Şikayet dilekçesi nasıl yazılır

Dilekçe nasıl başlar?

Dilekçe hangi kurumu ilgilendiriyorsa ona hitap edilerek başlanmalıdır. Başlık ve konu eksiksiz olmalı ve sağ üst köşeye tarih atılmalıdır. Başlık tarihin alt kısmında yer almalı ve ardından metin yazılmalıdır. Dilekçeler yazım ve noktalama kurallarına uygun resmi bir dille olmalıdır.

Şahsi dilekçe nasıl yazılır?

Şahsi dilekçe yazarken öncelikli olarak beyaz çizgisiz bir A4 kağıdı kullanmaya özen gösterilmelidir. Dilekçeyi yazarken ad, soyad, T.C. kimlik numarası ve adres gibi detaylar bulunmalı, bununla birlikte yazı düzenine özen gösterilmelidir. Dilekçe hem bilgisayar ortamında hem de el yazısı ile yazılabilir.

Adliyeye şikayet nasıl yapılır?

Adliyeye giderek bölge asliye mahkemesinde cumhuriyet başsavcılığı ile görüşerek dilekçe oluşturabilir ve dilekçe ile birlikte savcılığa suç duyurusunda bulunabilirsiniz. Suç duyurusunda bulunmak için günün her saatini kullanabilirsiniz. Bunun için nöbetçi savcılıklar da görevlidir.

Dilekçe kaç ana bölümden oluşur?

Söylenmek istenen şeyler burada yer alır. İki alt bölümü vardır. Dolayısıyla, en az iki paragraftan oluşur. Birinci alt bölümde dilekçe sahibi ile muhatap kurum arasında iletişimi sağlayıcı bilgiler yer alır.

Dilekçe düzeni nasıl olmalı?

Dilekçe yazımında ilk olarak sağ üst köşeye tarih atılmalıdır. Ardından başlık ve alt satırda metin yazılmalı, kurum hiyerarşisine uygun olarak da saygı sözü eklenmelidir. Tarih, ad, soyad, adres ve imza ise sağ alt köşeye yazılmalıdır. Son olarak varsa ek belgeler dilekçede belirtilmelidir.

E devletten savcılığa dilekçe yazılır mı?

E- devlet üzerinden savcılığa suç duyurusu yapılmamaktadır. Bu işlem CİMER aracılığı ile yapılmaktadır.

Şikayet dilekçesini kim yazar?

Suç Duyurusu Dilekçesi Nereye Verilir? Yaşanan fiille ilgili olarak hazırlanmış olan şikayet dilekçesi zarar gören tarafından kolluk güçlerine ya da doğrudan Cumhuriyet baş savcılığına yapılabilir.

Savcılığa dilekçe verilir mi?

Savcılığa şikayet dilekçesi; mağdur edilen bir kişiye karşı işlenen suçu savcılığa bildirmek için verdiği dilekçedir. Bu dilekçe suçun işlendiği yerde bulunan müracaat savcılığına verilir. Kanunda sözlü bir şekilde başvurulabileceği söylense de uygulamada genelde yazılı yapılır.

Valilik makamına dilekçe nasıl yazılır?

Dilekçelerin Türkçe ve Türk alfabesi ile yazılması zorunludur, farklı diller ve alfabeler ile yazılan dilekçeler kabul edilmezler. Valiliklere yazılacak dilekçelerin yalnızca Valilik Makamınca temsil edilen vazifeler ile ilgili ve mevzuata uygun talepler için sunulması gerekmektedir.

Üniversite dekanlığına dilekçe nasıl yazılır?

Dekanlığa verilecek her dilekçe beyaz ve çizgisiz bir kâğıda yazılmalıdır. Yazılan dilekçe de sadece mavi ya da siyah pilot-tükenmez kalem kullanılmalıdır. Dilekçe sadece elde değil bilgisayar ya da daktilo ile de yazılabilir. Yazılan dilekçenin başlığına ilgili birimin adı yazılır.

Adliyeye dilekçe nasil yazilir?

Dilekçeler düz beyaz çizgisiz kâğıda yazılır. Dilekçe yazarken mavi renkli kalem kullanmalıdır; kurşun kalem kullanmamalıdır. Dilekçelerde İmla Kılavuzunda yer alan kısaltmalar dışında kısaltma kullanılması zorunlu ise, kısaltmanın geçtiği ilk bölümde parantez içerisinde kısaltmanın uzun okunuşu yazılmalıdır.

Adliyeye şikayet dilekçesi nasıl yazılır?

Şikayet dilekçesinde şikayette bulunan kişinin kimlik ve iletişim bilgileri, şikayet edilen şüphelinin belli ise kimlik ve iletişim bilgileri yazılır. Suçun kim tarafından işlendiği belli değil ise şikayet faili meçhul olarak yapılır. Bunların yanında şikayet dilekçesine belli ise suç tarihi yazılmalıdır.

Nasıl şikayette bulunulur?

İhbar veya şikayetin yazılı yapılması mümkün olmakla birlikte tutana geçirilmek üzere sözlü yapılması da mümkündür. İhbar ve şikayetin nasıl yapılacağı ile ilgili hükümler kanun içerisinde yer almaktadır. Bir suçu ilişkin ihbar veya şikâyetin Cumhuriyet Başsavcılığına veya kolluk makamlarına yapılması mümkündür.

Şikayetçi olmak istiyorum nasıl olur?

