Tez nasil yazilir

1 ayda tez yazılır mı?

Eğer yeteri kadar kaynak yoksa sayfa sayısına bakmaksızın daha geç sürede yazılır. Bunun yanında lisans tezlerinde kaynak sıkıntısı olmayan konu yazılmaya çalışılırsa daha erken sürede yazılır. Tez yazarken kaynaklara kolay erişen biri ortalama aklaşık olarak 2 ay gibi sürede lisans tezleri yazılabilir.

Üniversite bitirme tezi nasıl yazılır?

Lisans tezi nasıl yazılır

 1. Tez konusu seçilir.
 2. Tez öneri formu hazırlanır.
 3. Literatür taraması yapılarak benzer konular toplanır.
 4. Yazım aşamasına geçilir.
 5. Tez yazım kılavuzuna göre düzenleme yapılır.
 6. İntihal raporu alınır.
 7. İntihal oranı yüksekse intihal düşürme yapılır.
 8. Tez tamamlanarak teslim edilir.

En kolay tez nasıl yazılır?

Tez Hazırlama (5 YAZMA AŞAMASI (Word Programında başlık nedir nasıl başlık…

 1. Kaynakça sıkınıtısı çekmeyeceğine emin ol.
 2. Danışmanınla konuş ortka bir konuda hem fikir olun.
 3. Kendine bir konu listesi hazırla.
 4. Konuyu Danışmanınla Sınırla.
 5. Kütüphaneye git kitapları karıştır, tezleri karıştır.

Tez metni nasıl yazılır?

Tez yazımında açık ve yalın bir anlatım yolu izlenmelidir. Anlatım üçüncü tekil şahıs olarak ve mümkünse edilgen (pasif) biçimde yapılmalıdır.Kısa ve öz cümleler yeğlenmelidir. Tez yazımında Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu yayınlarından olan Yazım Kılavuzundan yararlanılabilir.

Tez Yazma süresi ne kadardır?

Tezli yüksek lisans eğitim süresi 4 yarıyıldır, yani 2 yıl sürer. Bu sürenin 2 yarıyılı ders dönemidir, tez yazma süresi de 2 yarıyıldır.

Tez ne zaman yazılır?

Tez Ne Zaman Yazılır? Tez, lisans döneminde 4.sınıfta yazılmaktadır. Lisans döneminizin sonlarına doğru tezi, teslim etmeniz gerekmektedir.

Lisans bitirme tezi kaç sayfa olmalı?

Lisans öğrencileri mezun olma aşamasında akademik çalışma hazırlamaları gerekir. Genelde çok zor olmayan 50-60 sayfa aralığında literatür taraması şeklinde hazırlanması gereken çalışmaya bitirme tezi denir. Buna aynı zamanda bitirme ödevi ya da bitirme projesi adı da verilir.

Üniversitede tez nasıl yazilir?

 1. Konu seçilir. Tez yazmak uzun bir süreç alacağından araştırmacının ilgi duyduğu bir konuyu seçmesi en doğrusudur. …
 2. Konu sınırlandırılır. …
 3. Hipotez kurulur. …
 4. Araştırma metodu belirlenir. …
 5. Geçici plan oluşturulur. …
 6. Geçici kaynakça oluşturulur. …
 7. Okuma ve not alma çalışması yapılır. …
 8. Tez yazma aşamasına geçilir.

Bitirme tezi hangi programda yazılır?

Tezler, Windows bilgisayar ortamında, gelişmiş bir kelime işlem paket programı ile yazılmalı, kaliteli çıktı veren bir bilgisayar yazıcısından kağıdın yalnızca bir yüzüne basılmalıdır.

Iyi bir tez nasıl yazilir?

Yazım Teknikleri

 1. Giriş ve sonuç bölümleriniz okurlarınıza tam daire yolculuğu yaptırmalıdır. …
 2. Yazınızın başlangıcını ve bitimini aynı anda yazmak tutarlı olduğunuzdan emin olmanıza yardımcı olur ve aynı zamanda tez savunmanızın ilerlemesinde mantıksız sapmalar keşfetmenizi sağlar.

Tez yazmak için ne yapılır?

Tez Yazarken Dikkat Edilmesi Gereken Şeyler

 1. 1.Araç ve Gereçlerinizi Belirleyin. …
 2. Son Tarihlerinizi Belirleyin. …
 3. 3. Literatür Taraması ile Başlayın. …
 4. Tez Başlığınızı Belirleyin. …
 5. Tezin Alt Başlıklarını Belirleyin. …
 6. Literatür Taramasını Yazın. …
 7. 7. İç Bölümleri Yazın. …
 8. 8. Sonuç Bölümünü Yazın.

Tezden makale nasıl yazılır?

Tezde geçmiş zaman kullanılır. Makale yazımında da Tez deki gibi geçmiş zaman kullanılmaktadır. … Doktora Tezini Yayına Dönüştüme Aşamaları

 1. Uygun dergi tespiti yapın. …
 2. Tezinizi olabildiğince kısaltın. …
 3. 3. Özet yazmak. …
 4. Makalenin Giriş kısmın yazılması …
 5. Makalenin Yöntem bölümü

Tez başlığı nasıl yazılır?

