Mükafatın eş anlamlısı nedir?

Eski metinlerde ”öndül” şeklinde geçen ödül kelimesi, mükafat sözcüğüyle eş anlamlıdır. Kelimenin fiil hali ”ödüllendirmek” şeklinde yazılır …

Mükafatın eş anlamlısı ödül müdür?

TDK’ya göre ödül kelimesinin eş anlamlısı mükafattır. Bir başarı karşılığında verilen armağan anlamına gelen ödül kelimesi yerine mükafat kelimesinin kullanılmasında herhangi bir sakınca yoktur. Yazılışları farklı olsa da anlamları aynıdır ve verilen armağanı belirtmektedir.

Pinti kelimesinin eş anlamı nedir?

Pintinin eş anlamlısı cimri sözcüğüdür. Bununla beraber, hasis, eli sıkı ve varyemez kelimeleri de pinti sözcüğünün eş anlamlısı olan sözcüklerdir.

Doğanın eş anlamlısı ne demek?

doğanın-eş-anlamlısı-ne-demek

Doğa kelimesinin eş anlamlısı olarak kullanılabilen tek bir kelime bulunmaktadır. Doğa Kelimesinin Eş Anlamlısı Nedir? Doğa kelimesinin bir tane eş anlamlısı kelime bulunmaktadır. Bu doğrultuda doğa eş anlamlısı "Tabiat" kelimesi olup aynı zamanda doğa da demektir.

Meydanlara eş anlamlısı nedir?

Aynı anlama sahip olan meydan ve alan sözcükleri, eş anlamlı sözcükler olarak kabul edilir. Ortalık kelimesi de çok kullanılabiliyor. Ortalık kelimesi de meydan kelimesiyle aynı anlamı taşıyan sözcüklerdir.

Aciz kelimesinin eş anlamı nedir?

aciz-kelimesinin-eş-anlamı-nedir

Aciz kelimesinin dört adet eş anlamlısı bulunmaktadır. Aciz kelimesi ile eş anlamlı kelimeler güçsüz, mutsuz, zavallı ve zayıf kelimeleridir.

Bayatın eş anlamı ne?

BAYAT KELİMESİNİN ZIT ANLAMLISI Bayat kelimesinin eş anlamlıları ‘eski, köhne’ gibi sözcüklerdir. Bunun yanında bayat kelimesinin zıt anlamlısı ise ‘taze’ kelimesidir.

Sıska kelimesinin eş anlamı nedir?

Sıska kelimesi çok zayıf, kuru anlamlarına gelir. Eş anlamlısı ise çelimsiz, kuru, aşırı zayıf anlamlarına gelir.

Gülüç ün eş anlamlısı nedir?

Gülünç kelimesinin eş anlamlısı olan ifadeler komik, matrak, eğlenceli, kepaze ve rezil ifadeleridir. Bu terimler sorunsuz bir şekilde gülünç kelimesi yerine kullanılabilir. Gülüncün eş anlamlısı olan kelimeler eğlenceli, komik ve matrak kelimeleridir.

Bayır eş sesli mi?

Yokuş kelimesinin eş anlamlısı ise yazılış olarak farklı ama anlam olarak aynı kelimelerdir. Eş anlamlı kelimelere göre yokuş kelimesinin eş anlamlı karşılığı rampa, bayır şeklindedir.

Sıhhatli nin eş anlamı nedir?

sıhhatli-nin-eş-anlamı-nedir

Sıhhat, sağlık anlamındadır ve sağlık kelimesi sıhhat kelimesinin eş anlamlısıdır. Sağlık kelimesinin yanı sıra afiyet ve esenlik kelimeleri de sıhhat kelimesinin eş anlamlısıdır.

Çirkin kelimesinin eş anlamı nedir?

Sorunuzun Cevabı : 》Çirkin kelimesinin eş anlamlısı "Suratsız" dır.

Idadi kelimesinin eş anlamı nedir?

"İDADİ" sözcüğünün eş anlamlı sözcüğü "LİSE, İDADİYE" ‘dir.

Fenomen in eş anlamı ne?

Fenomen kelimesinin eş anlamlısı olan kelime "görüngü"dür. Görüngü kelimesi felsefi bir terimdir. "Duyularla algılanabilen her şey" anlamına gelir.

Mükemmelin eş anlamı ne?

mükemmelin-eş-anlamı-ne

Mükemmel ile eş anlamlı olan harika sözcüğü, cümle içerisinde sıfat ve zarf olarak kullanılır. Kusursuz, hiçbir eksiği ve hatası olmayan şey ya da kişi anlamına gelir. Nitelikleri bakımından benzerlerinden üstün konumda olan şeylere süper denir. Şahane kelimesi, şahlara yakışacak kadar güzel ve mükemmel olan demektir.

Zayıf ince eş anlamlı mı?

Bu şekilde bakıldığında, ilk akla gelen anlamı ile yetersiz kiloda olan anlamındaki zayıf kelimesinin eş anlamlıları, sıska, cılız, çelimsiz, incedir.

Komik kelimesinin eş anlamı nedir?

İnsanda gülme duygusu uyandıran, eğlendiren ve güldürücü durumlar için komik sözcüğü kullanılmaktadır. Bu anlamı ile beraber aynı zamanda TDK’ya göre eş anlamlısı olarak, ‘gülünç’ kelimesini kullanmak mümkün.

Maybe you are interested in:

enerji nedir teknoloji tasarım?

Related searches

    Leave a Comment