Rasyonel sayılarda ondalık gösterimi?

Bir rasyonel sayı ondalık gösterimi ile yazıldığında, ondalık kısmındaki sayılar belirli bir rakamdan sonra sonsuza kadar tekrar ediyorsa bu tür ondalık …

Rasyonel sayılarda ondalık gösterim nasıl yapılır?

1) Virgülü bakılmaksızın sayının tamamı yazılır. Üzerinde devir işareti olmayan sayılar yazılıp çıkarılır ve paya yazılır. 2) Paydaya ise virgülden sonra devreden rakam sayısı kadar 9, devretmeyen rakam sayısı kadar 0 yazılır. 3) Pay ve payda sadeleşebiliyorsa, sadeleştirilir.

1 3 ün ondalık gösterimi nasıl olur?

Yani 1 bölü 3 eşittir 0.33333..

Rasyonel sayılarda ondalık gösterim ne demek?

Rasyonel sayılar: Pay ve paydası ile beraber kesirli şekilde yazılan sayılara rasyonel sayılar denir. Bu konuda rasyonel sayılara bazı örnekler vermek gerekir, ‘3/7, 2/5, 3/6, 4/9’ gibi örnekler verebiliriz. Ondalık Gösterimler: Paydası 10, 100 ya da 1000 gibi 10 ile bölünebilen kesirlere ondalık gösterim denmektedir.

907 45 rasyonel sayının ondalık gösterimi nedir?

RASYONEL SAYILARIN ONDALIK GÖSTERİMİ 907 / 45 sayısının ondalık gösterimi 20,16 olur.

377 90 rasyonel sayısının ondalık gösterimi nedir?

➥ 377÷90=4,188 diye ilerleyen devirli bir ondalık gösterimdir.

26 4 rasyonel sayısının ondalık gösterimi nedir?

Cevap: 26/4 kesrinin ondalık gösterimi 6,50 olacaktır.

7 8 kesrinin ondalık gösterimi nedir?

•Veya 7’yi 8’e bölerek de 0,875 sonucuna ulaşabilirdik. Başarılar!

5 8 ondalık gösterimi nedir?

Bölme işlemini devam ettirdiğimizde Cevap, 0,625 çıkar.

3 tam 2 5 in ondalık gösterimi nedir?

Cevabımız 3,4’tür.

0 75 ondalık gösterimi rasyonel sayı olarak nasıl yazılır?

0,75 sayı olarak 75/100 olarak yazılır ,zaten Bir sayı Rasyonel sayı olması için paydasının 0 olmaması gerekiyordu .

Ondalık gösterim nasıl yapılır?

Örnek: Mesela 5,75 sayısına ele alalım. Bu ondalık sayının virgülden önceki kısmı, yani 5 tam sayı olan bölümdür. Virgülden sonra olan 75 sayısı ise ondalık kısım olarak bilinir. Not: Paydası 10 olan gösterimlerinin virgülden sonra bir basamağı bulunur.

0 9 neye eşittir?

Sırada payda kısmını bulmak var. 0,9 ondalık gösteriminde 9 sayısı devirli olduğu için, payda kısmına 1 adet 9 yazılır ve rasyonel sayı bulunur. Yaptığımız işlemler sonucunda cevabı, yani 0,9 (devir) ondalık gösteriminin rasyonel sayı halini 1 bulmuş olduk.

21 4 kesrinin ondalık gösterimi nedir?

21-4-kesrinin-ondalık-gösterimi-nedir

Doğrulanmış Cevap. 5,25 aynı zamanda 5,1 demektir.

0 25 ondalık gösterimi rasyonel sayı olarak nasıl yazılır?

Doğrulanmış Cevap. Cevap: 25/100’dür.

1 8 ondalık olarak nasıl gösterilir?

1/8, 125 ile genişleteceğiz. Cevap 0,125 olacaktır.

13 6 ondalık gösteriminin rasyonel sayı olarak yazılışı nedir?

Doğrulanmış Cevap. CEVABIMIZ 68/5 YANİ A ŞIKKI OLACAKTIR.

1 8 ondalık gösterimi rasyonel sayı olarak nasıl yazılır?

0,125 ondalık gösterimi rasyonel sayı olarak 1/8 şeklinde yazılır.

0 12 ondalık gösterimi nedir?

0-12-ondalık-gösterimi-nedir

➙ 0,12 ondalık gösterimi 12/100 ifadesine eşittir çünkü baktığımız zaman 0,12 tam kısmı 0 yani tamı yok ve virgülden sonra direkt 12 geliyor toplamda iki sayı hatırlarsak ondalık gösterimler rasyonel sayılara çevrilirken virgülden sonra ki sayı kadar rasyonel paydasına 0 ekliyorduk yani burada da iki sayı olduğu için 1 …

7 20 ondalık gösterimi nedir?

Cevap: 1 7/20 kesrinin ondalık gösterimi 1,35 şeklindedir.

Maybe you are interested in:

peyami safa hangi dönem?

Related searches

  1. 3/5 rasyonel sayısının ondalık gösterimi
  2. 7. sınıf matematik konuları
  3. Kesirlerin ondalık gösterimi
  4. rasyonel sayılar 7. sınıf

Leave a Comment