İyi bir başlık, genel itibariyle 10-12 kelimeden oluşmalıdır. Uzun bir başlık öncelikle sizin, sonra da okurların dikkatinin dağılmasına neden olabilir. Tezinize uygun, tanımlayıcı kelimeler kullanın. İyi bir başlık, tezde kullanılan anahtar kelimelerden bazılarını içerir.

Bir tezin giriş kısmı nasıl yazılır?

Tezin neden önemli olduğu, nelere katkı sağlayacağı belirtilerek açıklanmalıdır. Gerektiğinde ispatlar yapılmalıdır. Ayrıca, yapılan önceki çalışmaların eksikliğine de vurgu yapılmalıdır. Diğer bir ifade ile okuyucu ve pek tabi de jüri üyeleri çalışmanın önemine ve gerekliliğine inandırılmalıdır.

Tez araştırma konusu nasıl yazılır?

Tezin konusu tezde hangi konunun araştırılacağını belirten cümledir. Tez konusunun tek bir cümleyle ifade edilmesi uygun olur. Ancak, problemle konu arasındaki bağlantıyı belirtmek ve konuyu daha anlaşılır duruma getirmek için ek açıklamalar yapılabilir.

Tezli yüksek lisans kaç yılda bitirilmeli?

MADDE 10 –a) Tezli yüksek lisans programını tamamlama süresi azami üç yıldır. Daha kısa sürede mezun olabilecek bir öğrenciyle ilgili düzenlemeler, ilgili senato tarafından kabul edilen yönetmelikle belirlenir.

Tez en geç ne zaman teslim edilir?

Yüksek lisans öğreniminde azami süre 6 yarıyıldır ve tez 6’ıncı yarıyıl sonuna kadar istenilen herhangi bir tarihte teslim edilebilir.

Bir tez yazarken kaç kaynak kullanılır?

formatı, amacı, varmak istediği yer farklıdır. kaynak olarak 15 kaynak ise idealdir. tez olduğu iddia ediliyorsa kaynak yetersizliğinden konuyu değiştirmek, genişletmek 50+ kaynağa ulaşmak gerekir. o kadar kaynağı okuyup değerlendirip bir "tez" etrafında birleştirirseniz ortaya 70+ sayfalık metin çıkar.

Bir tez kaç kelime olmalı?

Özet metni, tez adının (14 p koyu) altına yerleştirilir. Özetler, 200 kelimeden az olmamak koşuluyla, 1-2 sayfa uzunluğunda olmalıdır (en fazla 1000 kelime).

Lisans tezimi nasıl bulurum?

YÖK tez tarama sorgulama işlemi için yapmanız gereken şunlardır: https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/ sayfasına gidiniz. "Tarama terimi giriniz" alanında istediğiniz tezle ilgili anahtar kelime yazabilirsiniz. Tez adı, yazar, danışman, konu, dizin, özeti gibi filtreleme yapabilirsiniz.

Tez konusu ne zaman belirlenir?

26) Tezli yüksek lisans programında tez konusu ve başlığı ne zaman belirlenir? Öğrencinin danışmanıyla beraber belirlediği tez konusu ve tez başlığı, en geç ikinci yarıyılın sonuna kadar akademik takvimde belirtilen tarihler arasında anabilim dalı başkanlığı aracılığı ile enstitüyeönerilir.

Yüksek lisans tezi kaç sayfa olur?

YÖK Tez Merkezi tarafından yayınlanan tezlere baktığınızda ülkemizde yazılmış yüksek lisans tezlerinin ortalama 100 sayfa olduğunu görebilirsiniz. Ancak yine aynı kaynakta başarılı bulunmuş ve kabul edilmiş 65 sayfalık tezler olduğu gibi, 200 sayfadan daha uzun tezler olduğunu da görebilirsiniz.

Lisans Bitirme tezi zorunlu mu?

Lisans öğrencileri, lisans derecesini alabilmek için 4 yıl boyunca aldıkları dersler yanında bir araştırma (Mezuniyet Tezi- Bitirme Ödevi) yapmak ve bu araştırmayı bir rapor halinde sunmak zorundadırlar.

Bitirme ödevi nasil yazilir?

Bitirme Projesi Yazım Kuralları Nasıl Olmalıdır?

 1. A4 sayfa boyutunda, times new roman yazı tipiyle,12 karakter olarak yazılmalıdır.
 2. Standart satır aralığı1.5 olmalıdır.
 3. Ciltleme yapılacağı dikkate alınmalı ve sayfanın sol kenarında 4 cm, sağ kenarında 3 cm boşluk bırakılmalıdır.

Üniversite bitirme tezi nedir?

Bitirme tezi, akademik eğitim alan lisans öğrencilerinin öğrenimlerini tamamlamaya yönelik eğitimlerinin son dönemlerinde yaptıkları tez çalışmasına verilen isimdir.

Akademik tez ne demek?

