FAQ

Yaşın zıt anlamlısı nedir?

Yaş kelimesinin eş ve zıt anlamı nedir?

YAŞ ZIT KELİMESİNİN ZIT ANLAMLISI İlk olarak ‘kuru’ kelimesinin zıt anlamlısı olan yaş sözcüğüdür. Bir diğeri de çağ kelimesiyle eş anlamlı olan yaş sözcüğüdür. Fakat çağ ile eş anlamlı olan yaş kelimesinin zıt anlamlısı bulunmamaktadır.

Yaş ne anlama geliyor?

Canlıların yıl birimine göre hesaplanan ve dünyada ne kadar zamandır bulunduklarını belirlemeye yarayan sayısal veriye yaş denir. Yaş günü, doğum günü anlamına gelir. Eski Türkçede, nemli ve ıslak olan şeyler de yaş olarak tanımlanır. Kuru, katı, susuz ve kurak sözcükleri yaş işe zıt anlamlıdır.

Yaş kuru eş anlamlı mı zıt anlamlı mı?

Kuru kelimesinin zıt anlamlısı olan ıslak kelimesi anlam olarak suya batmış, su içinden çıkmış gibi anlamlara karşılık gelir. Islak kelimesinin eş anlamlısı yaş veya sulanmış kelimeleridir. Kuru kelimesinin zıt anlamlısı olan kelime birçok alanda kullanılabilir.

Yas ve sevinç zıt anlamlı mıdır?

Sevincin karşılığı aslında acı çekmektir. Bu yüzden zıt anlamı olan kelimelerde acı veren, yas duyulan durumlar için kullanılmaktadır. Kişinin ya da durumun üzüntü halini belirtir. Elem, kelimesi de acı verici bir durumu anlatmaktadır.

Yasın eş anlamlısı nedir?

Yas kelimesinin Türk Dil Kurumu’na göre verilmiş olan eş anlamlısı ‘matem’ şeklinde karşılanmaktadır. Gündelik yaşamda hem yas hem de matem sözcüğü eşit olarak yoğun biçimde kullanılır. Yazılışları farklı olan bu kelimeler anlam açısından aynı tabiri ifade etmektedir.

Işi yaş ne demek?

bahsi geçen işin olamayacağını söylemenin sokak ağzındaki kısa hali. o iş yaaaş gibi bir vurguyla da söylendiği sık duyulur.

Yas tutmak kelimesinin eş anlamı nedir?

İşte yasın eş anlamlısı olan sözcük ve söz grupları… Türk Dil Kurumu yas kelimesinin anlamını şu şekilde açıklar: Sevilen birinin ölümünden ya da yurdun, ulusun uğradığı bir felaketten duyulan derin acı. Yas tutmak, yas yerine gitmek, yasa bürünmek gibi kelime gruplarına dahil edilmektedir.

Yaş es sesli mi?

Cevap Yaş eş sesli (sesteş) bir kelimedir.

Islak zıt anlamı nedir?

Buna göre, ıslak zıt anlamlısı bir tanedir. Herhangi bir sıvıya bulanmamış manasına gelen “kuru”, ıslak sözcüğünün zıt anlamı olarak kabul edilir.

Genç kelimesinin zıt anlamı nedir?

Bu bilgiler ışığında genç kelimesinin en çok kullanılan ve bilinen 2 tane zıt anlamlısı vardır. Bu sözcükler yaşlı ve ihtiyar sözcükleridir.

Acı tatlı zıt anlamlı mı?

1- Tatlı kelimesinin zıt anlamı Acıdır. Örnek Kelimeler ve Söz Grupları: Acı biber, Acı Kavun, Acı Yavşan Otu. 2- Mecazi anlamda tatlı kelimesinin zıt anlamlısı olan sözcükler itici ve çirkindir.

Islak yaş eş anlamlı mıdır?

Islak sözcüğünün eş anlamlı kelimesi yaş sözcüğüdür. Bu iki kelime birbiri yerine kullanılabilir.

Yaş 70 iş bitmiş ne demek?

AtasözüDüzenle [1] İnsan yetmiş yaşına gelince, genellikle, bedence de, kafaca da düşer, çalışamaz olur. Budurumdaki kimseden, artık verim beklenmemelidir.

Yad etmek hangi dilde?

Yad kelimesi Eski Türkçede ve Farsçada farklı anlama gelir. Kelime Eski Türkçede yabancı manasında kullanılırken, Farsçada hatıra demektir. Sözcüğün ”yad eller” şeklindeki kullanımı yaygındır.

Fabrikalarda yaş sınırı kaç?

On dört yaşını bitirmiş ve ilköğretimini tamamlamış çocuk işçiler, ancak Yönetmeliğin 1 numaralı ekinde belirtilen hafif işlerde çalıştırıla- bilirler. On beş yaşını tamamlamış, ancak 18 yaşını tamamlamamış genç işçiler, Yönetmeliğin 2 numaralı ekinde çalışmalarına izin verilen işlerde çalış- tırılabilirler.

Maybe you are interested in:

ürün dosyası nasıl yapılır?

Related searches

  1. Yaşın eş anlamlısı Nedir
  2. Öz zıt anlamlısı
  3. Genç zıt anlamlısı
  4. Bol kelimesinin zıt anlamlısı
  5. Yaşlı zıt anlamlısı
  6. Doğalın zıt anlamlısı
  7. İyinin eş anlamlısı
  8. Son zıt anlamlısı

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Check Also
Close
Back to top button