Sgk matrahı nasıl hesaplanır

SGK matrahı: Brüt kazanç toplamı – istisnalar (örn. ayni yemek ödemesi) SGK prim kesintisi – çalışan payı: Sosyal güvenlik matrahı * 0.14 (B) SGK işsizlik prim kesintisi – çalışan payı: Sosyal güvenlik matrahı * 0,01 (C) SGK işveren payı: Sosyal güvenlik matrahı * 0.205 (Y)

Bordroda sigorta matrahı nasıl hesaplanır?

İşçiden yapılacak olan kesintiler;

 1. SSK primi işçinin payı = Brüt ücret x %14.
 2. İşsizlik sigortası işçinin payı = Brüt ücret x %1.
 3. Gelir vergisinin matrahı = Brüt ücret – (SSK işçi payı + işsizlik sigorta işçi payı)
 4. Gelir vergisi miktarı = Gelir vergisi matrahı x %15.
 5. Damga vergisi miktarı = Brüt ücret x 0,00759.

2022 vergi matrahı nasıl hesaplanır?

2022 yılı tarifesine göre 8.500₺, 32.000₺’den daha düşük bir meblağ olduğundan işçi ya da gelir sahibi mükellef 1. vergi dilimine girer ve gelir vergisi %15 oranından hesaplanır. Özetle, mükellefin vergi dilimi kesintisi: 8.500 x %15 = 1.275₺ yapar.

Primin vergisi olur mu?

Ücretlerin vergilendirilmesinde, maaşın yanı sıra, prim, kazanç, ikramiye, huzur hakkı, mesai ve döner sermaye ücreti gibi ödemelerle kümülatif matrah esas alınacak. Birden fazla ücret alan kişinin istisna sadece en yüksek olan ücrete uygulanacak.

Vergi matrahı nasıl hesaplanır?

Gelir vergisi matrahı hesabını örneklendirelim: Bir işçinin brüt maaşı 5.000 TL ise; Genel sağlık sigortası işçi payı (%14): 5.000 x %14 = 700 TL. İşsizlik sigortası işçi payı (%1): 5.000 x %1 = 50 TL. Gelir vergisi matrahı tutarı: 5.000 – (700 + 50) = 4.250 TL olur.

Bordroda yazanlar ne demek?

Ücret ödenen toplam gün sayısı, Sigortalının ücreti, Ödenen ücret miktarı, Ücretin alındığını gösteren sigortalının imzası maaş bordrosunda bulunması gerekir.

2021 SGK matrahı nasıl hesaplanır?

SGK matrahı: Brüt kazanç toplamı – istisnalar (örn. ayni yemek ödemesi) SGK prim kesintisi – çalışan payı: Sosyal güvenlik matrahı * 0.14 (B) SGK işsizlik prim kesintisi – çalışan payı: Sosyal güvenlik matrahı * 0,01 (C) SGK işveren payı: Sosyal güvenlik matrahı * 0.205 (Y)

2022 vergi matrahı ne kadar?

Yukarıdaki gelir vergisi dilimlerinde görebileceğiniz gibi 32.000 TL’ye kadar olan gelirlerde %15 gelir vergisi alınır. 18.000 TL, 2022 gelir vergisi tarifesinde 1. dilimde olduğu için %15’lik orana tabi olursunuz. Sonuç olarak ödemeniz gereken vergi miktarı 18.000 x %15 = 2.700 TL olacaktır.

2022 kümülatif vergi matrahı ne kadar?

Asgari Ücret | 2022 Asgari Ücret ve Yasal Kesintiler

BrütKümülatif Vergi Matrahı
Ocak3577,53040,88
Şubat3577,56081,76
Mart3577,59122,64
Nisan3577,512163,52

Hangi vergi Dilimindeyim 2022?

2022 Vergi Oranları

Gelir DilimiVergi Oranı
880.000 TL’nin 170.000 TL’si için 39.400 TL (ücret gelirlerinde 880.000 TL’nin 250.000 TL’si için 61.000 TL), fazlası%35
880.000 TL’den fazlasının 880.000 TL’si için 287.900 TL (ücret gelirlerinde 880.000 TL’den fazlasının 880.000 TL’si için 281.500 TL), fazlası%40

Maaştan vergi kesintisi kalktı mı?

İstisna nedeniyle alınmayacak vergi, ilgili ayda aylık asgari ücret üzerinden hesaplanması gereken vergiyi aşmayacak. Yapılan düzenleme ile 1 Ocak 2022 tarihinden itibaren yapılan ücret ödemelerinde asgari geçim indirimi uygulanmayacak.

Primden yüzde kaç vergi kesilir?

Gelir vergisinin matrahı brüt ücretten sigorta primleri kesildikten sonra kalan tutardır. Örneğin 2021 yılında prim kesintileri düşüldükten sonra kalan matrah üzerinden 24 bin liraya kadar olan kazançlar yüzde 15’lik ilk gelir vergisi dilimine tabi tutuldu.

Ikramiyelerde kesinti olur mu?

Madde 20 — İkramiye ödemeleri hiçbir vergi, resim ve harca tabi olmadığından, herhangi bir kesinti yapılamaz. İkramiye ödemelerinde talihlilerden her ne ad altında olursa olsun nakdi veya ayni hiçbir menfaat sağlanamaz ve talihli yeniden oyun oynamaya zorlanamaz.

Matrah neye göre hesaplanır?