Kısaca tez; tartışmaya, iddiaya dayanarak bir öneri, fikir ileri sürmektir. Yüksek lisans eğitiminde “tez”in amacı; öğrencinin araştırma yapma yeteneğini kazanması ve yaptığı araştırma ile bilime katkı sağlamasıdır.

Tez hangi aşamalardan oluşur?

Genel olarak bir araştırmanın aşamaları şu şekilde sıralanabilir: Tez Konusunun Seçilmesi, Konuyu Sınırlandırma, Hipotez Kurma, Araştırma Metodunu Belirleme, Geçici Plan Hazırlama, Geçici Kaynakça Oluşturma, Okuma-Not Alma ve Tez Yazım aşamalarıdır.

Tez hangi yazı tipi ile yazılır?

Times New Roman yazı tipi kullanılarak, tezin sırt kısmı tez kalınlığına uygun ölçülerde yazılır. Boş Sayfa: Tez ciltlenirken dış kapaktan sonra, iç kapaktan önce yer alır. İç Kapak Sayfası: İç kapak sayfasında dış kapaktaki bilgilere ek olarak tez danışmanının ismi de yer alır.

Tez yazarken hangi kaynaklar kullanılır?

tez hazirlamanin ilk aşaması. seçilen konu üzerine yapılan araştırmalar, basılmış kitaplar makaleler bulunur, okunur. "ne yapicam ben tam olarak?" sorusunun cevabı aranır. kaynaklar bellidir; kütüphaneler, hocalarin kitap koleksiyonlari ve en onemlisi www.sciencedirect.com gibi makale aranabilecek internet siteleri.

Tez sonuç bölümü nasıl yazılır?

Öneriler

 1. “Ne olacak?” sorusunu yanıtlayın. Okuyuculara bu çalışmanın neden önemli olduğunu açıklayın. …
 2. Sentez yapın, özet değil! Makalenizde yer alan bilgileri, tekrar tekrar sunulan veriler haline getirmeye kalkışmayın. …
 3. Okuyucularınızı yeniden yönlendirin. …
 4. Yeni bir anlam kazandırın.

Tablette tez yazilir mi?

Tez iPad’de yazılmaz. Yazılır ama tez yazma kuralları malum, sayfanın altından şu kadar cm kenarlardan şu kadar santim boşluk olacak, şu fontta olacak, yok sayfa numarası eklenecek, maddelerle belirtilen şeyler olacaksa şu tipte olanı eklenecek vs vs vs…

Tez literatür nasıl yazılır?

Literatür Taraması Nasıl Yazılır?

 1. Öncelikle bir konu belirleyin. Çağdaş bilimde, hakkında literatür inceleme yazısı yazılabilecek sayısız konu vardır. …
 2. Tekrar tekrar araştırın. Konunuzu seçtikten sonra literatürü taramaya ve gerekli kaynakları toparlamaya başlayın.

Iyi bir doktora tezi nasıl yazılır?

Sağlıklı bir tezin yazım aşamaları:

 1. Tez konusuna karar verme.
 2. Sürece yönelik etkili bir planlama/ zaman çizelgesi oluşturma.
 3. Tez taslağının oluşturulması
 4. Yoğun araştırma ve okuma.
 5. Zihni farklı düşünce ve yöntemlere açma.
 6. Her aşamada eleştirel yaklaşım sergileme.
 7. Sürece hakimiyet.
 8. Dirayet gösterme/zorluklardan etkilenmeme.

Tez yazarken cümleler nasıl değiştirilir?

3. Tez yazarken cümleler nasıl değiştirilir? Cümlelerin tez yazarken kaynak gösterme yaptıysanız zaten direk o yazıyı alırsınız değiştirmenize gerek kalmaz. Fakat yukarıda da belirttiğimiz gibi cümleleri kendiniz yorumlarsanız çok daha sağlıklı ve size ait bir tez yazmış olursunuz.

Tez konusu ne olabilir?

Tez konusu, lisans ve yüksek lisans seviyesindeki öğrencilerin mezun olmaları için yazacakları tez için oldukça önemlidir. İşletme, ekonomi, finans, yönetim ve organizasyon, muhasebe, ebelik, pazarlama en çok aranan tez konularıdır. Üniversite öğrencileri maalesef konuyu nasıl seçeceklerini bilmemektedir.

Tez yazarken hangi zaman kipi kullanılır?

Tezler yazılırken genellikle geniş zaman kipleri ve geçmiş zaman kipleri kullanılmalıdır. Noktalama işaretlerine dikkat edilmeli ve dilbilgisi denetiminin uzmanlar tarafından yapılması sağlanmalıdır.

Maybe you are interested in:

masallah nasil yazilir

Related searches

 1. Örnek Tez
 2. Tez nasıl yazılır PDF
 3. Bitirme tezi örnekleri
 4. Bitirme tezi nasıl yazılır
 5. Yüksek lisans tez nasıl yazılır
 6. Lisans BİTİRME tezi örnekleri
 7. Tez nedir
 8. Tez nedir, nasıl yazılır

Leave a Comment