışmaktayım. Kişisel sebeplerden dolayı kendi isteğimle ….. /…./ …. tarihinden itibaren işten ayrılmak istiyorum. İş yerinden ayrılışımda tarafıma ödenmesi gereken tüm sosyal hak ve güvencelerimin ödenerek ayrılışımın yapılması hususunda; Gereğini arz ederim.

İstifa dilekçesi nasıl yazılır 2021?

Pozisyonunda çalışmaktayım. Kişisel sebepler nedeniyle kendi isteğimle ….. /…./ …. tarihinden itibaren işimden ayrılmak istiyorum. İşten ayrılışım nedeniyle tarafıma ödenmesi gereken sosyal hak ve güvencelerimin ödenerek işten ayrılışımın gerçekleştirilmesini talep ediyorum. Gereğinin yapılmasını arz ederim.

İşten ayrılma dilekçesi ne zaman verilir?

Ayrılacağınız işyerinde 6 aydan az süredir çalışıyorsanız en az 2 hafta önce, 6 ay ile 1,5 yıl arası çalışıyorsanız 4 hafta önce, 1,5 yıl ile 3 yıl arasında çalışıyorsanız 6 hafta önce, 3 yıldan fazla çalışıyorsanız 8 hafta önce istifa mektubunu vermeniz ve bu süreleri çalışarak geçirmeniz gerekiyor.

Ihbarlı istifa dilekçesi nasıl yazılır?

Tarihi itibarıyla ayrılıyorum. (ihbar süresi belirtilmelidir.) İş yerinden ayrılışımda tarafıma ödenmesi gereken kıdem tazminatı, tüm sosyal hak ve güvencelerim ile diğer tüm işçi alacaklarımın ödenerek ayrılışımın yapılması hususunda; İstifamın kabulünü ve gereğinin yapılmasını arz ederim.

Özel sektörde nasıl istifa edilir?

İstifa için dilekçe yazılacağı zaman İK birimine hitaben yazılmalıdır. Dilekçede işe başlanılan tarih ve çalışma süresi belirtildikten sonra kişinin kendi isteği ile o günün tarihini belirterek istifa etmek istediği belirtilmelidir.

İstifa dilekçesinde ne yazar?

İster kariyerinizde yükselmek için farklı bir işe geçiyor olun ister emekliliğinizi planlıyor olun, işi bırakmak için profesyonel bir istifa dilekçesi yazmanız gerekir. … Bir İstifa Dilekçesine Eklenmesi Gerekenler Nelerdir?

 1. Adınız.
 2. Adresiniz.
 3. İletişim bilgileri.
 4. Selamlama (Uygun kişiye hitaben)
 5. İstifa Tarihi.
 6. İmza.

İstifa yazısı nasıl yazılır?

İşe başladığınız tarih, işe geleceğiniz son gün, neden ayrıldığınıza dair kısa bir açıklama, ve en sonunda kibar kısa bir teşekkür notuna yazınızda yer vermelisiniz. İstifa dilekçesi veya mektubunu, eğer var ise; İnsan Kaynakları Müdürlüğüne hitaben, yok ise; Genel Müdürlük’e ya da yetkili departmana yazabilirsiniz.

İstifa maili nasıl yazılır?

İstifa Mail’i Nasıl Yazılır?

 1. Net Bir İstifa E-posta’sı Konu Satırı Oluşturun. …
 2. Kim Olduğunuzu Yeniden Belirtin ve İletişim Bilgilerinizi Ekleyin. …
 3. 3. Selamlama İle Başlayın. …
 4. Kesinlik Belirtin. …
 5. İstifa Mail’inizi Göndereceğiniz Kişiye Bir Neden Verin [Opsiyonel] …
 6. Güzel Bir Şeyler Söyleyin. …
 7. Yardım Etme İsteğinizi Belirtin.

Yönetici istifa dilekçesi nasıl yazılır?

nedenlerinden dolayı …/… /…. Tarihindeki Kat Malikleri Kurulun da devir aldığım yöneticilik görevimden istifa ediyorum. Görev yaptığım dönem içindeki gelir ve gider rakamları ile yöneticiliğe ait diğer evraklar ile , Yöneticilik Defteri ve İşletme Defteri Sayın Kurulunuza sunulmaktadır / sunulacaktır.

İstifa dilekçesi hangi renk kalemle yazılır?

Dilekçelerin ilgili kurumlara ulaştığında dikkate alınması için siyah ve kırmızı renkli kalemlere yazılmamasına dikkat ederek mavi renk tükenmez kalemle yazılması gerekir.

Iş yerine dilekçe nasıl yazılır?

Dilekçe boyunca ciddi ve saygılı bir dil, üslup kullanmalısınız. İletilen dilek veya şikayet hukuka uygun olmalı, somut olaya ilişkin deliller gösterilmeli, gerekçeler ortaya konulmalıdır. Dilekçenizde üst makamın bilgilendirilmesi amaçlanmışsa; metin (durumu bilgilerinize arz ederim) şeklinde bitirilmelidir.

İşçi hemen istifa edebilir mi?

Madde) İşçinin işyerinde yaptığı iş, sağlığı için tehlikeli bir durum doğuruyorsa işçi iş sözleşmesinin süresinin dolmasını vb. beklemeden haklı nedenle istifa edebilir. Bununla beraber kıdem tazminatının şartları sağlanmışsa kıdem tazminatına da hak kazanır.

İstifa ettikten sonra kaç gün çalışmak zorundayım?

Hizmet süresi 6 aydan az süren işçiler için ihbar süresi, 2 hafta (14 gün) olarak belirlenmiştir. Hizmet süresi 6 aydan 1,5 yıla kadar olan bir işçi ihbar süresi, 4 Hafta (28 gün) olarak belirlenmiştir. Hizmet süresi 1,5 yıldan 3 yıla kadar olan işçiler için ihbar süresi ise, 6 Hafta (42 gün) olarak belirlenmiştir.

İşten çıkış dilekçesi kaç gün içinde bildirilir?

5510 sayılı Kanunun 9 uncu maddesi uyarınca, istisnai durumlar hariç Sigortalı İşten Ayrılış Bildirgesinin sigortalının işten çıkış tarihinden itibaren 10 gün içerisinde e-bildirge üzerinden verilmesi gerekir.

Maybe you are interested in:

mail nasıl yazılır

Related searches

 1. Sade istifa dilekçesi
 2. İstifa dilekçesi nasıl Yazılır
 3. İstifa dilekçesi elle mi yazılmalı
 4. İşten ayrılma Özel sektör istifa dilekçesi örneği
 5. Örnek istifa dilekçesi
 6. Haklı nedenle istifa dilekçesi Örneği
 7. Usulüne uygun istifa dilekçesi örneği
 8. Karşılıklı anlaşarak işten ayrılma dilekçesi Örneği

Leave a Comment