FAQ

Yanlış kelimesinin eş anlamlısı?

Hata ve yanlış eş anlamlı mı?

HATA EŞ ANLAMLISI Hatanın eş anlamlısı olarak kullanılabilecek kelimeler; yanılgı, yanlış, yanılma, kabahat ve kusur sözcükleridir. Halk arasında ise hata eş anlamlısı olarak genellikle yanlış yahut kabahat kelimeleri kullanılmaktadır.

Yanlış doğru eş anlamlı mı zıt anlamlı mı?

Doğru kelimesinin zıt anlamlısı "yanlış" kelimesidir. Çarpık ve eğri kelimeleri de doğru kelimesinin zıt anlamlısı olarak kullanılabilmektedir.

Yanlış kelimesinin zıt anlamı nedir?

Yanlış kelimesinin en sık kullanılan zıt anlamlı kelimesi doğru kelimesi iken essah ve esas kelimeleri de yanlış kelimesinin zıt anlamlı kelimeleridir.

Yanılma kelimesinin eş anlamlısı nedir?

Türk Dil Kurumu açısından bakıldığı zaman eş anlamlı sözcük olarak yanılgı ve yanılma ile beraber kusur kelimeleri çok daha fazla kullanılmaktadır.

Hata yerine ne kullanılır?

Doğru kelimesiyle zıt anlamlı olan yanlış, cümle içerisinde hata sözcüğünün yerine kullanılabilir. Kelimenin ”yanlışlık” şeklindeki kullanımı da yaygındır.

Dogrunun tersi nedir?

Doğru kelimesinin zıttı olan yanlış, istenmeden yapılan şey ya da söylenen söz manasına gelir.

Doğrusu kelimesinin eş anlamlısı nedir?

Doğru kelimesinin eş anlamlısı dürüst, gerçek, hakikat kelimeleridir.

Yalan kelimesinin eş anlamı nedir?

Yalan kelimesinin eş anlamlı karşılıkları ise; asılsız, uydurma, palavra, asparagas ve hilaf kelimeleridir. Eski Türkçe’de yala kelimesinden gelen yalan kelimesi; doğru olmayan, gerçeğe uymayan söz, uydurma ve kıtır anlamlarına gelmektedir.

Hatanın tanımı nedir?

Hata kişinin veya kurumun, durumun ve zamanın gerektirdiği gerçeklere uygun davranışı göstermemesidir. Hatanın gerçekleşmesinde çeşitli etkenler rol alır.

Sıfır hata ne demek?

Sıfır hata ise, ara düzeltmeler ve hatası olmayan bir ürünün üretimine yöneliktir. Bu anlayışa göre, zamanında teslim edilmemiş, en iyi ürün bile değerinden biraz kaybedecektir. Bu nedenle sıfır hata, hatasızlık anlamına gelmemektedir.

Felsefe de hata nedir?

Hata sözlükte: İstemeyerek ve bilmeyerek yapılan yanlış, kusur, yanılma, yanılgı olarak tanımlanmıştır. İstatistikte ise bir yanlış değil; hesaplanan, ölçülen değer ile kabul edilen teorik olarak doğru değer arasındaki farktır. Bu daha felsefi bir tanım ancak daha da ilginç olanı biyolojideki tanımıdır.

Dur kelimesinin zıt anlamı nedir?

Duru kelimesinin zıt anlamı; bulanıktır. Dur kelimesi ile bulanık kelimesi birbirinin zıt anlamlısı olarak belirtilmiştir.

Tersin zıt anlamlısı ne demek?

Ters kelimesi için kullanılabilecek zıt anlamlı bir sözcük ön plana çıkıyor. Girintisi ya da çıkıntısı olmayan, pürüzsüz ve herhangi bir işi veya çıkışı bulunmayan durum düz olarak ifade edilir. Ters kelimesinin zıt anlamlısı Türkçe üzerinden ele alındığı zaman ‘düz’ olarak öne çıkıyor.

Hekim kelimesinin eş anlamı nedir?

Hekim kelimesi yerine bu eş anlamlı kelimeler kullanılabilir. Hekimin eş anlamlısı olan sözcükler, doktor, tabip, sağaltımcı sözcükleridir.

Eski dilde hata ne demek?

hata / hatâ / خطا Yanlış, yanılma. Günah.

Gerçek hata nedir?

Gerçek hata: Ölçülerin gerçek değerlerinin bilindiği durumlarda söz konusudurlar. Bir düzlem üçgenin iç açılarının toplamının gerçek değeri 200g dır. İç açıların ölçülen değerlerinin toplamından 200g çıkarılırsa gerçek hata bulunur.

Sabit hata ne demek?

1) Sabit Hata: Ölçmede hata türleri içinde yer alan sabit hata, ölçümden ölçüme değişmeyen hata türüdür. Her ölçümde hata aynıdır ve kaynağı bellidir. Ayıklanabilir bir hata türüdür. Güvenirliği doğrudan, geçerliği dolaylı olarak etkiler.

