FAQ

Züğürt tesellisi deyiminin anlamı?

Fakir tesellisi ne demek?

gerceklestirilip gerceklestirelemeyecegi belli olmayan durumlar icin basarisiz ya da iddiasiz kisinin birden iddiaci bir kisilik sergileyerek bu gerceklestirilmeyen durum icin aslinda calissaydim olurdu demesi. basarisizligini ugrasmamak ve ilgisizlikle kapatmaya calismak.

Züğürt avuntusu ne demek?

Züğürt kelimesinin içinde yer aldığı birçok deyim ve atasözü de sık sık kullanılıyor. Bunlardan en yaygın olanı Züğürt Tesellisidir. Züğürt tesellisi, hayal kırıklığı ile sonuçlanan bir girişimden sonra, teselli olunacak bir avuntu bulmak demektir.

Sükürt ne demek?

drift yaparken tekerleklerden çıkan sesi ima eden amerikan slangi.

Külhan beyi ne demek?

külhanbeylik Külhanbeyi olma durumu, kabadayılık. / Külhanbeyine yakışır davranış.

Mantalite ne anlama gelir?

kökeni fransızca olup düşünce yapısı, anlayış biçimi, anlamına gelmektedir.

Apsur ne demek?

Apsû (abzu veya engur olarak da bilinir) Sümer ve Akad mitolojisindeki yeraltı tatlı su okyanusuna verilen isimdir. Göller, pınarlar, nehirler, kuyular ve diğer tatlı su kaynaklarının suyu apsû’dan çektiğine (aldığına) inanılırdı.

Monoton ne anlama gelir?

Bu kelimenin anlamı Türk Dil Kurumunda bulunmaktadır. Fransızcadan dilimize girmiş monoton kelimesi bir işin aynı tempoda ve işlerin sürekli tekrarlanarak yapılması anlamına gelmektedir. Günlük hayatta tekdüze bir yaşam ve devamlı aynı işlerin arka arkaya yapılması durumunda monotonluk kelimesi sıklıkla kullanılır.

Elhamdülillah anlamı ne demek?

Elhamdülillah veya Elhamdulillah (Arapça: الحَمْد لله‎‎) kısaca Tahmid olarak bilinen ve Şükür Allah’adır, Allah’a şükürler olsun anlamında kullanılan Arapça söz.

Tevekkül kelimesinin anlamı nedir?

İslam dininde ise, bir işin gerçekleşmesi için elinden gelen her şeyi yapan ve gerisini Allah’a bırakan kişiler mütevekkil olarak nitelendirilir.

Zikreden ne demek?

Zikir kelimesinin sözlük anlamı, anmak, aklına getirmek ve yad etmektir. Allah’ın isimlerini ve sıfatlarını anmaya da zikretmek denir. Zikr-i hüsna, birini güzel bir şekilde anmak anlamında kullanılır.

Layhar kim?

bir efsaneye göre; bir hamamın külhanında şarap tortuları içen bir adam yaşarmış. üzüm tortuları içtiği için lay-har (içki tortusu) adı verilen bu adam, bir gün hoca senai ve çamura gömülen katırı için kadeh kaldırmış. tam o sırada hoca senai’nin katırı çamura gömülmüş.

Külhanbeyi argosu nedir?

Külhanbeyi, (Osmanlıca: كلخان‌بكی) Osmanlı döneminde İstanbul’daki sokak serserilerine verilen ad. Hamam külhanlarında barındıkları için bu adla anılmışlardır. En saygın olanına destebaşı denirdi. Soygun ve haraç külhanbeylerinin başlıca kazanç yollarıydı.

Osmanlıca Kabadayı ne demek?

palikarya. Mc: Kabadayı, yiğit, cesur.

Elzem bir durum ne demek?

Çok önemli ve yapılması gerekli bir durum karşısında elzem bir durum kullanılabilir. Çünkü elzem vazgeçilmez ve çok gerekli olan durumlarda kullanılabilir. Elzem bir durum ise var olan durumun çok önemli ve gerekli olduğu zamanlarda kullanılabilir.

Randıman ne anlama gelir?

Randıman kelimesinin TDK’ye göre anlamı “verim” şeklindedir. Randıman kelimesinin cümle içinde örnek kullanımı ise şu şekildedir; “Orada evin randımanı artıyorsa burada da kulübün randımanı artacak.”

Maraton yapmak ne demek?

Maraton, atletizmde uzun mesafeli (42,195 m), sert tabanlı yollarda yapılan mukavemet koşusudur. Adı eski Yunanistan’daki Marathon Savaşı’nda Maraton Ovası’ndan Atina’ya koşarak gelen bir ulaktan esinlenerek verilmiştir.

Absürtün türkçesi ne demek?

Fransızca kökenli olan Absürt kelimesi, ‘saçma’ olarak Türkiye’de bilinmektedir.

Absorbe etmek ne demek?

sogurmak, emmek, içine hapsetmek.

Vizyon kelimesi ne anlama gelir?

Vizyon kelimesinin ilk bilinen anlamı görünümdür. Diğer anlamları, daha mecazidir. Vizyon kelimesinin görünüm dışındaki anlamları, sağgörü ve ileri görüştür. Vizyonlu olarak tabir edilen insanlar vizyon sahibi yani geleceğe ilişkin bir görü sahibi insanlardır.

Restorasyon demek ne demek?

Restorasyon, kültürel hazinelerin korunması, geleceğe aktarılmasını ve tarihi yapıların harap olan bölümlerinin daha fazla tahrip olmasını önlemek için aslına uygun biçimde yenilemek amacıyla yapılan çalışmalardır. Genelde inceleme, belgeleme gibi ön aşamalara ek olarak düzeltme ve koruma gibi işlemleri içerir.

Rutin mi rütin mi?

Orijinal dilinde ”routine” şeklinde yazılan bu sözcük, her zaman yapıldığı için alışılmış olan ve sık aralıklarla tekrarlanan manasına gelir. Kişilerin alışkanlıkları ve hobileri rutin olarak nitelendirilir.

Maybe you are interested in:

bir kamyon kaç m3?

Related searches

  1. Züğürt tesellisi deyiminin anlamı
  2. Züğürt tesellisi İngilizce
  3. Züğürt tesellisi Sözleri
  4. TDK
  5. Meteliğe kurşun atmak
  6. Cahil Cesareti
  7. Bulanık suda balık Avlamak

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Back to top button