Matrah, vergilendirmeye esas olan kazancın belirlenmesinde temel alınır ve bir gelirin üzerindeki giderler düşürülerek elde edilen tutar üzerinden hesaplanır. Bu şekilde matrah vergisi hesaplamasında kullanılan gelir miktarı oluşturulur.

Devlet vergi matrahı nedir?

Matrah, Elde edilen gelirden (kazanç) yapılan harcamalar çıkarıldıktan sonra (giderler) geriye kalan miktarı anlatmak için kullanılır. Vergi matrahı ise, bir işletmenin sahip olduğu toplam kazançtan yasalarla belirlenmiş bir çerçevede giderlerin düşülüp, vergilendirilmesi gereken miktarı ifade eder.

Vergi matrahı hangi değere göre hesaplanır?

İşletmeler vergiye tabi oldukları için belirli oranda vergi ödemek zorundadırlar. Ödeyecekleri verginin belirlenmesinde kullanılan temel değer matrahtır. Aylık veya yıllık gelir üzerinden bütün giderler çıkarıldıktan sonra geriye kalan kısım matrahı oluşturuyor.

Bordrolu çalışan ne demek?

Bordro en basit tanımıyla işverenin iş karşılığında işçiye yaptığı ödemeyi, tüm vergi ve kesintileriyle birlikte gösteren ve işçi çalıştığı sürece periyodik olarak düzenlenen belgedir.

Bordro üzerindeki brüt ücret hangisi?

Brüt maaş, çalışanın bordrosunda görünen, kesintiler ve vergilerin de dahil olduğu işveren tarafından maaş olarak ödenen toplam tutardır.

Brüt ücret ne demek?

Brüt maaş; işçinin maaş bordrosunda görünen, sigorta, kesintiler ve vergilerin de dahil olduğu işveren tarafından maaş olarak ödenen toplam tutardır. Net maaş; SGK primi, damga vergisi, gelir vergisi gibi kesintiler yapıldıktan sonra çalışanın eline geçen esas paradır.

2021 30 günlük sigorta primi ne kadar?

En düşük prime dayalı esas kazanç tutarı asgari ücret olup tutarı 3.577 TL’dir. Bu tutarın yüzde 32’si alındığında, prime esas günlük kazancı alt sınırdan beyan eden birinin ödemesi gereken 30 günlük sigorta primi tutarı 944 TL olacaktır.

10.000 TL maaşın sigorta primi ne kadar?

Örneğin; brüt aylığı 10 bin lira olan ücretlinin ilk ay brüt ücretinden önce işçiye ait sigorta primi (10.000 x % 14=1.400 TL) ve işsizlik sigorta primi (10.000 x % 1= 100 TL) düşülecek ve bu şekilde hesaplanan 8.500 lira üzerinden (8.500 x % 15=) 1.275 TL gelir vergisi hesaplanacaktır (2022 yılında uygulanacak Gelir …

Sigorta primleri nasıl hesaplanır?

Sigorta primi her yıl değişse de, işçinin brüt maaşı ve ek ödemelere göre hesaplanır. … İndirimsiz hesaplandığında sigorta primi aylık brüt maaşın %37,5’idir.

 1. İşçi sigorta prim oranı %14,
 2. İşveren payı oranı %20,5,
 3. İşçi işsizlik oranı %1,
 4. İşveren işsizlik oranı %2’dir.

Ne kadar vergi öderim?

a.Ücret gelirleri

Gelir dilimleriVergi oranı
32.000 TL’ye kadar%15
70.000 TL’nin 32.000 TL’si için 4.800 TL, fazlası%20
250.000 TL’nin 70.000 TL’si için 12.400 TL, fazlası%27
880.000 TL’nin 250.000 TL’si için 61.000 TL, fazlası%35

Gelir vergisi nasıl hesaplanır?

32.000 TL altındaki gelirler için %15 oranında gelir vergisi alınır. Diyelim ki verginin matrahı yani verginin işlem göreceği miktar 6.000 TL. Bu miktar için gelir vergisi vergi tarifesinin birinci diliminde kaldığı için %15’lik orana tabi olacaktır. Yani ödenmesi gereken vergi miktarı 6.000 x %15 = 900 TL olacaktır.

Brüt asgari ücret ne kadar 2022?

Asgari ücret 2022 yılı için brüt 5 bin 4 lira, net 4 bin 253 lira 40 kuruş olarak belirlendi. İşsizlik ödeneği, asgari geçim indirimi, kıdem ve ihbar tazminatlarının da aralarında olduğu birçok kalem, yeni asgari ücretteki değişimden etkilenecek.

Asgari ücret ne kadar son dakika 2022?

‘de son asgari ücret, 7,000.- Türk lirası (Brüt) olarak 01 Ocak 2022 tarihinden itibaren resmen yürürlüğe girecektir." … ASGARİ ÜCRET NEDİR?

Asgari Ücret (Brüt)01.01.2022 itibarıyla geçerli
Saatlik40.38 TL
Günlük323.07 TL
Haftalık1615.38 TL
Brüt Aylık7.000 TL

Maybe you are interested in:

öşür nasıl hesaplanır diyanet

Related searches

 1. Sgk Matrahı nasıl hesaplanır 2022
 2. Sgk matrahı Nasıl hesaplanır
 3. Sgk matrahı nedir
 4. Sgk Matrahı Nasıl hesaplanır 2021
 5. Bordro nasıl HESAPLANIR
 6. Gelir vergisi kesintisi nasıl hesaplanır
 7. s.p.d.h.+ş.h ne demek
 8. Kümülatif vergi matrahı hesaplama

Leave a Comment