Kelime hecelerine nasıl ayrılır

Kentli Hecelerine nasıl ayrılır?

Aşağıdaki kelimeleri hecelerine ayırarak yazınız, Hece sayısı en çok olan kelimeyi renkli kalemle çizerek belirtiniz.

 1. Çanakkale: Ça-nak-ka-le.
 2. fedakârlık: fe-da-kar-lık.
 3. kentli: kent-li.

Türkiye Hecelerine nasıl ayrılır TDK?

Türkiye tek hecedir. Bu nedenle Türkiye kelimesini hecelere ayırmadım” cevabını verdi.

Elektrik Hecelerine nasıl ayrılır TDK?

ELEKTRİK Mİ, ELEKTİRİK Mİ? TDK’yA göre ‘elektrik’ kelimesi ortasında tek ‘i’ ile yani elektrik olarak yazılır.

Tren hecelere nasıl ayrılır?

Tren kelimesi tek heceli bir kelimedir. Bu sebeple de "tren" sözcüğü başkaca bir heceye ayrılamaz.

Hece sayısı nasıl sayılır?

Mesela bir kelimede kaç hece olduğunu anlamak adına, ünlü harf sayısına bakabiliriz. Zira herhangi bir sözcükte ünlü harf sayısı kadar hece bulunur. Okul = ”O – kul” Görüldüğü üzere bu kelime içerisinde iki tane sesli harf vardır ve aynı şekilde iki hece bulunur.

Üç heceli kelimeler nelerdir?

A

 1. abacı
 2. abajur.
 3. abalı
 4. abamper.
 5. abartı
 6. abası
 7. abasız.
 8. abaşo.

Türkiye satır sonunda nasıl ayrılır?

Türkçede satır sonunda kelimeler bölünebilir fakat heceler bölünemez. Satıra sığmayan kelimeler bölünürken satır sonuna kısa çizgi (-) konur. İlk heceden sonraki heceler ünsüzle başlar. Bitişik yazılan kelimelerde de bu kurala uyulur: ba-şöğ-ret-men, il-ko-kul, Ka-ra-os-ma-noğ-lu vb.

Sonbahar kelimesi hecelerine nasıl ayrılır?

 1. IPA(anahtar): ˈsonbahar, (çoğulu) ˈsonbaharˈlaɾ
 2. Heceleme: son‧ba‧har.

Türkçe kaç heceye ayrılır?

Halbuki kullandığımız Türkçede on yedi tip hece mevcuttur.

Elektrik nasıl yazılır Türk Dil Kurumu?

Bu kelimenin elektrik mi, elektirik mi olarak yazıldığı sorgulanır. Bu kelimenin doğru kullanımı elektrik şeklinde olmalıdır. Cümle içinde kullanımı: “Dün geceden beri elektrik kesintileri yaşanıyor.”

4 Kaç Hecedir?

”a” tek başına hem harf hem de hecedir. ”dört” Kelimesi dört harften oluşan bir hecedir. Önemli: Bir sözcüğün kaç heceden oluştuğunu bulmak için o sözcükteki ünlü harfleri sayarız.

Ilkokul nasıl hecelere ayrılır TDK?

İlkokul kelimesi her ne kadar karışık görünse de, doğru bir şekilde hecelerine ayrılabilir. İlk-o-kul şeklinde hecelerine ayırmak, doğru bir ayırmadır.

Tren kelimesi nasıl yazılır?

işte sorunun cevabı aşağıdadır. Bu kelime genellikle Tiren şeklinde yanlış yazılıyor. Doğru kullanımı Tren şeklinde olmalıdır.

Hanımeli nasıl ayrılır?

Hecelere ayırmada ise, iki sözcük birleşmiş olduğu için birinci kelimenin sonundaki sessiz harf, ikinci kelimenin başında yer alan sesli harf ile birleştirilerek heceliyoruz. Sonuç olarak hanımeli kelimesi 4 heceden oluşmaktadır.

Trafik kaç heceden oluşur?

Çok güzel bir konu açılmış katılan herkese bilgileriyle bizlere katkıda bulundukları için teşekkür ederim. Tren ve spor tek hecedir(sesli harfleri sayalım). Trakör : trak-tör ve trafik tra- fik şeklinde hecelenir.

Hece sayısı nedir örnek?

Ağzımızdan bir solukta çıkan ses ya da ses topluluğuna hece denir. Her hecede mutlaka bir ünlü harf bulunur. Bir kelimedeki hece sayısını ünlü harfleri sayarak belirleyebiliriz. Örnek: Üzgünüm = Üz – gü – nüm 3 ünlü harf olduğu için 3 hecelidir.

Hece kaç harften oluşur?

Hece veya seslem, kelimeleri oluşturan, en küçük birimi harf olan ve ağzın tek hareketinde sarf edilebilen ses modelidir. Türkçede en az bir harf, en çok dört harften oluşur ve içinde en fazla bir tek sesli harf bulunur.

Maybe you are interested in:

70 bin kelime-i tevhid kaç günde okunmalı

Related searches

 1. İlköğretim hecelerine nasıl ayrılır
 2. Başöğretmen hecelerine nasıl ayrılır
 3. İlkokul hecelerine nasıl ayrılır TDK
 4. Aile hecelerine nasıl ayrılır
 5. Elektrik hecelerine nasıl ayrılır
 6. İlkokul hecelerine nasıl ayrılır
 7. Hanımeli hecelerine nasıl ayrılır
 8. hecelere ayırma 1. sınıf

Leave a Comment