Kitap kaynakçası nasıl yazılır

Kitap kaynak olarak nasıl gösterilir?

Kaynakça Gösterimi

 1. Kaynağın metin içinde gösterilmesi;
 2. Kaynakların metin sonunda gösterilmesi;
 3. Kaynaklar yazarlarının soyadlarının alfabetik sırasına göre düzenlenmelidir. …
 4. Kitap: Yazar(lar)ın Soyadı (,) Adının Baş harfi (.) …
 5. Kitap bölümü: Yazar(lar)ın Soyadı (,) Adının Baş harfi (.)

Kaynakçada kitap bölümü nasıl yazılır?

Editörlü kitabın tamamına veya editörün yazdığı kısımlara “Kitap-Editörlü” kapsamında atıf yapılır. Editörlü kitabın içindeki bölümlere ise “Kitap Bölümü” türünde atıf yapılır. Editör Adı ve Soyadı (ed.), Kitap Adı (Basım Yeri: Yayıncı, Basım Yılı), Cilt/Sayfa Numarası.

Kitap Kaynakçası nasıl yazılır APA 7?

Buna göre dergimizde kullandığımız metin içi ve metin sonu kaynakça örnekleri aşağıda yer almaktadır. Kitap ismi italik ve küçük harflerle verilmelidir. Kitap isminin başında ve sonunda nokta olmalı ardından yayınevi düz ve büyük harfle başlayacak şekilde verilmelidir. Potter, J., & Wetherell, M. (1987).

Kitap Kaynakçası nasıl yazılır APA 6?

Tek yazarlı kitap: SOYADI, A. (Yıl), Kitabın Adı (İtalik), Şehir: Yayınevi. Örnek: BORTON, H. (1970), Japan’s Modern Century, New York: The Ronald Press Company. Birden çok yazarlı kitap: SOYADI, A., SOYADI, A., SOYADI, A. (Yıl), Kitabın Adı (İtalik), Şehir: Yayınevi.

Kitap referansı nasıl yazılır APA?

APA tarzı referans listesinin genel şablonu aşağıdaki gibidir:

 1. Yazar(lar)ın soyadı ve varsa ilk adlarının ilk harfleri büyük harfle yazılmalıdır.
 2. Yazar soyadı virgülle ayrılmalı, ilk isimlerin baş harflerinden sonra nokta konmalıdır.
 3. Kitap isimleri ilk harf hariç küçük harfle ve italik yazılmalıdır.

Bir kitap nasıl referans gösterilir?

Tek yazarlı kitap : D: Ad Soyad, Eser adı (Eserin basıldığı yer/şehir: Yayımlayan kuruluş, Yayım yılı), sayfa numarası.

Kitap alıntıları nasıl yazılır?

Kitap alıntısı kaynakçada nasıl yazılır? Doğrudan alıntı yapılması durumunda; alıntı metni yazıldıktan sonra, parantez içinde, yazarın soyadı, yayın tarihi ve sayfa numarası, virgüllerle ayrılarak yazılır. Tek bir sayfaya gönderme yapıldığında “s.”, birden çok sayfaya gönderme yapılıyorsa “ss.” yazılır.

Tezde kitap kaynağı nasıl gösterilir?

Yazar Adı Soyadı, Kitap Adı, Baskı Sayısı (Baskı Yeri: Yayıncı, Baskı Tarihi; Sayfa Numarası. Yazar Soyadı, Kitap Adı, Sayfa Numarası.

Kitap bölümü nasıl yazılır?

Editörlü kitap bölümü nasıl yazılır? Editörlü kitabın tamamına veya editörün yazdığı kısımlara “ Kitap – Editörlü ” kapsamında atıf yapılır. Editörlü kitabın içindeki bölümlere ise “ Kitap Bölümü ” türünde atıf yapılır. Editör Adı ve Soyadı (ed.), Kitap Adı (Basım Yeri: Yayıncı, Basım Yılı), Cilt/Sayfa Numarası.

APA 7 kaynakça nedir?

APA stili, bilimsel dergi makaleleri ve kitapları gibi akademik belgeler için bir yazma stili ve biçimidir. Davranış bilimleri ve sosyal bilimler alanındaki kaynaklara atıfta bulunmak için yaygın olarak kullanılır.

APA 7 nasıl yazılır?

APA’nın 7. baskısı, 20’ye kadar yazara sahip çalışmalarda tüm yazarların dahil edilmesini öngörmektedir. 21 veya daha fazla yazar için ise ilk 19 yazarın adı ve ardından son yazar listelenmelidir.

