Makale nasıl yazılır

Bir makaleye nasıl başlanır?

Makalenin “Giriş” kısmının maksimum 1 (bir) sayfadan oluşmasına özen gösteriniz. “Giriş” kısmının temel amacı, hazırlanan yayınla ilgili, araştırmacıya konu veya problem hakkında ön bilgi sunmaktır. Bu ön bilgiyi sunarken fazla detaylı ve gereksiz cümlelerden kaçınınız.

Makale nedir ve örnekleri?

Makale, belirli bir konuda, bir görüşü, bir düşünceyi savunmak ve kanıtlamak için yazılan yazı türüne denir. Gazete, dergi ve internette yayınlanır. Ayrıca herhangi gerçeği açıklığa kavuşturmak, bir konuda görüş ve tezler ortaya koymak ve bir hipotezi savunmak, desteklemek için yazılmış olan yazılara da makale denir.

Bir makale kaç bölümden oluşur?

2)Makaleninbölümleri: Ayrıntıları aşağıda belirtilen; başlık sayfası, özet, giriş, gereç ve yöntem, bulgular, tartışma ve kaynaklar bölümlerinden oluşur.

Makale yazmaya nasıl başlanır?

1) MAKALE YAZMAK İÇİN ÖN HAZIRLIK AŞAMASI

 1. 1.1) Çalışma Konusunu Belirleme.
 2. 1.2) Çalışmanızın Amacını Belirleme.
 3. 1.3) Literatür Taraması Yapma.
 4. 1.4) Kaynakları Derleme.
 5. 1.5) Çalışmanızı Özgünleştirmenin Yolları
 6. 2.1) Makale İçin Gerekli Bölümler ve Biçim Kuralları
 7. 2.2) Makale Yazımı İçin Sık Sorulan Sorular.
 8. 2.3) Tavsiyeler.

Makalede giriş ne kadar olmalı?

Bilimsel makalede giriş bölümünün aşırı uzun olmasından kaçının. 500-1000 kelime içeren bir giriş bölümü ideal uzunluktadır diyebiliriz. Ancak bilimsel makaleyi göndermeyi düşündüğünüz derginin yönergelerini ve geçmiş sayılarını kontrol etmek daha doğru olacaktır.

Bir makale en az kaç sayfa olmalıdır?

Makale biçimi Makale uzunluğu asgari 7 500 kelime, tercihen 70 000 vuruş (boşluklar dâhil) – sayfa başına yaklaşık 3 450 karakter, 20 sayfa – civarında olmalıdır.

Makale nasıl bir yazı türüdür?

Makale, herhangi bir konuda, bir görüşü, bir düşünceyi savunmak ve kanıtlamak için yazılan yazılara denir. Gazete ve dergilerde yayımlanır. Bir gerçeği açıklamak, bir konuda görüş ve düşünceler öne sürmek ya da bir tezi savunmak, desteklemek için yazılan yazılara da "makale" denir.

Makale Nedir 5 özellik?

Makalenin özellikleri şunlardır: Makalenin amacı; açıklama, eleştiri, tanıtım, bilgilendirme de olabilir. Ama genellikle eleştirel tutum ön plandadır. Makaleler, yazıldıktan sonra bir araya getirilerek makale kitapları şeklinde yayımlanabilir. Makalede açık, anlaşılır, ciddi bir dil kullanılır.

Makale türü özellikleri nelerdir?

Makale Özellikleri

 1. Öne sürülen düşünceyi veya tezi kanıtlamayı esas alır. …
 2. Genellikle gazete veya dergilerde yayınlanırlar.
 3. Makaleyi konusunda uzman olan kişilerin yazması gerekir.
 4. Nesnel bir anlatım söz konusudur.
 5. Özetleme, alıntılama sıkça kullanılır.

Makale bölümleri nasıl olmalı?

Yukarıda bahsedilen prensipler doğrultusunda hazırlanacak olan makalenin bölümleri aşağıdaki başlıklardan oluşmaktadır:

 1. Başlık. …
 2. Yazar İsimleri. …
 3. Anahtar Sözcükler. …
 4. Giriş …
 5. Özet / Öz. …
 6. Ana Metin. …
 7. Sonuç …
 8. Tartışma.

