FAQ

Nefesin eş anlamlısı nedir?

Nefesin zıt anlamlısı nedir?

Soluk kelimesinin zıt anlamlısı bulunmamaktadır. Eş anlamlısı ise; nefes, sarı, uçuk ve tarz kelimeleridir.

Kalp eş sesli mi?

Kalp kelimesinin eş anlamlısı yürektir. Bu kelime de tıpkı kalp gibi hem anatomik olarak hem de mecazi anlamlarda kullanılır. İlk anlamıyla kalp, göğüs boşluğunda bulunan ve kan akışını düzenleyen hayati bir organdır. Kalp kelimesinin mecazi anlamları ise sevgi, gönül, duygu ve histir.

Çamur kelimesinin eş anlamı nedir?

Çamurun Eş Anlamlısı Olan Sözcükler Çamurun eş anlamlısı olan ilk kelime balçıktır. Balçık dışında bataklık ve batak kelimeleri de eş anlamıdır. Daha az bilenen çepel kelimesi ve pislik kelimesi de çamurun az kullanılan eş anlamlılarındadır.

Acıma kelimesinin eş anlamı nedir?

Arapça kökenli kelime olan merhamet kelimesi günlük hayatta çok sık kullanılan bir kelimedir. Kelime ile aynı anlam barındıran eş anlamlı kelimesi ise acıma kelimesidir. Merhamet kelimesi Arapça kökenli bir kelime iken acıma kelimesi Türkçe kökenlidir.

Gözün eş anlamlısı ne demektir?

Sözlükteki ilk anlamı yani görme organı ismi olarak göz eş anlamlısı basar kelimesidir.

Yüreğin diğer adı nedir?

Yürek eş anlamlısı olarak kalp, cesaret ve gönül kelimeleri kullanılabilir.

Mide eş sesli midir?

Mide: Eş sesli değil.

Yemin kelimesinin eş anlamlısı var mı?

Yemin kelimesinin, birçok kaynağa göre en sık kullanılan eş anlamı ‘ant’ kelimesidir.

Genç kelimesinin eş anlamı nedir?

Genç sözcüğüne ait en bilindik eş anlamlı kelimeler dinç, hoş, körpe, toy ve yıpranmamış sözcükleridir. Bu kelimeler genç yerine kullanılabilir.

Boğaz kelimesinin eş sesli anlamı nedir?

Bu sözcüklerin kökleri de genelde farklıdır. Aynı sözcüğün yan ve mecaz anlamları sesteş kabul edilmez. Örneğin “boğaz”, sesteş değildir; çünkü yer anlamına gelen boğaz sözüğü, organ adı olan boğaz kelimesinin yan anlamıdır. Uzatma işareti barındıran sözcükler eş sesli olarak kabul edilmez.

Merhamet in eş anlamı nedir?

Merhamet kelimesinin eş anlamlısı ise acıma kelimesidir. Merhamet kelimesi sözlük anlamı aşağıda açıklanmıştır. – Bir kimsenin veya bir başka canlının karşılaştığı kötü durumdan dolayı duyulan üzüntü, acıma.

Açık göz kelimesinin eş anlamlısı nedir?

Cin ve cingöz kelimeleri açıkgöz ile eş anlamlıdır.

Suçlu kelimesinin zıt anlamı nedir?

Suçlu kelimesinin zıt anlamlısı ” masum” kelimesidir.

Gül kelimesinin eş anlamı nedir?

Gülmek, gülümsemek, tebessüm etmek.

Gök kelimesinin zıt anlamı nedir?

13. isim, coğrafya Yerküre.

Islanmak kelimesinin eş anlamlısı nedir?

Islak Kelimesinin eş anlamlısı nedir sorusunun cevabı sulanmıştır. Bir diğer eş anlamlı olan kelime ise yaş kelimesidir. Bu kelimeler oldukça sık kullandığımız ve ıslak kelimesi ile aynı anlama sahip olan kelimelerdir.

Gönül Türkçe bir kelime mi?

gönül – Nişanyan Sözlük. Eski Türkçe köŋül “göğüs, (mecazi) yürek” sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Eski Türkçe kög “sada, avaz, şarkı” sözcüğü ile eş kökenlidir.

Kalp Türkçe bir kelime mi?

Kalp kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir. Kalp, Arapça dilinden Türkçe’mize geçmiştir. – Bak ellerim nasıl titriyor, bak alnım nasıl yanıyor, bak kalbime nasıl çarpıyor.

Cevap sözcüğünün eş anlamlısı nedir?

Cevap kelimesinin yerine eş anlamlısı olan ‘yanıt’ kelimesi kullanılabilir. Aynı anlama gelen yanıt kelimesi, kimi zaman cevap kelimesi yerine tercih ediliyor. Cevap kelimesi Arapça kökenli, yanıt kelimesi ise Türkçe kökenlidir.

Kapı eş sesli bir kelime mi?

Yani ses kalıbı aynı olan bu sözcüklerin karşıladıkları kavramlar tamamen farklıdır. Eş sesli kelimeler: Aç, alay, bin, ay, atlet, at, bel, boğaz, çay, cilt, bağ, diz, dil, dolu, ekmek, hayır, güç, koca, kazan, koy, ekmek, iç, in, pazar, ocak, soluk, satır, sağ, yaz, yat, yaş, yar, yüz, sıra.

Pay ve hisse eş anlamlı mı?

Pay kelimesinin günlük yaşam içerisinde kullanılan eş anlamlısı ‘hisse’ şeklinde geçmektedir.

Oyun kelimesinin eş anlamı nedir?

1- Temsil: Genellikle tiyatro oyunları için kullanılan temsil kelimesi, oyun sözcüğü ile eş anlamlıdır.

Soru sözcüğünün eş anlamlısı nedir?

Soru sözcüğüne ait eş anlamlı kelimeler istifham ve sual sözcükleridir. Bu kelimeler birbiri yerine kullanılabilir.

Ozan kelimesinin eş anlamı nedir?

– Aşık, – Şair, Bu iki anlamı üzerinde Ozan kelimesini gün içerisinde aynı anlam eşliğinde değerlendirebilirsiniz.

Giysi Kıyafet eş anlamlı mıdır?

Eş anlamlı kelimeler ve yazılışları dilimiz açısından çok önemlidir. Elbise kelimesinin de eş anlamlısı bulunmaktadır. Elbise kelimesi eş anlamlı kelimeleri ise giysi, kıyafet, esvap, libas, urba, giyecek, giyim, paltar kelimeleridir.

100 kelimesinin eş anlamlısı nedir?

Yüz kelimesinin en çok kullanılan eş anlamlı kelimesi çehre kelimesidir.

Istek ve arzu eş anlamlı mı?

İstek kelimesine karşılık olarak gelen eş anlamlı kelimeler arzu ve dilek ile talep kelimeleridir.

Yaş eş sesli bir kelime midir?

Cevap Yaş eş sesli (sesteş) bir kelimedir.

Maybe you are interested in:

ayna üretiminde ne kullanılır?

Related searches

  1. Neden kelimesinin eş Anlamlısı
  2. Kalp eş anlamlısı
  3. İmtihan eş anlamlısı
  4. Nesilin eş anlamlısı
  5. Hür eş anlamlısı
  6. Tutsak eş anlamlısı
  7. Tanenin eş anlamlısı
  8. Tamir eş anlamlısı

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Back to top button