APA 7 alıntı nasıl yapılır?

APA stilinde metin içi kaynak gösterim, atıfta bulunulan eserin yazar(lar)ın soyad(lar)ı ve yayın yılının eklenmesini suretiyle yapılmaktadır. Ancak bir kaynaktan doğrudan alıntı yapmanız durumunda, önüne p. veya pp. (s. veya ss.) ilave etmek suretiyle sayfa numara ya da numaralarının da eklenmesi gerekmektedir.

APA 6 nasıl yazılır?

 Sayfada sağdan, soldan, alttan ve üstten 2,5cm aralık olmalıdır.  Times New roman 12 punto kullanılmalı, satır aralığı 2 olmalıdır.  Paragraflara bir tab (1,25cm) içeriden başlanmalıdır. yazılmalıdır.

APA 6 kaç punto?

APA yazım stili, sosyal ve davranışçı alanlarda çalışan bilim insanlarınca bilimsel yazını standardize etmek için geliştirilmiştir. kullanılır. Sayfada sağdan, soldan, alttan ve üstten 2,5cm aralık olmalıdır. Times New roman 12 punto kullanılmalı, satır aralığı 2 olmalıdır.

Word APA 6 nasıl yapılır?

APA stilinde yazarın adı ve yayın tarihi kullanılır. … APA 6 Sürüm alıntı stili düzeltme yordamı.

 1. Word belgesinde, alıntıyı tıklatın.
 2. Aşağı oka tıklayın ve sonra Alıntıyı Düzenle’ye tıklayın.
 3. Başlık onay kutusuna tıklayın ve sonra Tamam’a tıklayın.

APA formatı nasıl yazılır?

APA formatı akademik çalışmalarda sıklıkla kullanılan kaynak gösterme biçimlerinden birisidir. Bu nedenle APA formatı birçok bilim insanı tarafından yaygın olarak kullanılmaktadır. APA “American Psychological Association (Amerikan Psikoloji Birliği)” kelimelerinin baş harflerinden gelmektedir.

Referans listesi nasıl oluşturulur?

Bu sebeple tüm bu referans biçimlerinde referans listesi hazırlarken yazarın adı soyadı, yazının basım yılı, basıldığı dergi ya da kitap, internet adresi vb bilgileri ekleriz ki bir başka araştırmacı bizim kullandığımız kaynaklara erişip söylediklerimizi teyit edebilsin.

Makalede kitap referansı nasıl yazılır?

Kaynakçalar oluşturulurken, önce yazar adı, sonra eserin adı, daha sonra eserin yayınlandığı yayın evi ya da kitabevi, en sonunda da eserin basıldığı şehir, son olarak da eserin basıldığı yıl yazılır. Bu bilgiler yazılırken, aralarına virgül "," işareti konulur.

Referans eser nedir?

İlk anlamı: Bir eseri yazarken başvurulan kaynakların bütünü. Örneğin kütüphanecilik hakkında kaleme alınan bir inceleme kitabının yazım sürecinde başvurulan kitaplar ya da dergiler. İkinci anlamı: Başlangıç ve çıkış noktası. Örneğin iki ya da daha fazla sayıdaki eser karşılaştırılmak isteniyor.

Kaynak gösterme nasıl yapılır?

Metin içinde kaynak gösterme: ”alıntılanan ifade” (Yazar Soyadı Sayfa Numarası) Örnek: ”alıntılanan ifade” (Pamuk 135) Kaynakçada: Yazarın Soyadı, Adı. Kitap Adı. Yayım yeri: Yayımlayan, Yayım tarihi. Örnek: Pamuk, Orhan. Beyaz Kale.

Kitaplardan alıntı cümleler nasıl yazılır?

Kitabın başlığını cümle halinde yazın ve yalnızca ilk kelimeyi büyük harfle yazın. Kitabın bir alt başlığı varsa, alt başlığın ilk kelimesini de büyük harfle yazın. "Kitabın başlığı italik olmalıdır. Başlığı ve alt başlığı ayırmak için iki nokta üst üste kullanmanız ve ardından sonuna bir nokta koymanız gerekir."

Makale içinde alıntı nasıl yapılır?

10.Alıntı, bir makaleden yapılmışsa, alıntının yapıldığı sayfa numarası parantez içi bilgilerde verilir. Kaynaklar bölümünde ise makalenin sayfa aralıkları bilgisine yer verilmelidir. Makalenin bütününe gönderme yapılmışsa bu kez parantez içi bilgilerde de sayfa aralıkları belirtilmelidir.

Alıntı içinde alıntı nasıl gösterilir?