Mutlak hata ne demek?

Mutlak Hata: Analitik olarak bilinen ve doğru değer olarak kabul edilen bir sonucu ile sayısal yöntemler ile elde edilmiş sonucun arasındaki farkın mutlak değeridir.

Sistematik hata ne demek?

Sistematik hatalar Bunlar; alet hataları, yöntem hataları ve kişisel hatalardır. Sistematik hataların analitik sonuçlar üzerine etkisi sabit veya orantılı olabilir. Sabit hatalar numune miktarından bağımsız hatalardır ve numune miktarı azaldıkça bağıl olarak daha önemli olan hatalardır.

Ölçme hataları nelerdir?

Ölçme hataları, aynı koşullarda fakat birbirinden bağımsız olarak tekrarlanan ölçme sonuçlarından elde edilen değer ile ölçülen özelliğin gerçek değeri arasındaki fark olarak tanımlanmaktadır (Özçelik, 2010: 29). Hata kaynakları ölçmenin yapıldığı ortam, ölçmeyi yapan/yapılan kişi veya ölçme aracı olabilir.

Sıfır hata yaklaşımı kimin?

Crosby sıfır hata kavramının hedeflenebileceğini ve hedeflenmesi gerektiğini savunmuştur. Kalitenin ölçümü kalitenin maliyetidir. Uygunsuzluğun maliyeti, eğer düzeltilirse, müşteri ilişkilerinde olduğu kadar, üretim performansında da çabuk ve yararlı etkilere sahiptir.

Mantık hatası nedir?

"Mantık hatası" kalıbı, tıpkı "teori" sözcüğü gibi günümüzde, günlük dilde farklı, bilimde ve felsefede ise farklı anlamlarda kullanılan bir kalıptır. Günlük yaşantımızda genellikle anlayamadığımız ya da anlayamayacağımız kadar karmaşık olan olaylar için “Bu işte bir mantık hatası var.” deriz.

Hukuki hata ne demek?

Hata, hukukta özellikle de borçlar hukukunda sözleşmeler meydana getirilirken gerçek iradenin bilmeden ve farkında olmadan farklılaşmasıdır. Hem hatayı yapan hem de hukuki işlemin karşı tarafı da bu durumun farkında değildir. Örneğin; bir borç senedindeki tutarın yanlış yazılması.

Yokuş kelimesinin eş anlamı nedir?

Eş anlamlı kelimelere göre yokuş kelimesinin eş anlamlı karşılığı rampa, bayır şeklindedir.

Borç kelimesinin eş anlamı nedir?

Hatta yapılan iyilikler için de borçlu olma durumu söz konusudur. "Can borcu" tabiri de bu bağlamda kullanılır. Borç kelimesinin eş anlamlısı olarak verecek kelimesi karşımıza çıkar.

Bol eş sesli bir kelime mi?

Bol kelimesi sesteşi olan ve sıfat olan kelimelerden birisi olmaktadır. Bu kelimenin sesteşi olan kelime dilimize Fransızcadan geçmiş bulunmaktadır ve anlamı özel cam şişelerin içerisine meyve suyu, şarap, maden suyu ve likör konularak hazırlanan bir içki olmasıdır.

Yalan kelimesinin eş anlamı nedir?

Yalan kelimesinin eş anlamlı karşılıkları ise; asılsız, uydurma, palavra, asparagas ve hilaf kelimeleridir. Eski Türkçe’de yala kelimesinden gelen yalan kelimesi; doğru olmayan, gerçeğe uymayan söz, uydurma ve kıtır anlamlarına gelmektedir.

Kıymet kelimesinin eş anlamı nedir?

Kıymet kelimesinin eş anlamı olarak değer, bedel ya da önem kelimeleri öne çıkıyor. Bu kelimelerin aynı sıra paha kelimesi de kıymet kelimesinin eş anlamlısı olarak kabul ediliyor. Kıymet kelimesinin eş anlamı olarak kabul edilen sözcükler, değer, bedel, paha, önem ve eder olarak ifade ediliyor.

Vatan sözcüğünün eş anlamı nedir?

Gurbet ve yad el kelimeleriyle zıt anlamlı olan sıla, vatan sözcüğüyle eş anlamlıdır.

Maybe you are interested in:

evde dinamometre nasıl yapılır?

Related searches

  1. Temiz kelimesinin eş anlamlısı
  2. Önder eş anlamlısı
  3. Gülmek eş anlamlısı
  4. Anı eş anlamlısı
  5. Kibarın eş anlamlısı
  6. Armağan eş anlamlısı
  7. Hata eş anlamlısı
  8. Ev eş anlamlısı

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Check Also
Close
Back to top button