Bir makalede hangi başlıklar yer alır?

sıra ile bulunması gerekmektedir. Giriş, Materyal ve Metot, Bulgular, Tartışma ve Sonuç gibi kısımlarda her ne kadar önerilmese de bir takım alt başlıklar oluşturabilir ve parçalara bölünebilir. gerekmektedir. Özet kesinlikle giriş bölümüne ait olabilecek cümleler ve genel yargılar içermemelidir.

Araştırma makale kaç sayfa olur?

1) Makalenin uzunluğu: Gönderilecek derginin yazım kurallarına göre değişmekle birlikte, 12 punto ve çift aralıklı yazımda olgu sunumları A4 sayfası olarak 7-8 sayfayı, araştırma makaleleri 15-16 sayfayı geçmemelidir.

Üniversite makale nasıl yazılır?

Akademik Makale Nasıl Yazılır?

 1. Makalesini Yazacağınız Çalışmaya Karar Verin. …
 2. Bir Makale Şablonu Oluşturun. …
 3. Literatüre Hakim Olun. …
 4. İlk Önce Makalenin Metodoloji Kısmını Yazın. …
 5. Literatürü Bir Şablona Oturtun. …
 6. Makalenin Sırasıyla Giriş, Sonuçlar, Tartışma ve Özet Bölümlerini Yazın. …
 7. Makalenizdeki referanslarınızı Kontrol Edin.

Kısa bir makale nasıl yazılır?

MAKALE YAZIMINDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER Neyi, ne zaman yazacağınız, hangi okumaları yapacağınız vb. durumları dikkate alın. Makale yazarken sade bir dil tercih edin ve ‘ben’ dili kesinlikle kullanmayın. Kişisel görüş değil, kanıtlanmış bilimsel verilere göre tezinizi savunun. Çelişkiye yer vermemeye çalışın.

Makale yazmak zor mu?

Makale yazmak zor iştir. Beyniniz yorulur, ruhen iflas etme noktasına gelirsiniz. İyi derecede İngilizce bildiğim halde bir makaleyi yazmak en az 3 ayımı alır. Makalenize ne kadar çok zaman ayırırsanız, o kadar eksiksiz olacaktır ve okuyucu yazdıklarınızdan zevk alacaktır.

Makalede giriş zorunlu mu?

Bir makalede sıra ile özet, ana metnin bölümleri, kaynakça ve (varsa) ekler bulunmalıdır. “Giriş” ve “Sonuç” bölümleri mutlaka bulunmalıdır.

Giriş bölümünde alıntı yapılır mı?

Giriş Bölümünde başka kaynaklardan alıntı yapıyorsanız muhakkak bunları kaynakçada belirtmelisiniz. Aksi taktirde yazınız daha baştan yayın şansını yitirir. Eğer hazırladığınız bir tez ise içeriği ne kadar iyi olursa olsun kopyaladığınız bir şeyi yazınızın okunmamasına neden açar.

Bir metnin giriş bölümünde ne anlatılır?

Giriş Bölümü İdeal bir paragrafın ilk bölümü olan giriş bölümünde yazar, sonraki bölümde savunacağı, üzerinde duracağı, destekleyeceği fikri ortaya atar. Paragrafta giriş bölümü genellikle tek, bazen de iki cümleden oluşur. Giriş bölümünün ilk cümlesi önemlidir.

Makalede satır aralığı nasıl olmalı?

Makale metni, sayfanın her iki yanına yaslanacak biçimde, Times New Roman, 12 punto ve 1.5 satır aralığı ile yazılmalı; paragraf girintisi 1,25 cm olarak tasarlanmalıdır. Metin içerisindeki başlıklardan önce bir satır boşluk bırakılmalıdır.

Makalede sayfa düzeni nasıl olmalı?

Kağıt türü olarak A4 seçilmelidir. Bölümlere ait sayfa düzeni (boşlukları); "üst: 2 cm", "alt: 2 cm", "sağ: 1,5 cm", "sol: 2 cm", "girinti sol: 0 cm", "girinti sağ: 0 cm", "özel: yok" olarak ayarlanmalıdır. Özet, Giriş, Şekiller, Tablolar, Kaynakça ve Notlar toplamda 35 sayfayı geçmemelidir.