Eğer alıntı bir cümlenin sonunda ise, alıntı yapılan kısım tırnak işareti ile bitirilir ve hemen ardından parantez içinde ilgili kaynağa atıf yapılır.

PDF kitap nasıl kaynak gösterilir?

APA’da PDF Makalesine Atıf Temel Format: Yazarın soyadı, Yazarın adının baş harfi. (Yayın yılı). Makalenin başlığı [PDF dosyası]. Dergi başlığı, cilt numarası (sayı numarası) , sayfa numaraları.

Kitap bölümü yazarken nelere dikkat edilmeli?

Çalışmanın ana başlığının tamamı büyük harflerden oluşmalı, Cambria 13 punto Bold olmalı ve sayfaya ortalanmalıdır. Bölüm içindeki ara başlıkların tamamı büyük harflerle Cambria 12 punto Bold olarak yazılmalı, alt başlıklar 12 punto baş harfler büyük olmak üzere küçük harf ve Bold olmalıdır.

Kitap bölümü en az kaç sayfa olmalı?

Kitap bölümü kabul etme koşulları: Kitap bölümleri 15 sayfayı aşmayacak şekilde, Türkçe ya da İngilizce olarak hazırlanabilir.

Akademik kitap bölümü kaç sayfa olmalı?

Kitap bölümü en az 15 sayfa olmalıdır.

APA 7 de ne değişti?

1) Artık kaynakçada 7 yazar kısıtlaması yerine, 20 yazara kadar olan çalışmalarda tüm yazarlar verilmektedir. Lakin yazar sayısı 20’den fazla ise 19. yazardan sonra üç nokta (…) konulur ve en sonuncu yazar eklenir. 2) Kitap referanslarında basım yeri yazılmaz.

Yayınlanmış Doktora Tezi kaynakçada nasıl gösterilir APA 7?

makaleler) veya halen üzerinde çalışılan yayınlarda, işin üretildiği tarih bilgisi yazılır. Yazar, Y. (2020). Çalışmanın adı [Yayımlanmamış doktora tezi]… Author, A. (2020).

Kaynakça Nasıl Yazılır APA örnek?

“Kaynakça”da sırasıyla yazarın soyadı, ilk adının (bazen ilk iki adının) baş harfleri, (parantez içinde) yayının yılı, yapıtın adı, yayın bilgileri, noktalarla ayrılarak yazılır. Kitap adları başlığın ilk harfinden sonra (özel adlar dışında) bütünüyle küçük ve eğik harflerle yazılır.

APA 7 Formatı Word nasıl yazılır?

Word’de Apa Formatında Kaynakça Nasıl Yapılır?

 1. Adım 1: Word sayfasını açın. …
 2. Adım 2: Yukarıda bulunan sekmelerde “Başvurular” sekmesine girin.
 3. Adım 3: APA stili ile yazı yazmak için “Still” yazını bulun ve yanında bulunan açılır panelde APA işaretlemesini yapın.

APA 7 başlık kaç punto?

TARTIŞMA, SONUÇ, ÖNERİLER ve KAYNAKLAR şeklinde düzenlenmelidir ve her bölüm başlığı bold, BÜYÜK harf ve 12 punto olmalıdır. sayfayı geçmemelidir.

En son APA kaç?

En son sürümü olan ve bu yazımızda da en önemli dokuz değişikliğini inceleyeceğimiz sürüm olan APA 7. sürümdür ve Ekim 2019’da yayınlanmıştır. APA stili, bir makalenin ya da akademik bir çalışmanın net ve tutarlı bir sunumunu sağlamak için geliştirilmiş kural ve yönergeler manzumesinden ibarettir.

Alıntı nasıl yapılır örnek?

Yapıtın yazarı belirtilmemişse alıntı yaparken yapıtın adının ilk birkaç sözcüğü kullanılır. Bu tür bir yapıta gönderme yapılırken kitabın adı eğik (italik) olarak yazılır ve ardından tarih belirtilir: Örnek*: Diğer bir kaynakta (College Cost Book, 1983) belirtildiği gibi…

Maybe you are interested in:

hikaye nasıl yazılır

Related searches

 1. Kitap Kaynakçası Nasıl yazılır
 2. Makalede kaynakça Nasıl yazılır
 3. Kaynakça Nasıl yazılır
 4. Apa kaynakça Nasıl yazılır
 5. Kaynakça Nasıl yazılır örnek
 6. Kaynakça Örnekleri
 7. Kaynakça Yazım Kuralları
 8. Kaynakça Nedir

Leave a Comment