Opaxol nasıl kullanılır

Diğer kontrast maddeler için olduğu gibi, uygulama öncesinde ve sonrasında yeterli hidrasyon sağlanmalıdır. Uygulama şekli: Ürün intravenöz, intraarteriyel ve intratekal yolla ve vücut boşluklarında kullanım içindir.

Opaxol 350 mg ne zaman kullanılır?

Bu ürün sadece tanı amacı ile kullanılır. pankreatografi (ERP), endoskopik retrograd kolanjiyopankreatografi (ERCP), herniyografi, histerosalpingografi, sialografi ve gastrointestinal sistemin tetkiklerinde kullanılır.

Kopaq 300 mg nedir nasıl kullanılır?

Bir atardamar veya toplardamar içine enjekte edilmesi: KOPAQ en sık olarak kol veya bacakta bir toplardamar içine enjekte edilir. Bazen kolunuzdaki veya kasığınızdaki bir atardamara yerleştirilen ince, plastik bir tüp aracılığı ile (kateter) kullanılır.

Omnipol 300 mg nedir?

Bu ürün, ioheksol adı verilen bir etkin maddeyi içerir ve sadece tanı amaçlı kullanım içindir. Sadece bir hastalığın teşhisini koymak için kullanılır, tedaviye yönelik kullanımı yoktur. tüpleri gibi vücut boşluklarınızın incelenmesi için de kullanılabilir.

Xenetix 300 mg nasıl kullanılır?

XENETIX, radyolojik tetkikler için kullanılan kontrast ürünler grubundadır. Yalnızca damar içi uygulama yoluyla kullanılır. XENETIX, radyolojik tetkikler sırasında görüntü kalitesini artırmak için kullanılır. Görüntü kalitesini artırmak, belli organların daha net ve açıkça görüntülenmesini sağlar.

Opaxol 350 mg nedir nasıl kullanılır?

Enjeksiyonluk çözelti OPAXOL, berrak, renksizden soluk sarıya kadar renkte, steril aköz bir çözeltidir. Bu ürün sadece tanı amacı ile kullanılır. Yetişkinlerde ve çocuklarda, anjiyografi, ürografi, flebografi ve bilgisayarlı tomografide kontrast arttırmada kullanılan röntgen kontrast maddesidir.

Omnıpaque 350 mg ne işe yarar?

"Omnipaque 350 mg I/ml, 1×100 ml, IV,IA Enjektör İçin Çözücü İçeren Cam Flakon" adlı ilaç, bilgisayarlı tomografi ile kardiyoanjiografi, arteliografi, ürografi ve flebografi çekimlerinde görüntü kontrasının artırılmasında kullanılıyor.

Urografin nasıl kullanılır?

Hekiminiz tarafından çekim sırasında ağızdan (Oral) ve makattan (Rektal) kontrast madde uygulanması uygun görülmüşse lütfen aşağıdaki gibi uygulayınız; • 1,5 lt pet şişe su içine 50 ml Ürografin karıştırın. BT çekiminden 1-1.5 saat önce içmeye başlayın ve her 10 dk. da 2 bardak için. Son 3 bardaklık kısmı saklayın.

Oniyonix nedir?

ONİYONİX bir “kontrast madde”dir. Bir röntgen uygulamasından önce verilerek doktorun çekeceği filmin daha net olmasını sağlar. Enjekte edildikten sonra, doktorunuzun vücudunuzdaki bazı organların şekil ve görünümlerinin normal olup olmadığını ayırt edebilmesine yardımcı olur.

Cofact nedir ne işe yarar?

COFACT, enjeksiyonluk çözelti için toz ve çözücüsü (20ml flakon) ile bir adet transfer iğnesi ve dezenfeksiyon mendili içerir. Enjeksiyon için COFACT toz mavimsi bir tozdur. Enjeksiyona hazır çözelti mavimsi renk alır. Etkin maddeler, koagülasyon (pıhtılaşma) faktörleri II, VII, IX ve X’dur.

Omnipol 350 mg nedir?

Enjeksiyonluk çözelti OMNİPOL, berrak, renksizden soluk sarıya kadar renkte, steril aköz bir çözeltidir. Bu ürün sadece tanı amacı ile kullanılır. Yetişkinlerde ve çocuklarda, anjiyografi, ürografi, flebografi ve bilgisayarlı tomografide kontrast arttırmada kullanılan röntgen kontrast maddesidir.

Omnıpaque 300 mg ne için kullanılır?

lomber, torasik, servikal miyelografi ve bazal sisternaların bilgisayarlı tomografi (BT) tetkikinde, artrografi, endoskopik retrograd pankreatografi (ERP), endoskopik retrograd kolanjiyopankreatografi (ERCP), herniyografi, histerosalpingografi, sialografi ve gastrointestinal sistemin tetkiklerinde kullanılır.

Opaxol un yan etkileri nelerdir?

Özellikle depresyon, panik bozukluğu, obsesif-kompulsif bozukluk, anksiyete bozuklukları ve travma sonrası stres bozukluğu tedavisinde kullanılır. Yaygın görülen yan etkileri arasında mide bulantısı, cinsel isteksizlik, uyku sorunları, halsizlik, terleme, baş dönmesi ve baş ağrısı sayılabilir.

Biemexol ilaç nedir?

BİEMEXOL 300, bromobutil tıpa, mavi tear off kapaklı 50 ve 100 ml’lik renksiz, tip I cam flakonlarda sunulmaktadır. Bu ürün, iyoheksol adı verilen bir etkin maddeyi içerir ve sadece tanı amaçlı kullanım içindir. Sadece bir hastalığın teşhisini koymak için kullanılır, tedaviye yönelik kullanımı yoktur.

Kontrast madde vücuttan nasıl atılır?

Kontrast madde vücutta parçalanarak böbreklerden atılır.

Paxil nedir ve ne işe yarar?

tüm depresyon tipleri,anksiyete bozukluklarının tedavisinde kullanılabilen,aniden bırakılmaması gereken, bırakıldıgı takdirde insanın gününü mahvedip sarhos olmaktan beter eden * bir anti depresan.

Maybe you are interested in:

jawline nasıl kullanılır

Related searches

  1. Urografin nasıl kullanılır

Leave a Comment