FAQ

Noktalı virgül nerelerde kullanılır?

Noktalı Virgül ( ; ) İşareti ve Kullanıldığı Yerler … 1. Aralarında şekil ve anlamca ilişki bulunan, birbirine bağlaçsız bağlanan ve aralarındaki duraklama kısa …

Noktalı virgül nerelerde kullanılır ve örnekleri?

Aralarında şekil ve anlamca ilişki bulunan, birbirine bağlaçsız bağlanan ve aralarındaki duraklama kısa olan cümlelerin arasına noktalı virgül konur:

 1. At ölür, meydan kalır; yiğit ölür şan kalır. …
 2. Gitmemiz gerekiyor; bekleyenler var. …
 3. Okumuş bir kadın değil, ama anlayışlı; çok genç değil, ama güzel…

Noktalı virgül nerede kullanılır maddeler halinde?

Noktalı Virgül (;) / Noktalama İşaretleri

 1. Öğeleri arasında virgül bulunan sıralı cümleleri birbirinden ayırmak için kullanılır. …
 2. 2. Virgülle ayrılmış örnekleri farklı örneklerden ayırmak için konur. …
 3. 3. Cümle içinde virgüllerle ayrılmış tür veya takımları birbirinden ayırmak için kullanılır.

Noktalı virgülden sonra cümle nasıl başlar?

noktalı virgülden sonra yazılar büyük harfle mi başlar?? Noktalı virgülden sonra gelen sözcük özel bir isim değilse, bu sözcük küçük harf ile başlar. Örnek cümleler ile kullanımını gösterelim. ⇒ At ölür, meydan kalır; yiğit ölür, şan kalır.

Noktalı nedir nerelerde kullanılır?

noktalı-nedir-nerelerde-kullanılır

Noktalı virgülün kullanıldığı yerler; – Aralarında şekil ve anlamca ilişki bulunan birbirine bağlaç olmadan bağlanan ve aralarındaki duraklama kısa olan cümlelerin aralarına konulur. – İki cümleyi birbirine bağlayan bağlaçlardan önce noktalı virgül konulur.

Noktalı virgül nerelerde kullanılır 5 cümle?

İki cümleyi birbirine bağlayan “ama, fakat, lâkin, yalnız, ancak, ne var ki, ne yazık ki, çünkü, yoksa, bundan dolayı, binaenaleyh, sonuç olarak, bununla birlikte” gibi bağlaçlardan önce noktalı virgül konur: Halis bir şiir fena okunabilir; lâkin sahte bir şiir iyi okunamaz. Olanları anladım; ama iş işten geçmişti.

Noktalı virgül kuralı nedir?

Noktalı virgül (;), bir noktalama işareti. Çoğunlukla kendi içinde virgülle ayrılmış grupları birbirinden ayırmak ve sıra cümleleri birbirinden ayırmak için; virgülden kuvvetli, noktadan zayıf bir duraksama işareti olarak kullanılır.

Noktalı virgül ve iki nokta arasındaki fark nedir?

1- İki nokta bir açıklama yapılacakken kullanılır. Noktalı virgül ise genel olarak aralarında virgül bulunan sıralı cümleleri ayırmak için kullanılır.

Noktalı virgül ile iki nokta arasındaki fark nedir?

İki nokta : Bir açıklama yapılacağı zaman veya bir kişinin söylediklerini belirtmek amacıyla kullanılırken ; Noktalı virgül: Bitmiş bir cümleyi diğer cümleye bağlaç yardımı olmadan bağlama görevi görür ve virgül ile ayrılmış örnekleri diğer örneklerden ayırmak için kullanılır.

Noktalı virgül nerelerde kullanılır 3 sınıf?

Noktalı virgül, farklı cins ve türlere ait isimleri birbirinden ayırmak için kullanılır. Sürüngen hayvanlara yılan ve fare; kuş türlerine ise kartal ve şahin örnek verilebilir. Noktalı virgül, bazı bağlaçlardan önce de kullanılabilir.

