FAQ

Karanlığın zıt anlamı nedir?

Karanlığı zıt anlamlısı nedir?

Karanlık kelimesinin en basit anlatımla zıt anlamlısı aydınlık kelimesidir.

Karanlık kelimesinin eş anlamı nedir?

Karanlık kelimesi aydınlık kelimesinin zıt anlamlısı bir kelime olarak kabul edilmektedir. Karanlık Kelimesinin Eş Anlamlısı Nedir? Karanlık kelimesinin eş anlamlısı olan kelimeler loş, ışıksız, kara, koyu, korkutucu, gizli, saklı gibi kelimeler kullanılmaktadır.

Geç kelimesinin zıt anlamlısı nedir?

Geç zıt anlamlısı olan kelime erken kelimesidir. Erken kelimesi kullanılabilmesi için belirlenen zaman dilimi ve an için zamanından önce bulunmayı ifade eden erken kelimesi kullanılmaktadır….

Zıt anlamlı kelimelere ne denir?

Zıt anlamlı kelimeler; anlamca birbirinin karşıtı olan, birbiriyle çelişen kelimelere denir. Birbiriyle çelişen özellikler barındırırlar. Yani bir kelimenin zıt anlamlısı, o kelimenin tam olarak tersini ifade etmektedir. Her kelimenin zıt anlamı da yoktur.

Yalan kelimesinin zıt anlamı nedir?

5. sıfat Bir durum, bir nesne veya bir nitelik olarak var olan, varlığı inkâr edilemeyen, olgu durumunda olan, özbeöz, hakiki, reel: Kâğıt paranın saymaca değeri varsa da gerçek değeri yoktur. 6. sıfat Aslına uygun nitelikler taşıyan, sahici: Gerçek elmas.

Mutluluk kelimesinin zıt anlamı nedir?

Mutlu kelimesinin zıt anlamı olan kelimeler; mutsuz ve üzgün olarak tanımlanabilir. Mutlu kelimesinin sık kullanıldığı gibi, mutsuz ve üzgün kelimelerinin de çok sık kullanıldığını belirtmek önemlidir.

Eski eş anlamı nedir?

Dilimize fars kültürü ile etkileşim sonucu geçen olan fersude sözcüğü de eski ve köhne kelimeleriyle eş anlamlı bir kelimedir.

Çalışan kelimesinin zıt anlamı nedir?

ÇALIŞKAN ZIT ANLAMLISI NEDİR? Çalışkan zıt anlamlısı karşımıza tembel kelimesi olarak çıkmaktadır. Tembel çalışmayan ve çalışmak istemeyen kişilere denilir.

Sabah kelimesinin eş anlamlısı var mı?

Özellikle edebi eserlerde sıklıkla kullanılan sepide sözcüğü seher ve sabah kelimeleri ile eş anlamlıdır.

Kış kelimesinin zıt anlamı nedir?

Kışın kelimesi soğuk ve kar yağışını temsil ettiğinden zıt anlamı olan kelimeler arasında en belirgin olanı yaz kelimesidir.

Kaba kelimesinin zıt anlamı nedir?

Kaba kelimesi ile zıt anlamlı olan diğer kelimeler şunlardır: Görgülü, centilmen, rakik, kibar.

Peşin kelimesinin zıt anlamı nedir?

1. zarf Karşılığı sonra ödenmek üzere, peşin karşıtı. 2. zarf, mecaz Özensiz, gönülsüz, önem vermeden: Çok veresiye iş görüyor.

Dün ve bugün zıt anlamlı mı?

Bunlar günün farklı zaman dilimleridir. Yanlış örneklerden birisi de dün ve yarın kelimeleridir. Geçmiş ve gelecek kelimeleri arasında bir zıtlık vardır ama dün, bu gün, yarın, ertesi gün gibi kelimeler arasında bir zıtlık aramak doğru olmaz. Bunlar farklı zaman dilimleridir ve aralarında karşıtlık yoktur.

Uzun kelimesinin zıt anlamı nedir?

Uzun kelimesinin zıt anlamı kısa kelimesidir. Uzun ve kısa karşıt anlamlı kelimelerdir.

Sağ ve sol zıt anlamlı mı?

1. sıfat Vücutta kalbin bulunduğu tarafta olan, sağ karşıtı: Sol el. Sol kulak.

Savaş kelimesinin zıt anlamı nedir?

Savaş kelimesinin zıt anlamlı karşılığı olarak barış kelimesi kullanılabilir.

Üzülmek kelimesinin zıt anlamı nedir?

Üzüntü zıt anlamlısı sevinçtir.

Sağlam kelimesinin zıt anlamı nedir?

Sağlam kelimesine karşılık olarak zıt anlamlı şekilde ‘çürük’ kelimesi kullanılabilir.

Akıllı zıt anlamı nedir?

Akıllının zıt anlamı olan diğer kelimeler şu şekilde sıralanabilir: Bön, Alık, Ebleh ve Şapşal.

Evlenmek kelimesinin zıt anlamı nedir?

Evlenme durumunu ifade etmek için kullanılan evli kelimesi, tam tersi olarak evlilik müessesinin bitirilmesi anlamında kullanılan bekar kelimesi ile zıt anlamlıdır. Ev sahibi olmak manasında da kullanılan evli kelimesinin zıt anlamlısı olarak evsiz kelimesi akla gelebilir.

Sakin kelimesinin zıt anlamı nedir?

Sakin kelimesinin eş anlamlıları ‘soğukkanlı, dingin, durgun, sessiz’ gibi sözcüklerdir. Buradan yola çıkarak sakin kelimesinin zıt anlamlıları ‘hırçın, aksi, coşkun, dalgalı, hiddetli’ kelimeleridir.

Ağaç kelimesinin zıt anlamı nedir?

Ağaçlık sözcüğünün zıt anlamının (Ağaçlığın karşıt Yorumlar (1) Ağacın zıt anlamlısı yoktur.

Maybe you are interested in:

termometre nasıl yapılır malzemeleri?

Related searches

  1. Savaşın zıt anlamlısı
  2. Kuru zıt anlamlısı
  3. Tenha zıt anlamlısı
  4. Hayal zıt anlamlısı
  5. Mutlu zıt anlamlısı
  6. Dar zıt anlamlısı
  7. Hafif zıt anlamlısı
  8. Geç zıt anlamlısı

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Back to top button