FAQ

Taviz vermek ne demek?

Taviz vermek ne anlama gelir?

Taviz kelimesi genel olarak ödün anlamına geliyor. Bir deyim olarak kullanıldığında taviz vermek ifadesi karşımıza çıkıyor. Taviz vermek ödün vermek olarak ifade ediliyor. Yani bir kişinin kendi haklarının bir kısmından uzlaşma amaçlı vazgeçmesi olarak değerlendiriliyor.

Ödün vermemek ne anlama gelir?

Bir sonuca bağlanmayan tartışmalarda ve uyuşmazlıklarda taraflardan birinin kendi hakkından vazgeçmesine ödün vermek denir. Bu kelime, bazı durumlarda fedakarlık kelimesinin yerine de kullanılır.

Antantı ne demektir?

anlaşma, siyasi anlaşma. devletler arasında bir veya birkaç anlaşmanın imzalanması ile oluşan ittifaklara verilen ad.

Pakt kurmak ne demek?

Özellikle pakt kelimesi daha çok pakt imzalamak şeklinde öne çıkmakta ve bu kelime grubu üzerinden kullanılmaktadır. Yapılan herhangi bir uyuşma ile beraber karşılıklı olarak gerçekleştirilen anlaşma olarak ifade etmek mümkün.

Bulmacada taviz nedir?

İvaz kelimesinden türetilmiş olan taviz sözcüğü de bedel olarak vermek ve gözden çıkarmak anlamında kullanılır. Not: Bazı bulmacalarda ödün ile izin eş anlamlı sayılmaktadır. Bu nedenle bazen çengel ve kare bulmacalarda ödün kelimesinin karşılığı olarak izin anlamına gelen CEVAZ sözcüğü de yazılabilir.

Taviz tavizi doğurur ne demek?

Bu hikaye eğer hakkı savunuyorsan taviz vermemen gerektiğini anlatan bir kıssa. Eğer taviz vermeye başlarsan senden istenilenlerin ve vermen gereken tavizlerinde sayısı giderek artacak demektir.

Argoda odun ne demek?

anlayissiz, kaba hatta hödük hatta (bkz: bayir turbu) cinsinden insanlara yönelik bir hitap…

Ivaze ne demek?

İvazın kelime anlamı "karşılık"tır. İvaz hukuki bir terim olarak kullanıldığında ise bedel anlamına gelir. Yani bir işlemin herhangi bir bedel olmaksızın gerçekleştirilmesini ifade eder.

Argo vermek ne demek?

erkek lisaninda kadının cinsel ilişkiye razı olup olmadığını anlatan en argo sözcüklerden birisidir vermek.. kadin lisaninda cinsel ili$kide bulundugunu anlatan en argo sozcuklerden birisidir. misal: ben ahmet’e verdim.

Antak kalmak ne demek?

antant kalmak ne demek? Anlaşmak, uzlaşmak. Fikir ve görüş birliğine varmak.

Antad kalmak ne demek?

Antant, tek başına anlaşma demekken antant kalmak da yine anlaşmaya varmak, uzlaşmaya gitmek anlamlarına gelmektedir.

Antat kalmak hangi dil?

fransızca entente kelimesinden dilimize uyarlanmış, anlaşmak anlamına gelen söz öbeği.

Misilleme ne anlama gelir?

Misilleme kelimesi için Türk Dil Kurumu sözlük anlamı, ‘Kısasa kısas’ karşılığı çıkıyor. Yani herhangi bir olay karşısında yapılan bir duruma karşılık vermek şeklinde ifade etmek mümkün. Bu durum daha çok kötü bir olay gerçekleştiği vakit verilen karşılık olarak öne çıkmaktadır.

Mübadele ne demek ne demek?

Mübadele etmek değişmek ve değiş tokuş etmek anlamına gelmektedir. Yani bir konu, bir madde ya da bir unsur ile alakalı olarak elde bulunan ile karşıdakinin elinde bulunanları değişmek anlamına gelmektedir. Mübadele kelimesi de Osmanlı Devleti zamanında kullanılan bir ifadedir.

Vedia inam ne demek?

Bulmacalarda sorulan İnam vedia sorusunun cevabı herkes tarafından bilinen ”emanet” olmaktadır.

Eski dilde Cariye ne demek?

Arapça cry kökünden gelen cāriyat جارية "1. genç kız, 2. hizmetçi, dişi köle" sözcüğünden alıntıdır.

Bakırcı çekici nedir?

Cevap = Bulmacada Bakırcı Çekici nedir sorusuna verilecek cevap olarak NARİ yazabilirsiniz.

Kızların dilinde odun ne demek?

Kizlarin dilinde odun ne demek? Murat Purç on Instagram: “Kız dili ve Edebiyatı: Uyuz = Çok tatlısın Gıcık = Senden hoşlanıyorum Öküz = Benimsin Geber = Seni seviyorum Odun = Hayatımın…”

Maybe you are interested in:

bir yıl kaç saniye?

Related searches

  1. Ödün vermek Ne Demek
  2. Taviz vermek Ne Demek
  3. Taviz vermek ne demek İngilizce
  4. Taviz vermemek Ne Demek
  5. Taviz Ne Demek
  6. Tavizsiz ne demek
  7. Kırılgan ne Demek
  8. Ödün Ne Demek

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu