Kurumsal Motivasyon Teknikleri

MOTİVASYON TEKNİKLERİ

Eğitimin Amacı:

Bireyleri belirli bir davranışı gösterme konusunda harekete geçiren güç olarak tanımlanabilecek motivasyon, günümüz iş dünyasında başarı için kritik bir değer taşımaktadır. Motivasyon, mutlu ve başarılı olmak için hayati önem taşır. Kendi motivasyonumuzu sağlamayı başarabilirsek kazancımız sonuca yönelik ve pratik süreçlerdir. Uygulandığı zaman kurum ya da kuruluşu hep bir adım ileriye götürecektir. Başarının anahtarı çalışan personelin memnuniyeti ve tatminidir. Kişinin kendini önemli hissetmesi, ona değer verildiğini bilmesi, onu çalışmaya yöneltecektir. Böylelikle işine yönelik aidiyet duygusu gelişecektir.

Bu Eğitimin Size ve Kuruma Kazandıracakları

 • Motivasyonun iş yaşamındaki önemini fark edeceksiniz.
 • Kurumlardaki motivasyon duygusunun kişinin iş başarısını ne kadar etkilediğini fark edeceksiniz.
 • İş yerinde motivasyonu etkileyen faktörlerin farkına varacaksınız.
 • Kişisel ve kurumsal performans artışını fark edeceksiniz.
 • İşe daha istekli ve mutlu gidebilmeyi başaracaksınız.
 • İş yaşamında bir hedefe yönelmeyi ve o hedef için mücadele etmeyi başaracaksınız.
 • Bireyin motivasyon sürecinin kendine özgü ve kişisel olduğunun farkına varacaksınız.
 • Kendi motivasyonunuzu en iyi ve etkin şekilde yönetebilecek yegane kişinin siz olduğunuzu fark edeceksiniz.
 • Performansınızı en üst düzeye çıkararak, kaynaklarınızı hedeflerinize yöneltmeyi ve sonuçta, en iyi sonuçları almanıza olanak sağlayacaksınız.

Eğitime Kimler Katılabilir

 • Motivasyon alanında kendisini geliştirmek isteyen herkes
 • Yöneticiler
 • İnsan Kaynakları
 • Tüm çalışanlar

Eğitimin Konu Başlıkları:

3) Motivasyonun Benzer Kavramlarla İlişkisi

a) Motivasyon ve Amaçlar

b) Motivasyon ve Verimlilik

c) Motivasyon ve İş Tatmini

d) Motivasyon ve Moral

e) Motivasyon ve İş Başarısı

4) Motivasyon Faktörleri

a) Ücret ve Yan Haklar

b) İş Güvencesi

c) Kariyer ve Yükselme Olanakları

d) Eğitim ve Gelişim Olanakları

e) Liderlik

f) Yetki ve Sorumluluk Alma

g) Çalışma Koşulları

h) İşin Niteliği

j) Çalışma Arkadaşları

k) Kurum Kültürü ve İtibarı

1) Motivasyon

a) Motivasyon Tanımı ve Önemi

b) Motivasyon ve Gereksinimleri

c) Motivasyon Çeşitleri

c1) Fizyolojik Motivasyon

c2) Sosyal Motivasyon

c3) Psikolojik Motivasyon

2) Motivasyon Teorileri

a) İnsan Doğası Hakkındaki Görüşler

a1)Mc Gregor’un X ve Y Teorisi

a2) Reddin?in Z Kuramıb) Kapsam Teorileri

b1)Maslow?un İhtiyaçlar Hiyerarşisi Teorisi

b2) Herzberg?in Çift Faktör Teorisi

b3) Alderfer?in ERG Teorisi

b4) McClelland?ın Başarı Güdüsü Teorisi

c) Süreç Teorileri c1) Adams’ın Eşitlik Teorisi

c2) Beklenti Teorileri

c3) Sonuçsal Şartlandırma Teorisi

c4) Locke’un Amaç TeorisiEğitim Süresi / Yeri / Tarihi: Süre ortalama 10 saat, eğitim yeri ve tarihi karşılıklı kararlaştırılır.

Eğitim Sonrası Katılımcılara Verilecekler:Katılımcılara ‘’Katılım Belgesi’’ verilmektedir.

Leave a Comment