FAQ

Şekil kelimesinin eş anlamlısı?

Şekil ve biçim eş anlamlı mıdır?

Biçim kelimesinin eş anlamlısı olarak ‘şekil’ sözcüğünü aynı anlam ifadesi ile beraber değerlendirebilirsiniz. Özellikle gündelik yaşam içerisinde hem şekil hem de biçim kelimeleri aynı oranda yaygın şekilde kullanılmaktadır.

Boş kelimesinin eş anlamı nedir?

Boş kelimesi mecazen yarar sağlamayan şey anlamına gelir. Bu nedenle cümle içinde faydasız kelimesi, boş sözcüğünün yerine kullanılabilir.

Biçim eş seslisi nedir?

Biçim eş anlamlısı genel olarak form ve şekil kelimeleridir.

Kafiye kelimesinin eş anlamı nedir?

Kafiye kelimesinin eş anlamlı karşılığı yeterli sözcüğüdür. Yaşanan bir durumu ya da olayın belli noktaya ulaştığını ifade eder. Örneğin bir suyun yeteri kadar dolması, aynı zamanda bir işin yeteri kadar gerçekleşmesi gibi ifade edilebilir. Kafiyenin eş anlamlısı yeterli sözcüğü ile karşılık bulur.

Zayıf kelimesinin eş anlamı nedir?

Eş anlamlı kelimeler yerine anlamdaş kelimeler de denilebilmektedir. Zayıf kelimesinin eş anlamlısı güçsüz, kuvvetsiz ve cılız sözcükleridir.

Bol kelimesinin eş anlamı nedir?

Bol kelimesinin eş anlamlısı ‘çok’ olarak ifade edilir.

Şekil eş sesli midir?

ŞEKİL EŞ ANLAMLISI Şekil sözcüğü ile ilgili merak edilen bir diğer konu da, eş anlamı olan karşılığıdır. Şekil kelimesinin eş anlamı yerine kullanılabilen sözcüklerden bir tanesi de, biçim kelimesidir. Biçim ve Şekil anlamdaş yani aynı anlama gelen iki kelimedir.

Komik kelimesinin eş anlamı nedir?

İnsanda gülme duygusu uyandıran, eğlendiren ve güldürücü durumlar için komik sözcüğü kullanılmaktadır. Bu anlamı ile beraber aynı zamanda TDK’ya göre eş anlamlısı olarak, ‘gülünç’ kelimesini kullanmak mümkün.

Yazın kelimesinin eş anlamlısı ne demek?

Yaz kelimesinin eş anlamlı sözcüğü ‘ilkyaz’ kelimesidir.

Ankara kelimesinin eş anlamlısı nedir?

Osmanlılar’da 16. yüzyıldan itibaren şehrin adı resmen Ankara (آنقره) olmasına rağmen, halk arasında "Engürü", Batılılar arasında ise "Angora" şeklinde kullanılmaya devam etmiştir. Türkiye’nin kuruluşundan sonra diğer adların kullanımı son bulmuş ve Ankara adı evrenselleşmiştir.

Çok eş anlamlı mı?

Çok kelimesi eski Türkçe kökenli bir sözcük olmakla beraber bu kelimeyi eski Türkler de oldukça kullanmaktaydı. Aynı zamanda çok kelimesinin yerine gelebilecek aşırı, bol, birçok, pek gibi kelimeler vardır.

Eş anlamlı sözcükler nelerdir?

Eş anlamlı kelimeler yazılışları ve okunuşları birbirinden farklı olan ancak aynı anlamı taşıyan sözcüklerdir. 1. 2. 3. 4. sınıf öğrencilerinin sıklıkla karşılaştığı konulardan birisidir. Aynı anlamı taşıdıkları için bu kelimeler birbirlerinin yerine kullanılabilirler.

Kalite kelimesinin eş anlamlısı nedir?

Kalite kelimesinin eş anlamlısı olan kelimeler nitelik, özellik, mizaç, yetenek, vasıf, yapı, bünye, kabiliyet olarak bilinmektedir.

Haşere kelimesinin eş anlamı nedir?

Haşere kelimesiyle eş anlamlı olan iki sözcük, günlük hayatta sıklıkla kullandığımız kelimeler arasında yer alıyor. Bu kelimelerden ilki eski Türkçe bir sözcük olan böcektir. Farsça kökenli kehle kelimesi de haşere ile eş anlamlıdır.

Kafiye ne demek ne demek?

Kafiye ya da uyak, şiirde mısra sonlarında bulunan sözcüklerin son heceleri arasındaki ses benzerliğidir. Şiirde uyak, dize sonlarında bulunan farklı görevlerdeki ekler veya anlamları ayrı sözcükler arasında görülür. Dize sonlarında yinelenen aynı görevdeki ekler ya da sözcükler uyak değildir.

Maybe you are interested in:

ayakkabı hecelerine nasıl ayrılır?

Related searches

  1. Nadir eş anlamlısı
  2. Özlem eş anlamlısı
  3. Etraf eş anlamlısı
  4. Cevap eş anlamlısı
  5. Sebep eş anlamlısı
  6. Gıda eş anlamlısı
  7. Beden eş anlamlısı
  8. Zaman eş anlamlısı

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Check Also
Close
Back to top button