Noktalı virgülden sonra ne gelmez?

Noktalı Virgülden Sonra Cümle Nasıl Başlar? Noktalı Virgül genel olarak cümle içerisindeki takımları ayırmak için kullanılmaktadır. Noktalı virgül cümle aralarında kullanıldığı için kendinden sonra gelen kelimeler büyük harfle yazılmazlar.

Noktalı virgülden önce boşluk bırakılır mı?

Noktalama işaretlerinden nokta, virgül, noktalı virgül, iki nokta, üç nokta, soru, ünlem, tırnak, ayraç ve kesme işaretleri ait oldukları kelimelere bitişik olarak yazılır ve kesme dışındaki işaretlerden sonra bir harf boşluğu ara verilir.

Çünkü den sonra noktalı virgül gelir mi?

SORUMUZ: Çünküden sonra hangi işaret gelir Sonra hangi işaret gelir? CEVAP: Noktalı virgül gelir. Noktalı virgül=“ ; ” Çünkü; “çünkü” kelimesi burada bağlaç olarak kullanılır, yani iki cümleyi birbirine bağlar.

Noktalı virgül nerelerde kullanılır 5 sınıf?

NOKTALI VİRGÜL (;) Cümle içinde virgüllerle ayrılmış tür veya takımları birbirinden ayırmak için konur: Örnekler.

Virgül olmayan cümlede noktalı virgül olur mu?

virgül-olmayan-cümlede-noktalı-virgül-olur-mu

Noktalı virgül için: Bu cümlelerde eş görevli sözcüklerin (ögelerin) arasına virgül gelince cümleleri birbirinden ayırma noktalı virgüle kalmıştır. Yukarıda virgülde ifade edildiği gibi ögeleri arasında virgül bulunmayan sıralı cümleler olsaydı bu cümleler arasına noktalı virgül değil virgül gelirdi.

Noktalı virgül nerelerde kullanılır 7 sınıf?

noktalı-virgül-nerelerde-kullanılır-7-sınıf

Noktalı Virgülün Görevleri ve Kullanıldığı Yerler

 1. Cümle içinde virgüllerle ayrılmış tür veya takımları birbirinden ayırmak için konur. …
 2. Ögeleri arasında virgül bulunan sıralı cümleleri birbirinden ayırmak için konur.

Üst üste iki nokta nerelerde kullanılır?

İki nokta üst üste olarak da bilinir. Metin içerisinde çoğunlukla alıntı yaparken, liste yaparken ve açıklama yaparken kullanılır.

Noktalı virgül nerelerde kullanılır e ödev?

 1. Cümle içinde virgülle ayrılmış tür veya takımları birbirinden ayırmak için konur. …
 2. Öğeleri arasında virgül bulunan sıralı cümleleri birbirinden ayırmak için konur. …
 3. İkiden fazla eş değer öğeler arasında virgül bulunan cümlelerde özneden sonra konur.

Edattan sonra noktalı virgül gelir mi?

Merhabalar, Edat veya bağlaçtan sonra virgül gelmez. Edatlar, başlı başına bir anlama sahip olmayıp; cümle içerisinde anlam kazanan sözcük türlerindendir.

İki nokta nerelerde kullanılır ve örnekleri?

Bir cümleden sonra alıntı bir cümle geliyorsa veya bir söz naklediliyorsa iki nokta kullanılır: Çocuk merakla sordu: “Bana ne getirdin?” O, başarının sırrını tek kelimeyle açıklar: Azim.

Maybe you are interested in:

teheccüd namazı kaç rekat?

Related searches

 1. noktalı virgül örnekleri
 2. noktalı virgül anlamı
 3. noktalı virgül iki nokta farkı
 4. noktalı virgül kullanımı örnek
 5. noktalı virgülden sonra büyük harfle mi başlanır
 6. noktalı virgül dövmesi anlamı
 7. noktalı virgül nasıl yapilir
 8. noktalı virgül kullanımı tdk

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Göz Atın
Kapalı
Başa dön tuşu