FAQ

Yanı sıra nasıl yazılır?

Yanı sıra nasıl yazılır TDK ya göre yazımı nasıldır diye baktığımız zaman bu kelimenin ayrı yazıldığını görürüz. Kelimenin doğru yazılımı “YANI …

Yanı sıra neden ayrı yazılır?

Türk Dil Kurumu’na göre; iki kelimede anlamını yitirip başka bir ismin yerine kullanılırsa sözcük bitişik yazılır. Birleşme esnasında kelimelerden hiçbiri anlam değişikliğine uğramamışsa bu sözcükler ayrı yazılır. İşte yanı sıra kelimesinin yazılış şekli…

Yan yana nasıl yazılıyor?

İsim durum ekleri ve iyelik ekiyle yapılan ikilemeler de ayrı yazılır: baş başa, diz dize, el ele, göz göze, iç içe, omuz omuza, yan yana; baştan başa, daldan dala, elden ele, günden güne, içten içe, yıldan yıla; başa baş, bire bir (ölçü), dişe diş, göze göz, teke tek; ardı ardına, boşu boşuna, günü gününe, peşi peşine …

Arz etmek nasıl yazılır?

Arz Etmek TDK’ya Göre Doğru Yazılışı Bu kelimenin Türk Dil Kurumu’na göre doğru yazımı ‘arz etmek’ olarak gerçekleşir.

Ana dil nasıl yazılır?

Ana dil kelimesinin doğru yazım biçimi ana dil şeklindedir. Bu kelime ayrı yazılmaktadır. Anadil olarak bitişik yazıldığında yanlış yazım olarak değerlendirilir.

Yaya yolu nasıl yazılır?

Bu kelime genellikle Yayageçidi şeklinde yanlış yazılıyor. Doğru kullanımı Yaya Geçidi şeklinde olmalıdır.

Yas dışı nasıl yazılır?

TDK’ya göre yasa dışı kelimesi ayrı olarak "yasa dışı" şeklinde yazılmalıdır.

Koro başı nasıl yazılır?

Cevap: koro başı yani ayrı yazılır.

Baş yapıt nasıl yazılır?

baş-yapıt-nasıl-yazılır

Başyapıt kelimesinin nasıl yazılır şekliden sorulan sorunun yanıtı: Başyapıt şeklinde bitişik olarak yazılır.

Güler yüzlü nasıl yazılır?

“Güler Yüzlü mü?” yoksa “Güleryüzlü mü?” Nasıl Yazılır? işte sorunun cevabı aşağıdadır. Bu kelime genellikle Güleryüzlü şeklinde yanlış yazılıyor. Doğru kullanımı Güler Yüzlü şeklinde olmalıdır.

Boğaz bağı nasıl yazılır?

Boşboğaz bitişik şekilde yazılması gereken kelimedir.

Boş koy nasıl yazılır?

boşkoy! köylerde boşla şeklinde de kullanılır.

Bos ver nasıl yazılır?

bos-ver-nasıl-yazılır

Türk Dil Kurumu ve Dil Derneği yazım kılavuzuna göre boş-vermek fiili ayrı yazılır. Hatta bu terim TDK’ninki dahil pek çok yazım kılavuzunda yer bile almaz.

Alı koyamaz nasıl yazılır?

Doğru kullanımı Alıkoymak şeklinde olmalıdır.

Çöğrek nasıl yazılır?

işte sorunun cevabı aşağıdadır. Bu kelime genellikle Çörekotu şeklinde yanlış yazılıyor. Doğru kullanımı Çörek otu şeklinde olmalıdır.

Iç savaş nasıl yazılır?

Bu kelime genellikle İçsavaş şeklinde yanlış yazılıyor. Doğru kullanımı İç savaş şeklinde olmalıdır.

Ayakta ki nasıl yazılır?

Bulunma durumu eki getirildiği kelimeye bitişik yazılır: devede (deve-de) kulak, yolda (yol-da) kalmak, ayakta (ayak-ta) durmak, işte (iş-te) çalışmak vb.

Ayrıkotu nasıl yazılır?

Ayrık Otu Kelimesi TDK’ya Göre Bitişik mi Yazılır, Ayrı mı? Bu kelime grubu Türk Dil Kurumu üzerinden bitişik olarak yazılmaz. Aksine ayrı olarak ele alınması ile birlikte ‘ayrık otu’ şeklinde değerlendirilir.

Dedikodu nasıl yazılır?

“Dedikodu mu?” yoksa “Dedi kodu mu?” Nasıl Yazılır? işte sorunun cevabı aşağıdadır. Bu kelime genellikle Dedi kodu şeklinde yanlış yazılıyor. Doğru kullanımı Dedikodu şeklinde olmalıdır.

Saklıyan nasıl yazılır?

Yazılış Okunuş Farkları

YAZILIŞIOKUNUŞU
saklayansaklıyan
başlayarakbaşlıyarak
başlayacakbaşlıycak
başlamayanbaşlamıyan

Toz pembe nasıl yazılır?

“Tozpembe mi?” yoksa “Toz pembe mi?” Nasıl Yazılır? işte sorunun cevabı aşağıdadır. Bu kelime genellikle Toz pembe şeklinde yanlış yazılıyor. Doğru kullanımı Tozpembe şeklinde olmalıdır.

Iç güdü nasıl yazılır?

işte sorunun cevabı aşağıdadır. Bu kelime genellikle İç güdü şeklinde yanlış yazılıyor. Doğru kullanımı İçgüdü şeklinde olmalıdır.

Vermişti nasıl yazılır?

-vermişti, -etmişti gibi sözcükler ünlü düşmesine uğrarsa birleşik yazılır. Bastırı vermiştiyi neden birleşik yazdığımıza gelirsek.

Deniz yolu nasıl yazılır?

“Deniz yolu mu?” yoksa “Denizyolu mu?” Nasıl Yazılır? işte sorunun cevabı aşağıdadır. Bu kelime genellikle Denizyolu şeklinde yanlış yazılıyor. Doğru kullanımı Deniz yolu şeklinde olmalıdır.

Miras yedi nasıl yazılır?

Bu kelime genellikle Miras yedi şeklinde yanlış yazılıyor. Doğru kullanımı Mirasyedi şeklinde olmalıdır.

Maybe you are interested in:

hz muhammed doğum tarihi?

Related searches

  1. yanı sıra ne demek
  2. tdk
  3. gitgide nasıl yazılır
  4. tdk sözlük
  5. yanı sıra sonra virgül
  6. yan yana nasıl yazılır
  7. ardı sıra nasıl yazılır
  8. peşi sıra nasıl yazılır

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu