Kurumsal Etkili Aile İletişimi ve Mutlu Çalışan

Eğitimin Amacı:

İş ve aile, insanların yaşantısındaki iki önemli alandır. İş-aile çatışması ve aile-iş çatışması, sırasıyla, İşten aileye ve aileden işe aktarılan çatışmalardır. Araştırmalar, iş-aile ve aile-iş çatışmalarının, stres seviyesinde artışa sebep olduğunu göstermiştir ve stresin çalışanların performans seviyesinde düşüşe sebep olduğunu gösteren çalışmalar vardır. Aile toplumun en küçük ve en temel birimidir. Bütün toplumlarda hemen her birey, bir aile grubunun içinde doğar ve orada yetişir. Aile her toplumda değişik örgütleniş biçimleri gösterse de, her toplumun bir aile sistemi vardır. Aile özel hayatında mutlu bireylerin iş yaşamında başarılı olduğu bilinen bir gerçektir. En zor meslek olduğu halde hiçbir eğitime tabi tutulmayan ana babaların bu eğitimle yalnızca yöntem ve becerileri öğrenmekle kalmayacağı aynı zamanda onları ne zaman ve hangi amaçla kullanacakları da anlatılıyor

 Bu Eğitimin Size ve Kuruma Kazandıracakları

 • Ailedeki normal iletişim ve etkileşimi engelleyen faktörler hakkında bilgi sahibi olacaksınız.
 • Aile yapıları ve iş yaşamına etkileri konusunda bilgi sahibi olacaksınız.
 • İş yaşamındaki başarı ve motivasyonu nasıl arttırabileceğinizin farkına varacaksınız.
 • Aile içerisindeki mutluluğun yaşam kalitenizi nasıl etkilediğinin farkına varacaksınız.
 • Aile yaşamı ve iş yaşamının birbirinden ayrılmaz bir bütün olduğunun farkına varacaksınız.
 • Kendimizi nasıl göreceğimizi, başkalarının bizim isteklerimize ne şekilde tepki verebileceklerini, umutları, korkuları nasıl anlayıp ifade edebileceğinizi öğreneceksiniz.
 • Kendi değerimizi veya değersizliğimizi, hayata karşı olan güvenimizi veya güvensizliğimizi çok küçük yaşlarda aile içindeki iletişimden aldığımız derslerle oluşturduğumuzu fark edeceksiniz.

Eğitime Kimler Katılmalı:

 • Aile içi iletişim konusunda kendisini geliştirmek isteyen herkes
 • Tüm çalışanlar
 • Eğitmenler
 • Anne-Babalar

Eğitimin Konu Başlıkları:

1) Aile Süreci

 • Ailenin Tarihsel Süreci
 • Ailenin Tanımı
 • Aile Yapıları
 • Ailenin İşlevi
 • Aile Türleri

2) Ailede İletişim

 • İletişim Teknikleri ve Engelleri
 • Ailede Eşler Arası İletişim
 • Ailede Anne-Baba ve Çocuklar Arası iletişim:
 • Beden Dili
 • Sözlü ve Sözsüz İletişim
 • Anne Baba Tutumları

3) Evlendiler ve Sonsuza Kadar Mutlu Yaşadılar

 • Evliliğin Amaçları
 • Ailede Stres Kaynaklar
 • Ah Keşke Kutusu
 • Gülmek Bedava
 • Evlilikte Romantizm ve Cinsellik
 • Biz Farklıyız
 • Boşanma Sürecinde Sağlıklı İletişim

4) Etkili Ebeveynlik

 • Ebeveyn Arabuluculuğu
 • Ayna Tekniği
 • Çocuğun Gelişim Özellikleri
 • Biz Evliyiz Fark Ettin Mi?
 • Aile Bahçesi Oluşturma

5) Mutlu İş Yaşamının Aile Yaşantısına Etkileri

6) Mutlu Aile Yaşamının İş Yaşantısına Etkileri

Eğitim Süresi / Yeri / Tarihi:

Süre ortalama 10 saat, eğitim yeri ve tarihi karşılıklı kararlaştırılır.

Eğitim Sonrası Katılımcılara Verilecekler:

Katılımcılara ‘’Katılım Belgesi’’ verilmektedir.

Leave a Comment