Şikâyet Dilekçesi Nereye Verilir? En yakın karakola gidip ifade verebileceğiniz gibi cumhuriyet başsavcılığına dilekçe vererek de şikayetçi olabilirsiniz. Karakola gitmeniz durumunda şikayetçi olmak istediğinizi söylerseniz ilgili memur ifadenizi alacak ve bunu zapta geçirecektir.

Dilekçede bulunması gereken bölümler nelerdir?

Dilekçede temel olarak 6 unsur bulunur:

 1. Tarih.
 2. Makam adı (gerekirse ili veya açık adresi)
 3. Konu metni.
 4. İmza.
 5. Dilekçeyi yazan kişinin adı (soyadı büyük harfle yazılır)
 6. Dilekçeyi yazan kişinin adresi.

Dilekçede kaç öğe vardır?

Dilekçede genel olarak bulunması gereken 6 temel öğe vardır.

Dilekçede satır aralığı kaç cm?

Resmi Yazışma Yönetmeliğinde ise satırlar arasındaki boşluk değerine dair bir düzenleme yoktur. Üstte bahsedildiği üzere dilekçeleri 1.5 satır aralığında yazmak okunabilirlik açısından daha doğru bir tercih olacaktır. Dilekçe metninin paragrafları arasında yeteri kadar boşluk bırakılması gerekir.

Dilekçe nasıl bitirilir?

Üst makamın bir sorunu çözmesi, bir işlemi başlatması isteniyorsa "Gereğini saygılarımla arz ederim.", Yapılacak bir işlem için izin isteniyorsa " İzninizi saygılarımla arz ederim" gibi saygı ifadeleriyle son bulmalıdır.

E devlet üzerinden suç duyurusu yapılır mı?

E- Devlet Üzerinden Savcılığa Suç Duyurusu Yapmak Mümkün Mü? E- devlet üzerinden savcılığa suç duyurusu yapılmamaktadır. Bu işlem CİMER aracılığı ile yapılmaktadır.

Savcılığa suç duyurusunu kimler yapabilir?

Şikayette bulunmak istediğiniz kişinin hiçbir bilgisini bilmiyor olsanız, örneğin evinize hırsız girmiş ve hırsızı hiçbir şekilde görmemiş dahi olsanız, yine de suç duyurusunda bulunabilirsiniz. Suça konu eylemi doğru şekilde ifade etmeniz, hukuki sürecin başlaması yönünden yeterli olacaktır.

Hakkımda savcılığa şikayet var mı?

Hakkında şikayet olup olmadığını adliyeye gidip savcılık ön büro bölümünden sorgulatabilirsiniz. Ama bazen başka adliyelerde şikayetler söz konusu olabiliyor. Sürekli takibini yapmak ve profesyonel olarak ifade anlamında yardım almak için bir avukat yardımıyla bu işi yapmanız daha sağlıklı olacaktır.

Suç duyurusu dilekçesi nedir?

Suç duyurusu dilekçesi suçun işlendiği yerdeki cumhuriyet başsavcılığına hitaben yazılır ve ilgili başsavcılığın müracaat savcılığına verilir. Dilekçeye şikayette bulunan kişinin kimlik ve iletişim bilgileri, şikayet edilen şüphelinin belli ise kimlik ve iletişim bilgileri yazılır.

Avukat şikayet dilekçesi nasıl yazılır?

Şikayet dilekçesinde kişi öncelikle ad, soyad, TC kimlik numarası, adres, telefon gibi şahsi bilgilerini; şikayet edeceği kişinin ad, soyad, adres vs. bilgilerine sahipse bu bilgileri de dilekçesine eklemelidir. Daha sonra suç olduğunu iddia ettiği somut olayı ayrıntılı ve açık bir şekilde açıklamalıdır.

Polise şikayet ettikten sonra ne olur?

Kovuşturma aşamasında yapılırsa ceza davasının düşmesine karar verilir. Kamu adına takip edilen suçlarda şikayetten vazgeçme dava açılmasına veya davanın görülmesine engel değildir. Şikayetten vazgeçilen hallerde de dava açılabileceği gibi ceza da verilebilir.

Cumhuriyet Savcılığına şikayet Nasıl Yapılır?

Şikayet dilekçesi ikamet ettiğiniz İl adliyesinde bulunan MÜRACAAT SAVCILIĞINA verilir. Dilekçeniz savcılık kalemince kayıt edilir ve dilekçeye hazırlık numarası yazılır.

Savcı ne zaman ifadeye çağırır?

Zorla Tutulma Süresi: Zorla getirme kararı ile çağrılan şüpheli veya sanık derhal, olanak bulunmadığında yol süresi hariç en geç yirmidört saat içinde çağıran hâkimin, mahkemenin veya Cumhuriyet savcısının önüne götürülür ve sorguya çekilir veya ifadesi alınır.

Belediye savcılığa şikayet edilir mi?

Suça ilişkin ihbar veya şikayet, Cumhuriyet Başsavcılığı’na veya kolluk makamlarına yapılabilir (5271 S. K. m. 158) . Valilik veya kaymakamlığa ya da mahkemeye yapılan ihbar veya şikayet, ilgili Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderilir (5271 S. K.

Maybe you are interested in:

senet nasıl yazılır

Related searches

 1. cimer’e şikayet dilekçesi nasıl yazılır
 2. Şikayet dilekçesi Nasıl yazılır
 3. Karakola şikayet dilekçesi Örneği
 4. Savcılığa şikayet dilekçesi Örneği
 5. Savcılık şikayet dilekçesi
 6. Suç Duyurusu Dilekçesi
 7. Mağduriyet Dilekçesi Örneği
 8. Şikayet Dilekçesi Örneği

Leave a Comment