Bir araştırma makalesi nasıl yazılır?

Araştırma Makalesi Nasıl Yazılır?

 1. Konu Seçin: İlginizi çeken bir konu seçin. …
 2. Seçtiğiniz Konuyla İlgili Bilgi Edinin: Akademik arama motorları konuyla ilgili temel bilgileri bulmak için harika bir kaynaktır. …
 3. Bir Tez Cümlesi Oluşturun: Tez cümlesi, herhangi bir akademik yazının en önemli unsurlarından biridir.

Makale kısa ve öz müdür?

– Her konuda makale yazılabilir. – Gazete, yazılı ve dergilerde yayımlanır. – Genellikle makale yazıları kısa ve öz olur.

Makale nedir ne işe yarar?

Makale, herhangi bir konu hakkında bir görüşü, bir düşünceyi savunmak ve kanıtlamak amacı ile yazılan yazılardır. Makale açıklama, tanıtım ya da bilgilendirme amacıyla yazılsa bile genellikle eleştirel tutum söz konusudur.

Makalede amacı nedir?

Makale, herhangi bir konuda, bir görüşü, bir düşünceyi savunmak ve kanıtlamak için yazılan yazılara denir. Gazete ve dergilerde yayımlanır. Bir gerçeği açıklamak, bir konuda görüş ve düşünceler öne sürmek ya da bir tezi savunmak, desteklemek için yazılan yazılara da "makale" denir.

5 sınıf makale nedir?

Bir görüşü kanıtlarıyla birlikte açıklamak, savunmak veya yermek için yazılan düşünce yazılarına makale denir. Yazarın belli bir konuda, genellikle günlük politika ile ilgili görüşlerini dile getirdiği kısa metinlerdir. Makale, asıl gazetelerin yaygınlaşması ve gelişmesiyle kendini gösteren bir edebi türdür.

Makale Nedir Özellikleri 11 sınıf?

Makale özellikleri Makalenin yazılış amacı bilgi vermektir. Ancak makalede sadece bilgi verilmez, aynı zamanda verilen bilgi kanıtlanmaya çalışılır. Yazar ele aldığı konuyu kanıtlamaya çalışır. Ciddi ve anlaşılır bir dil kullanılır.

Makale türü nelerdir?

Makale her konuda yazılabilir. Makalenin yazılacağı konu güncel olabileceği gibi, felsefî, bilimsel, sanatsal da olabilir. Ancak edebi makale sanatla ilgili konuları işler. Makaleler niteliklerine göre temelde “edebî makale” ve “meslekî makale” olmak üzere iki grupta toplanabilir.

Akademik makale türleri nelerdir?

Farklı bilimsel makale türleri bulunmaktadır. Olgu sunumu, özgün araştırma veya orjinal makale ya da araştırma makalesi, Clinical trials, derleme, meta-analiz derleme, editöre mektup şeklinde olabilir.

Bilimsel bir makale nasıl olmalıdır?

Kabul edilebilir temel bir bilimsel makale, potansiyel kullanıcılara; gözlemleri değerlendirme, deneyleri tekrarlama, entelektüel işlemleri değerlendirme imkânı verecek, yeterli bilgi içeren ilk açıklama olmalıdır (Day, 2005). Bilimsel makale açık ve süslemeden uzak bir anlatıma sahip olmalıdır.

Bilimsel bir yazının ana bölümleri nelerdir?

Bilimsel metinler; bilimsel makale, tarama, değerlendirme yazıları, konferans raporları, toplantı özetleri olarak gruplandırılabilir. Bu metinler; başlık, özet, giriş, asıl metin, sonuç ve tartışma bölümlerinden oluşur.

Maybe you are interested in:

pilates nasıl yazılır

Related searches

 1. Bilimsel Makale Nasıl Yazılır
 2. Makale nasıl yazılır örnek
 3. Makale Örnekleri
 4. Makale Nedir nasıl Yazılır
 5. Makale PDF
 6. Makale Nasıl yazılır Word
 7. Makale Kuralları
 8. Edebi makale nasıl yazılır

Leave a Comment